Penjaga Buku vs Akauntan

Perbezaan Antara Penjaga Buku dan Akauntan

Perbezaan utama antara penjaga buku dan akauntan adalah bahawa penjaga buku bertanggungjawab untuk melakukan aktiviti pembukuan di syarikat di mana urus niaga kewangan direkodkan secara sistematik, sedangkan, Akauntan bertanggungjawab untuk perakaunan transaksi kewangan yang telah berlaku pada masa lalu oleh syarikat serta melaporkan urusan kewangan syarikat yang menunjukkan kedudukan kewangan syarikat yang jelas.

Penjaga buku adalah orang yang tidak mempunyai ijazah perguruan dalam bidang perakaunan yang bertanggungjawab untuk tugas memasukkan data. Beberapa tugas yang disertakan adalah:

 • Memasukkan bil dari Vendor
 • Pembayaran bil
 • Penyediaan invois Jualan
 • Penghantaran penyata kepada pelanggan
 • Memproses data gaji

Seorang akauntan akan memiliki ijazah profesional dalam bidang perakaunan dan meneruskan operasi yang dilakukan oleh penjaga buku. Beberapa contoh adalah:

 • Menyelaraskan penyertaan untuk mencatat perbelanjaan yang belum dimasukkan oleh penjaga buku (mis., Bunga pinjaman bank sejak pembayaran terakhir bank, gaji yang diterima oleh pekerja untuk diproses pada minggu berikutnya)
 • Menyiapkan penyata kewangan syarikat seperti Penyata Pendapatan, Lembaran Imbangan, dan penyata aliran tunai.
 • Mereka seterusnya membantu pihak pengurusan untuk memahami kesan kewangan keputusan masa lalu dan masa depannya.

Sub-Kategori

Sub Kategori Pembukuan:

 1. Penyimpanan buku satu masuk
 2. Penyimpanan buku dua kali masuk
 3. Penyimpanan buku maya

Sub Kategori Akauntan:

 1. Perakaunan kewangan
 2. Pengurusan Perakaunan
 3. Perakaunan kos
 4. Perakaunan HR
 5. Perakaunan tanggungjawab

Sekiranya anda ingin mempelajari Perakaunan Kos secara profesional, maka anda mungkin ingin melihat 14+ jam latihan video mengenai Perakaunan Kos

Penjaga Buku vs Infografik Akauntan

Mari lihat 7 perbezaan teratas antara Penjaga Buku vs Akauntan.

Perbezaan Utama

 1. Penjaga buku diperlukan untuk mengenal pasti, mengukur, mencatat, dan akhirnya, klasifikasi transaksi kewangan. Sebaliknya, akauntan diminta untuk meringkaskan, menafsirkan, dan menyampaikan transaksi kewangan terkini yang diklasifikasikan dalam akaun lejar.
 2. Keputusan kewangan tidak boleh dibuat secara eksklusif berdasarkan rekod pembukuan tetapi boleh dipertimbangkan berdasarkan rekod akauntan.
 3. Penjaga buku tidak diminta untuk membuat penyata kewangan, tetapi akauntan bertanggungjawab untuk menyiapkannya.
 4. Pengurusan kanan umumnya tidak terlibat dalam fungsi pembukuan. Namun, mereka akan tertarik dengan pekerjaan para Akauntan kerana mereka memerlukan maklumat untuk membuat keputusan pengurusan masa depan.
 5. Alat yang digunakan oleh pembukuan adalah Jurnal dan Buku Besar, dan alat akauntan adalah kunci kira-kira, penyata pendapatan, penyata aliran tunai, dll.
 6. Penjaga buku tidak memerlukan kemahiran khusus kerana kebanyakan aktiviti adalah mekanikal. Namun, akauntan memerlukan kemahiran analitik khusus kerana tahap kerumitan yang terlibat dalam penyelenggaraan buku akaun. Ia memerlukan ijazah profesional dalam bidang perakaunan dan juga pengalaman kerja yang lalu.

Jadual Perbandingan Penjaga Buku vs Akauntan

Asas PerbandinganPenjaga BukuAkauntan
PerananDiperlukan untuk pengenalan, klasifikasi, dan pencatatan semua transaksi kewangan.Terlibat dalam menafsirkan, meringkaskan dan menyampaikan urus niaga kewangan
Alatan Yang DigunakanJurnal dan Buku BesarKeuntungan & Kerugian, Lembaran Imbangan, dan Penyata Aliran Tunai
Kemahiran DiperlukanTidak memerlukan kemahiran khas.Ijazah profesional dalam akaun dan kemahiran analisis untuk tafsiran;
KerumitanTahap kerumitannya rendahTahap kerumitan yang tinggi
Keputusan KewanganIa tidak boleh dibuat berdasarkan penyimpanan buku.Keputusan boleh dibuat berdasarkan rekod akauntan.
Sub-Kategori
 • Sistem perakaunan sistem masuk tunggal;
 • Kemasukan Berganda
 • Maya
 • Pengurusan
 • Kewangan
 • Kos
 • HR
 • Tanggungjawab
Peranan PengurusanSecara amnya, tidak ada peranan yang dimainkan dalam fungsi penjaga buku.Pengurusan memainkan peranan aktif kerana maklumat diperlukan untuk keputusan masa depan.

Aktiviti

Walaupun pada banyak kesempatan, istilah pembukuan dan perakaunan digunakan secara bergantian, kegiatan yang dilakukan oleh mereka mempunyai serangkaian perbezaan mereka sendiri, yang akan kita analisis. Aktiviti penyimpanan buku terdiri daripada:

 • Penyediaan dan penghantaran invois kepada vendor dan pelanggan
 • Rakaman pembayaran dari pengguna
 • Rekod, Pemprosesan, dan pembayaran invois dari pembekal
 • Rakaman dan pemantauan perubahan inventori
 • Memproses transaksi pembayaran gaji dan wang tunai kecil
 • Mengkategorikan kad kredit dan perbelanjaan lain yang berkaitan
 • Pemantauan pembayaran lewat dan dengan itu mengirimkan peringatan kepada pihak yang terkena dampak

Akauntan memerlukan tahap yang lebih tinggi dan tugas khusus yang umumnya memerlukan perkhidmatan CPA (Akauntan Awam Bertauliah) atau oleh beberapa akauntan Tidak diperakui dengan pengawasan CPA. Beberapa fungsi yang dijalankan merangkumi:

 • Pembuatan dan pengurusan Carta Akaun (COA)
 • Merancang dan menyelenggara penyata kewangan
 • Rekod pendapatan terakru dan pendapatan dan perbelanjaan tertunda
 • Membuat anggaran dan membuat perbandingan dengan perbelanjaan Sebenar yang dikeluarkan
 • Menentukan anggaran cukai dan menyediakan dokumen cukai dengan sewajarnya
 • Mengikuti masalah yang berkaitan dengan pematuhan Kewangan dan Cukai dan mengambil tindakan sewajarnya
 • Pengenalpastian kemungkinan penghapusan cukai atau peluang memaksimumkan keuntungan lain.

Pengambilan individu untuk melakukan aktiviti ini mungkin mempunyai pandangan yang bertentangan. Sering kali, perniagaan kecil mungkin menyelesaikan tugas menyimpan buku dengan cara yang tidak profesional memaksa CPA menghabiskan lebih banyak masa untuk mengejar aktiviti ini sebelum terus maju. Lebih disukai juga mempunyai penjaga buku dalaman yang terlatih secara profesional, memberikan tahap keselesaan kepada akauntan.

Untuk mengurangkan kos dan memaksimumkan keberkesanan, syarikat mesti memastikan bahawa mereka menggunakan kaedah dan amalan terbaik yang standard. Mereka juga harus didorong untuk berkomunikasi secara teratur dan jelas. Mereka harus dibuat untuk bekerja sebagai satu pasukan dan bukannya membuat halangan.

Kesimpulannya

Memastikan rekod kewangan disusun dengan betul, dan kewangan diimbangi oleh penjaga buku ditambah dengan strategi kewangan pintar dan pemfailan akauntan cukai tepat pada masanya, secara langsung menyumbang kepada kejayaan jangka panjang setiap perniagaan.

Pemilik perniagaan tertentu menguruskan kewangan mereka sendiri. Sebaliknya, yang lain mungkin memilih untuk mengupah profesional sehingga mereka dapat menumpukan perhatian pada bahagian perniagaan yang mereka minati. Salah satu pilihan akan membantu perniagaan mereka berkembang. Selain itu, dengan munculnya teknologi, pelbagai perisian semakin diperbaharui untuk melaksanakan tugas secara automatik. Aspek ini akan mengubah definisi dan keperluan dengan berlalunya masa, dan oleh itu seseorang perlu dikemas kini dengan yang sama.