Kemasukan Jurnal Belum Terima Akaun

Akaun piutang adalah jumlah yang terhutang syarikat dari pelanggan kerana menjual barang atau perkhidmatannya dan catatan jurnal untuk mencatat penjualan barang dan perkhidmatan kredit tersebut diluluskan dengan mendebitkan akaun piutang dengan kredit yang sesuai ke akaun Penjualan.

Gambaran Keseluruhan Jurnal Belum Terima Akaun

Penghutang akaun adalah wang yang terhutang kepada syarikat oleh pelanggan dan sistem perakaunan akruan membenarkan jenis urus niaga penjualan kredit dengan membuka akaun baru yang disebut catatan jurnal piutang

Penghutang akaun boleh dianggap sebagai pelaburan yang dibuat oleh perniagaan yang merangkumi risiko dan pulangan. Pulangan dalam bentuk memperoleh pelanggan baru dengan mudah dan berisiko dalam bentuk bukan pembayaran yang disebut hutang lapuk.

  • Akaun Belum Terima adalah akaun aset dalam buku penjual kerana pelanggan berhutang sejumlah wang untuk membayar barang dan perkhidmatan yang telah disampaikan oleh penjual. Sebaliknya, ia membuat akaun liabiliti dalam buku pelanggan yang disebut Akaun Belum Bayar.
  • Lembaran Imbangan mengkategorikan Penghutang Akaun sebagai aset semasa kerana penjualan yang dibuat secara kredit dijangka akan dibayar segera seperti terma kredit yang disebutkan dalam invois yang dikeluarkan oleh penjual.
  • Secara amnya, penyata kewangan disediakan dengan menggunakan kaedah perakaunan akruan yang telah diwajibkan oleh kedua-dua GAAP & IFRS. Perakaunan akruan memerlukan pencatatan pendapatan untuk dan bila ia diperoleh sama ada pembayaran secara tunai diterima atau tidak.

Entri Jurnal untuk Perakaunan Belum Terima

Contohnya The Indian Auto Parts (IAP) Ltd menjual beberapa bahagian trak kepada Mr. Unreal secara kredit. Oleh kerana IAP telah menanggung berbagai perbelanjaan yang disebut kos barang yang dijual (COGS) untuk penjualan yang telah dibuatnya tetapi belum dibayar.

Sekarang apabila Mr. Unreal Melunaskan jumlah penagihannya, akaun belum terima akan dihapus kira daripada pembayaran yang diterima secara tunai. Walau bagaimanapun, jika pembayaran tidak diterima atau tidak dijangka akan diterima dalam waktu dekat, dan menganggapnya sebagai kerugian, penjual boleh mengenakannya sebagai perbelanjaan untuk mengatasi hutang lapuk.

Mari kita jelaskan contoh di atas Indian Auto Parts (IAP) Ltd dan jurnal transaksi berkaitan langkah demi langkah:

  • Pada 1 Januari 2019, IAP ltd menjual beberapa bahagian trak kepada Mr. Unreal secara kredit. Jumlah invois yang dikira, termasuk semua perbelanjaan dan cukai, adalah $ 10000 yang akan dibayar pada atau sebelum 31 Jan 2019. Mr. Unreal membuat pembayaran penuh sebanyak $ 10000 pada 28 Jan 2019.

  • Merakam penjualan kredit sekiranya IAP memberikan syarat kredit kepada pelanggannya. Anggap syarat kredit sebagai 2/10 bersih 30 iaitu, jika dibayar dalam 10 hari, diskaun 2% ditawarkan; jika tidak, pembayaran mesti dibuat dalam masa 30 hari tanpa diskaun.

Unreal membayar jumlah penagihannya pada 8 Jan 2019, dan mendapat potongan harga.

Mengakaunkan Hutang Lapuk

Semasa membuat penjualan secara kredit, syarikat sedar bahawa tidak semua penghutang akan membayar penuh, dan syarikat itu harus menghadapi beberapa kerugian yang disebut hutang lapuk. Perbelanjaan hutang lapuk dapat dicatat dengan menggunakan dua kaedah iaitu. 1.) Kaedah penghapusan langsung dan 2.) Kaedah elaun.

# 1 - Kaedah Penghapusan Langsung

Peruntukan hutang lapuk dicatat sebagai kerugian langsung daripada peminjam, menghapus akaun mereka dan dipindahkan sepenuhnya ke akaun P&L, sehingga menurunkan keuntungan bersih anda.

Cth . Pak Unreal meninggal dunia dan tidak akan dapat membuat pembayaran.

# 2 - Kaedah Elaun

Bayar nilai terbalik penghutang akaun untuk pelanggan yang ragu-ragu ke akaun kontra yang disebut peruntukan untuk akaun ragu. Ini menjadikan akaun P&L tidak terpengaruh dari hutang lapuk, dan melaporkan kerugian langsung terhadap pendapatan dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, penghapusan akaun pada masa akan datang adalah mungkin. Sebagai contoh:-

a) Encik Unreal mengalami kerugian dan tidak dapat membuat pembayaran pada tarikh akhir.

b) Encik Unreal muflis dan tidak akan membayar sama sekali.

c)  Encik Unreal telah pulih dari kerugian awal dan ingin membayar semua hutang sebelumnya.