Fungsi Lajur dalam Excel

Fungsi Lajur Excel

Fungsi kolum di excel digunakan untuk mengetahui bilangan lajur sel sasaran di excel, ini juga fungsi lembar kerja bawaan dan hanya mengambil satu argumen yang merupakan sel sasaran sebagai rujukan, perhatikan bahawa fungsi ini tidak memberikan nilai sel kerana ia hanya mengembalikan nombor lajur sel. Dengan kata mudah, formula kolum excel ini akan memberikan nilai angka sebagai output yang menandakan bilangan lajur rujukan yang disediakan.

Sintaks

Parameter pilihan:

  • [Rujukan]: parameter rujukan adalah opsional seolah-olah anda tidak memberikan rujukan ke fungsi ini, ia akan mengembalikan nombor lajur semasa di mana fungsi tersebut berada.

Bagaimana cara menggunakan Fungsi Column Excel? (Contoh)

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi Kolom ini di sini - Templat Excel Fungsi Kolum

Contoh # 1

Fungsi lajur memberikan nombor lajur sel-sel semasa di mana formula lajur berada jika rujukan dikecualikan atau dihilangkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Contoh # 2

Sekiranya julat C5 dibekalkan ke fungsi lajur dalam excel maka ia akan mengembalikan lajur nombor 3 sebagai output.

Contoh # 3

Sekiranya julat diberikan ke fungsi lajur sebagai input, ia akan mengembalikan nombor lajur pertama sebagai output untuk jadual di bawah, outputnya akan menjadi 3.

Contoh # 4

Fungsi kolum dengan fungsi vlookup di Excel.

Fungsi lajur dapat digunakan dengan fungsi lain. Di sini kita menggunakan fungsi ini dengan fungsi mencari.

Andaikan kita data pekerja yang mengandungi ruangan ID, Nama, dan Gaji dan kita harus mengetahui nama dari ID maka kita boleh menggunakan fungsi vlookup yang digabungkan dengan fungsi ini seperti yang ditunjukkan di bawah.

= VLOOKUP (B11, $ B $ 11: $ D $ 15, COLUMN (C11) , 0)

Contoh # 5

Fungsi kolum dengan fungsi mod. 

Anggaplah perbelanjaan sambungan kabel yang perlu dibayar setiap bulan ketiga dan jumlah perbelanjaan sambungan kabel adalah 500 dan jika kita ingin menjana nilai tetap setiap bulan ketiga maka kita boleh menggunakan formula lajur dengan fungsi MOD seperti yang ditunjukkan di bawah.

Rumus lajur yang digunakan adalah = IF (MOD (COLUMN (B8) -1,3) = 0, $ A $ 2,0), seperti yang ditunjukkan di bawah:

Contoh # 6

Katakan kita perlu mendapatkan alamat sel pertama dalam julat yang disediakan sehingga kita dapat menggunakan fungsi ALAMAT dengan ROW dan COLUMN. Rumus kolum dalam excel yang akan digunakan adalah di bawah:

= ALAMAT (ROW (B24: D24) + ROWS (B24: D24) -1, COLUMN (B24: D24) + COLUMNS (B24: D24) -1)

Rumus lajur dalam excel mengembalikan ALAMAT sel pertama berdasarkan baris dan nombor lajur. di sini, kita menggunakan fungsi ROW untuk menghasilkan senarai nombor baris kemudian tambahkan ROWS (B5: D5) -1 ke ROW (B24: D24), sehingga item pertama dalam array adalah nombor baris terakhir.

Kemudian kita melakukan perkara yang sama untuk COLUMN dan COLUMNS: COLUMN (B24: D24) + COLUMNS (B24: D24) -1)

Setelah menggunakan fungsi ini, ia akan mengembalikan pelbagai alamat. Sekiranya kita memasukkan formula lajur dalam satu sel, kita akan mendapatkan item ($ D $ 24) dari array / range, yang merupakan alamat yang sesuai dengan sel terakhir dalam julat seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

 

Contoh # 7

Anggaplah kita harus mencari lajur terakhir dalam julat maka kita dapat min berfungsi dalam excel perinciannya adalah seperti berikut:

= MIN (COLUMN (B23: D26)) + COLUMNS (B23: D26) -

Seperti yang anda ketahui jika kita memberikan satu sel sebagai rujukan ke COLUMN, ia akan mengembalikan nombor lajur sebagai output untuk rujukan / sel tersebut. Namun, ketika kami menyediakan julat yang memiliki banyak lajur, fungsi ini akan memberikan array sebagai output yang berisi semua angka lajur untuk julat yang diberikan. Sekiranya kita hanya ingin mendapatkan nombor lajur pertama sebagai output, kita perlu menggunakan fungsi MIN untuk mendapatkan hanya nombor lajur pertama, yang akan menjadi angka terendah dalam array. Hasilnya ditunjukkan di bawah:

Titik Ingat

  • Fungsi ini akan mengembalikan #NAME! Ralat jika kami memberikan rujukan yang tidak betul.