Debit

Makna Debit

Debit didefinisikan sebagai catatan dalam buku akaun syarikat kerana disebabkan oleh itu terdapat peningkatan dalam aset syarikat atau terdapat penurunan liabiliti syarikat dan mengikut konsep asas entri berganda dalam sistem perakaunan, jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit syarikat.

Contoh Entri Debit dalam Perakaunan

Terdapat syarikat A ltd. yang berurusan dengan menjual pakaian siap pakai di pasaran. Ia memutuskan untuk membeli aset bernilai $ 100,000 dengan membayar melalui akaun bank dan membayar perbelanjaan tunai $ 5,000 untuk bil elektrik. Bagaimana cara merekod urus niaga dalam buku akaun, dan apakah akaun yang akan didebitkan?

Dalam kes ini, syarikat melakukan dua transaksi yang berbeza, satu untuk membeli aset dan yang lain untuk membayar perbelanjaan. Berikut adalah kaedah perakaunan bagi urus niaga:

  1. Membeli aset bernilai $ 100,000 dengan membayar melalui akaun bank

Apabila terdapat kenaikan dalam akaun aset, maka ia akan didebitkan, dan sekiranya terdapat penurunan dalam akaun aset, maka akan dikreditkan. Dalam kes ini, akan ada debit di akaun aset kerana terdapat peningkatan aset dengan $ 100,000, dan akaun bank akan dikreditkan kerana terdapat penurunan dalam akaun bank akibat pembelian.

  1. Bayar wang tunai $ 5,000 untuk bil elektrik.

Apabila terdapat kenaikan dalam akaun perbelanjaan, maka ia akan didebitkan, dan sekiranya terdapat penurunan dalam akaun perbelanjaan, maka ia akan dikreditkan. Dalam kes ini, akan ada debit dalam akaun perbelanjaan kerana kos syarikat meningkat dengan $ 5,000, dan akaun tunai akan dikreditkan kerana terdapat penurunan baki akaun tunai, yang digunakan untuk membayar tanggungjawab syarikat.

Kelebihan

  1. Ini membantu dalam mengenal pasti kesalahan sekiranya terjadi ketika merekod transaksi kerana, Menurut sistem perakaunan dua kali masuk, setiap transaksi yang berlaku dalam perniagaan dicatat dalam buku akaun di sekurang-kurangnya dua akaun yang berbeza. Dari satu akaun tersebut akan didebitkan dengan memasukkan urus niaga di sebelah kiri akaun tertentu dan akaun yang lain akan dikreditkan dengan memasukkan transaksi di sebelah kanan akaun tertentu.
  2. Menurut konsep asas sistem kemasukan dua kali dalam perakaunan, jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit, jadi jika terjadi ketidakcocokan antara jumlah debit dan jumlah sisi kredit maka seseorang dapat mengetahui bahawa beberapa transaksi telah dibuat oleh syarikat dengan salah. Kemudian langkah-langkah dapat diambil untuk membetulkannya.
  3. Peraturan menolong orang yang merekodkan transaksi dalam mengenal pasti akaun mana yang akan didebitkan dan akaun mana yang akan dikreditkan dalam buku akaun.

Batasan

  1. Sekiranya orang yang merekodkan urus niaga dalam buku akaun syarikat tidak mengetahui peraturan asas mengenai akaun mana yang akan didebitkan dan akaun mana dalam transaksi mana yang akan dikreditkan. Ini akan menyebabkan rakaman transaksi yang salah dalam buku.
  2. Menurut konsep asas sistem kemasukan dua kali dalam perakaunan, jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit untuk syarikat, jadi sekiranya terdapat ketidakcocokan antara jumlah tersebut. Seseorang dapat mengetahui bahawa beberapa transaksi telah diposkan oleh syarikat dengan salah, tetapi jika jumlah yang salah dicatatkan pada kedua sisi debit dan kredit, maka dalam hal itu juga debit dan kredit akan sama, dan kesalahan itu tidak dapat dikenal pasti.

Perkara Penting

  • Menurut sistem perakaunan dua kali masuk, setiap transaksi yang berlaku dalam perniagaan dicatat dalam buku akaun di sekurang-kurangnya dua akaun yang berbeza. Dari satu akaun tersebut akan didebitkan dengan memasukkan urus niaga di sebelah kiri akaun tertentu dan akaun yang lain akan dikreditkan dengan memasukkan transaksi di sebelah kanan akaun tertentu.
  • Sekiranya sebarang aset didebitkan, maka ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan aset tersebut, dan sekiranya liabiliti didebitkan. Ini menunjukkan bahawa terdapat pengurangan tanggungjawab syarikat. Begitu juga, sekiranya ada kepala pendapatan didebitkan, maka itu berarti ada pengurangan pendapatan syarikat, sedangkan jika ada kepala perbelanjaan didebitkan, maka itu menunjukkan bahawa ada kenaikan biaya perusahaan.

Kesimpulannya

Oleh itu, sekiranya terdapat Debit di mana-mana akaun dalam buku syarikat. Ini mungkin disebabkan oleh alasan yang berbeza, yang meliputi peningkatan aset perusahaan, penurunan liabiliti syarikat, kenaikan biaya atau perbelanjaan perusahaan, atau penurunan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan peraturan sistem kemasukan dua kali dalam perakaunan, jumlah sisi debit dalam buku akaun syarikat harus selalu sama dengan jumlah sisi kredit, jadi debit seimbang dengan kredit.