VBA CSTR

Fungsi Excel VBA CSTR

CSTR dalam VBA adalah fungsi penukaran jenis data yang digunakan untuk mengubah nilai apa pun yang diberikan untuk fungsi ini menjadi string, bahkan jika input yang diberikan adalah dalam bilangan bulat atau nilai float, fungsi ini akan mengubah jenis data dari nilai tersebut menjadi jenis data string, jadi jenis kembali fungsi ini adalah rentetan.

Sekiranya kita perlu menukar sebarang nilai ke jenis data rentetan di VBA, bagaimana kita melakukannya? Untuk ini, di VBA kita mempunyai fungsi yang disebut "CSTR". Dalam artikel ini, kami akan memandu anda melalui metodologi fungsi "CSTR" di VBA.

Rentetan adalah jenis data yang menyimpan sebarang nilai String Apabila kita mengatakan string biasanya merujuk kepada nilai teks tetapi itu tidak benar dengan pengekodan VBA. Rentetan dapat menyimpan susunan watak sebagai data. Misalnya "Hello" diperlakukan sebagai String, "123456" diperlakukan sebagai string, "12-04-2019" diperlakukan sebagai string. Jenis data String seperti ini boleh memuatkan susunan watak.

Apa Fungsi CSTR dalam VBA?

Adakah anda pernah berfikir untuk menukar ungkapan yang berbeza kepada Strings di VBA? Sekiranya anda mempunyai keraguan adakah itu mungkin? Maka jawapannya adalah YA mutlak !!!

"CSTR" adalah fungsi yang meliputi ekspresi format yang berbeda dengan format String di VBA. Dengan fungsi CSTR kita dapat menukar nilai ekspresi yang disediakan menjadi jenis data String.

Sintaks VBA CSTR

Berikut adalah sintaks fungsi Excel VBA CSTR.

Sintaks fungsi CSTR merangkumi hanya satu argumen.

Ungkapan: Ini adalah nilai sasaran atau nilai sel yang ingin kami ubah ke jenis data String.

Nilainya boleh berupa jenis data apa pun, CSTR terus maju dan berubah menjadi jenis data String. Jenis data biasa yang biasanya kita ubah adalah jenis data Integer, Boolean, dan Date to String.

Bagaimana Menggunakan Fungsi CSBA VBA di Excel?

Sekarang kita akan melihat beberapa contoh fungsi Excel VBA CSTR.

Anda boleh memuat turun Templat VBA CStr Excel ini di sini - Templat VBA CStr Excel

Contoh # 1

Sebagai contoh lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub CSTR_Contoh1 () Dim NumericValue Sebagai Integer Dim StringResult As String NumericValue = 855 StringResult = CStr (NumericValue) MsgBox StringResult End Sub 

 Mula-mula saya telah menetapkan jenis data Integer ke pemboleh ubah "NumericValue" sebagai 855. Sekarang pemboleh ubah "NumericValue" memegang jenis data Integer. Dengan pemboleh ubah lain "StringResult" diberikan formula CSTR untuk menukar Jenis Data Integer ke Jenis Data String.

CSTR menukar nombor bulat menjadi String Data Type. Walaupun kita masih dapat melihat angka tersebut sebagai 855, ia bukan lagi Jenis Tarikh Integer di VBA, tetapi sekarang terdapat dalam String Data Type.

Contoh # 2

Sebagai contoh, lihat contoh Penukaran Jenis Data VBA Boolean.

Kod:

 Sub CSTR_Contoh2 () Dim Val1 Sebagai Boolean Dim Val2 Sebagai Boolean Val1 = True Val2 = Salah MsgBox CStr (Val1) & vbNewLine & CStr (Val2) Sub Akhir 

Dalam kod di atas, saya telah menyatakan dua pemboleh ubah sebagai Boolean.

 Dim Val1 Sebagai Boolean Dim Val2 Sebagai Boolean 

Pada baris seterusnya, saya telah menetapkan nilai Boolean sebagai BENAR & SALAH.

Val1 = Betul Val2 = Salah 

Pada ketika ini, kedua-dua pemboleh ubah adalah jenis data Boolean. Sekarang dalam contoh ini, saya telah menerapkan fungsi VBA CSTR untuk menukar jenis data Boolean ini ke String Data Type.

Contoh # 3

Contohnya, perhatikan contoh Penukaran Jenis Data Tarikh ke Jenis Data Rentetan.

Kod:

 Sub CSTR_Contoh3 () Dim Tarikh1 Sebagai Tarikh Dim Tarikh2 Sebagai Tarikh Tarikh1 = # 10/12/2019 # Tarikh2 = # 5/14/2019 # MsgBox CStr (Date1) & vbNewLine & CStr (Date2) End Sub 

Saya telah menyatakan dua pemboleh ubah sebagai Tarikh.

 Tarikh Dim1 Sebagai Tarikh Dim Tarikh2 Sebagai Tarikh 

Baris seterusnya saya telah menetapkan nilai Tarikh masing-masing sebagai 10-12-2019 & 05-14-2019.

Tarikh1 = # 10/12/2019 # Tarikh2 = # 5/14/2019 #

Pada ketika ini, kedua-dua pemboleh ubah adalah jenis data Tarikh. Sekarang di baris seterusnya, saya telah menerapkan fungsi CSTR untuk menukar jenis data Tarikh ke Jenis String Data. Seperti fungsi CSTR yang digunakan untuk menukar jenis data lain ke String Data Type.