MIN dalam Excel

MIN dalam Excel

Fungsi MIN dikategorikan di bawah fungsi statistik di Excel. Fungsi MIN Excel digunakan untuk mengetahui nilai minimum dari sekumpulan data / array tertentu. Ia mengembalikan nilai minimum dari satu set nilai angka.

  • Ia akan mengira nombor tetapi mengabaikan sel kosong, teks, nilai logik BENAR dan SALAH, dan nilai teks.
  • Ia boleh digunakan untuk mengira gaji minimum pekerja, masa / skor minimum, perbelanjaan atau jumlah pendapatan terendah, dll.

Formula MIN dalam Excel

Di bawah adalah Formula MIN dalam Excel.

Rumus MIN mempunyai sekurang-kurangnya satu parameter wajib iaitu nombor 1 dan selebihnya nombor berikutnya adalah pilihan.

Parameter Wajib:

  • nombor1 : ia adalah nombor yang diperlukan.

Parameter Pilihan:

  • [number2] : Rehat nombor berikutnya adalah pilihan.

Bagaimana Menggunakan Fungsi MIN di Excel?

Fungsi MINIMUM dalam excel sangat mudah dan senang digunakan. Mari fahami cara kerja MIN dengan beberapa contoh. MIN boleh digunakan sebagai fungsi lembaran kerja dan sebagai fungsi VBA.

Anda boleh memuat turun Templat MIN Fungsi MIN ini di sini - Templat MIN Fungsi MIN

Contoh # 1

Dalam contoh ini, kami mempunyai pangkalan data pelajar dengan perincian skor mereka. Sekarang kita perlu mengetahui skor minimum daripada pelajar ini.

Di sini gunakan fungsi = MIN (C3: C18)

dan itu akan mengembalikan skor minimum dari senarai skor yang diberikan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Contoh # 2

Dalam contoh ini, kita mempunyai maklumat pelajar dengan skor mereka tetapi di sini sebilangan pelajar tidak mempunyai skor.

Sekarang gunakan fungsi di sini = MIN (G3: G18)

Fungsi MIN mengabaikan sel kosong dan kemudian mengira skor minimum dari data yang diberikan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Contoh # 3

Katakanlah, kita mempunyai maklumat pelajar dengan skor mereka tetapi untuk beberapa nilai skor pelajar adalah Boolean,

kemudian gunakan fungsi di sini = MIN (J3: J18),

Fungsi MIN dalam excel mengabaikan sel nilai Boolean ini dan kemudian mengira skor minimum dari data yang diberikan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Contoh # 4

Katakan kita mempunyai senarai nama dan kita mesti mengira nama dengan panjang minimum.

Di sini kita harus menerapkan fungsi LEN untuk mengira panjang nama kemudian menerapkan fungsi MIN untuk mengetahui nama dengan panjang minimum.

Ini akan memberikan hasilnya, seperti di bawah

Contoh # 5

Fungsi MIN dapat digunakan untuk mencari tanggal MIN dari set tanggal yang ditentukan dan waktu minimum dari waktu yang ditentukan dan dapat digunakan untuk mencari mata wang minimum dari data yang diberikan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

Fungsi MIN boleh digunakan sebagai fungsi VBA.

Sub MINcal ()

Dim Ans Sebagai Integer // menyatakan Ans sebagai integer

Ans = Applicaltion.WorksheetFunction.MIN (Range (“A1: B5”)) // Terapkan fungsi Excel MIN pada jarak A1 hingga B5

MsgBox Ans // Paparkan nilai MIN di kotak Mesej.

Sub Akhir

Perkara yang Perlu Diingat

  • Ia membuang # NILAI! Ralat jika ada nilai yang diberikan tidak berangka.
  • Ia akan mengira nombor tetapi mengabaikan sel kosong, teks, nilai logik BENAR dan SALAH, dan nilai teks.
  • Sekiranya fungsi ini tidak mempunyai nombor dalam argumen daripada itu akan mengembalikan 0 sebagai output.