VBA ISNULL

Fungsi VBA ISNULL

ISNULL dalam VBA adalah fungsi logik yang digunakan untuk menentukan sama ada rujukan yang diberikan kosong atau NULL atau tidak itulah sebabnya nama ISNULL, ini adalah fungsi terbina dalam yang memberikan kita benar atau salah sebagai hasilnya, berdasarkan hasil yang kita dapat sampai pada kesimpulan, jika rujukan kosong, ia akan mengembalikan nilai benar dan nilai palsu.

Mencari ralat bukanlah pekerjaan yang paling mudah di dunia terutama dalam spreadsheet yang besar. Menemukannya di antara data hampir mustahil. Mencari nilai NULL dalam lembaran kerja adalah salah satu pekerjaan yang mengecewakan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita memiliki fungsi yang disebut "ISNULL" di VBA.

Dalam artikel ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara menggunakan fungsi "ISNULL" di VBA.

ISNULL adalah fungsi terbina dalam VBA dan dikategorikan sebagai fungsi Maklumat dalam VBA yang mengembalikan hasilnya dalam jenis Boolean iaitu sama ada BENAR atau SALAH.

Sekiranya nilai pengujian adalah "NULL" maka ia mengembalikan BENAR atau yang lain akan mengembalikan SALAH. Fungsi ini hanya tersedia dengan VBA dan kami tidak dapat menggunakannya dengan fungsi lembaran kerja Excel. Fungsi ini dapat digunakan dalam prosedur subprosedur dan fungsi apa pun.

Sintaks

Lihat sintaks fungsi ISNULL.

  • Fungsi ini hanya mempunyai satu argumen iaitu "Ekspresi" .
  • Ungkapan tidak lain adalah nilai yang kami uji dan nilainya boleh menjadi rujukan sel, nilai langsung, atau nilai yang ditetapkan juga berubah.
  • The Null menunjukkan ungkapan itu atau pembolehubah tidak mengandungi data sah. Null bukanlah nilai kosong kerana VBA berpendapat nilai pemboleh ubah belum dimulakan dan tidak dianggap sebagai Null.

Contoh Fungsi ISNULL dalam VBA

Berikut adalah contoh Fungsi ISNULL VBA.

Contoh # 1

Mulakan dengan contoh ringkas VBA ISNULL. Periksa sama ada nilai "Excel VBA" adalah NULL atau tidak. Kod di bawah adalah kod demonstrasi untuk anda.

Kod:

 Sub IsNull_Example1 () 'Periksa nilai "Excel VBA" nol atau tidak' Menyatakan dua Pembolehubah 'Satu adalah untuk menyimpan nilai' Yang kedua adalah untuk menyimpan hasilnya Dim ExpressionValue As String Dim Result As Boolean ExpressionValue = "Excel VBA" Result = IsNull (ExpressionValue) 'Tunjukkan hasilnya di kotak mesej MsgBox "Adakah ungkapan itu nol?:" & Hasil, vbInformasi, "Contoh Fungsi VBA ISNULL" Sub Akhir 

Apabila anda menjalankan kod ini menggunakan kunci F5 atau secara manual, kita akan mendapat hasilnya sebagai "SALAH" kerana nilai yang dibekalkan "Excel VBA" bukan nilai NULL.

Contoh # 2

Sekarang periksa nilai "47895" adalah NULL atau tidak. Berikut adalah kod untuk menunjukkan formula.

Kod:

 Sub IsNull_Example2 () 'Periksa nilai 47895 nol atau tidak' Menyatakan dua Pembolehubah 'Satu adalah untuk menyimpan nilai' Yang kedua adalah untuk menyimpan hasilnya Dim ExpressionValue As String Dim Result As Boolean ExpressionValue = 47895 Result = IsNull (ExpressionValue) ' Tunjukkan hasilnya di kotak mesej MsgBox "Apakah ungkapan itu nol?:" & Hasilnya, vbInformasi, "Contoh Fungsi VBA ISNULL" Sub Akhir 

Bahkan kod ini akan mengembalikan hasilnya sebagai PALSU kerana nilai ekspresi yang disediakan "47895" bukan nilai NULL.

Contoh # 3

Sekarang periksa sama ada nilai kosong NULL atau tidak. Kod di bawah ini adalah untuk menguji sama ada tali kosong NULL atau tidak.

Kod:

 Sub IsNull_Example3 () 'Check the value "" null or not' Declare two Variables 'Satu adalah untuk menyimpan nilai' Yang kedua adalah untuk menyimpan hasilnya Dim ExpressionValue As String Dim Result As Boolean ExpressionValue = "" Result = IsNull (ExpressionValue ) 'Tunjukkan hasilnya di kotak mesej MsgBox "Apakah ungkapan itu nol?:" & Hasilnya, vbInformasi, "Contoh Fungsi VBA ISNULL" Sub Akhir 

Formula ini juga mengembalikan SALAH kerana VBA memperlakukan nilai kosong kerana pemboleh ubah belum diinisialisasi dan tidak dapat dianggap sebagai nilai NULL.

Contoh # 4

Sekarang saya akan menetapkan kata "Null" pada pemboleh ubah "ExpressionValue" dan melihat apa hasilnya.

Kod:

 Sub IsNull_Example4 () 'Check the value "" null or not' Declare two Variables 'Satu adalah untuk menyimpan nilai' Yang kedua adalah untuk menyimpan hasilnya Dim ExpressionValue As Variant Dim Result As Boolean ExpressionValue = Null Result = IsNull (ExpressionValue) 'Tunjukkan hasilnya di kotak mesej MsgBox "Adakah ungkapan itu nol?:" & Hasilnya, vbInformasi, "Contoh Fungsi VBA ISNULL" Sub Akhir 

Jalankan kod ini secara manual atau gunakan kekunci F5, kod ini akan mengembalikan BENAR sebagai hasilnya kerana nilai yang diberikan adalah NULL.

Anda boleh memuat turun templat Fungsi ISBA VBA ini di sini - Templat VBA ISNULL Excel