Akaun tunggakan

Makna Akaun Belum Bayar

Akaun tunggakan adalah akaun yang belum dibayar walaupun setelah tarikh akhir pembayaran diluluskan untuk akaun tersebut. Akaun itulah yang ditandakan sebagai tunggakan yang mana pemegang akaun tidak membayar nilai tertunggak bahkan 1 hari pada tarikh akhir pembayaran yang diperlukan. Umumnya, bank tidak menandakan akaun sebagai tunggakan begitu awal dan segera. Mereka menghantar peringatan kepada anda sebelum menjadikan akaun itu tunggakan. Pada masa ini, apa yang dilakukan oleh bank ialah mereka menganggap 2 pembayaran lewat untuk menjadikan akaun sebagai akaun tunggakan.

Laporan Kredit Akaun Belum Bayar

Kesan daripada akaun tunggakan pengguna mempunyai kesan yang sangat buruk terhadap laporan Kredit pengguna. Setelah akaun disebut sebagai tunggakan, maka akaun sedemikian boleh mengambil masa hampir tujuh tahun untuk dihapus sekiranya kesan kenakalan dari skor kredit pengguna. Terdapat juga kes berlakunya banyak kenakalan pengguna. Semakin lama kenakalan tinggal di akaun, semakin teruk kesannya terhadap skor kredit. Sebagai contoh, katakanlah, seseorang mempunyai banyak kelewatan dalam akaunnya, dan oleh itu skornya boleh merosot hingga 150 mata.

Tunggakan itu hilang dengan pembayaran jumlah tertunggak. Walaupun setelah membuat pembayaran penuh dan melunasi seluruh hutang pinjaman juga tidak akan melepaskan kesan pembayaran yang tertunda, bukan pembayaran pinjaman. Ia kekal dalam skor kredit sehingga tempoh hingga 7 tahun. Oleh itu, adalah lebih baik bagi pengguna untuk menjauhi kenakalan akaun.

Punca

Akaun disebut sebagai akaun tunggakan hanya apabila berlaku pembayaran lewat atau pembayaran lewat.

# 1 - Bayaran Balik Lewat

Sekiranya pembayaran pinjaman dilunaskan, sekiranya pengguna membuat pembayaran ansuran lewat, sekiranya berlaku pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman perniagaan, pinjaman peribadi jika seseorang terlibat dalam pembayaran lewat pinjaman, maka dia akan menjadi dipanggil pemegang akaun tunggakan.

# 2 - Tanpa Bayaran

Sekiranya tidak membayar jumlah pinjaman walaupun setelah peringatan dari Institusi Kewangan, ia menyebabkan akaun biasa ditukar ke akaun tunggakan. Ini memberi kesan buruk kepada skor kredit pengguna tersebut dan menyebabkan penurunan Skor Kredit mereka, dan mereka tidak akan dapat memohon atau memperoleh sebarang jenis pinjaman dari mana-mana institusi kewangan pada masa akan datang.

# 3 - Tanpa Bayaran Bil Kad Kredit

Tanpa pembayaran bil kad Kredit juga mengakibatkan menjadikan akaun tersebut sebagai akaun tunggakan. Sekiranya Pemegang Kad Kredit tidak membayar jumlah minimum yang perlu dibayar selama lebih dari 30 hari bahkan setelah tamatnya tarikh akhir untuk membersihkan bil, akaun Pemegang Kad Kredit tersebut akan ditukar dan ditandakan sebagai akaun tunggakan.

Contoh Akaun Belum Bayar

  1. Akaun Pinjaman Kereta Terunggul selama enam bulan;
  2. Akaun Pinjaman Kediaman yang belum selesai selama satu tahun;
  3. Amaun Minimum yang tertunggak pada Kad Kredit adalah Kad Kredit yang Belum Bayar;
  4. Tidak membayar EMI pinjaman peribadi;

Kesan Kad Kredit yang Bermasalah

Sekiranya kad kredit mengalami tunggakan selama lebih dari 60 hari, maka Syarikat Kad Kredit boleh memulakan proses undang-undang terhadap pemegang kad kredit kerana pengumpulan jumlah tertunggaknya pada kad kredit. Akan ada pelbagai denda yang dikenakan ke atas pemegang kad bersama dengan jumlah faedah yang besar dari jumlah tertunggak. Pemegang kad harus membersihkan semua iuran untuk menyelamatkan dirinya dari proses undang-undang.

Syarikat kad kredit juga meminta pertolongan pihak ketiga untuk membebaskan hak mereka dari pemegang, yang akan memaksa pemegangnya menjual sahamnya, harta tanah, pegangan, pelaburannya untuk menghapus hak tersebut. Pemegang kad kredit untuk menghapus kenakalan dari kad kreditnya, pemegangnya sebagai langkah pertama, mesti membersihkan jumlah minimum yang harus dibayar, ini akan membantunya entah dari tunggakan akaun tetapi tidak dapat membantu faedah yang akan dikenakan kepada pengguna atas baki jumlah tertunggak.

Bagaimana Mengendalikan Akaun Belum Bayar?

  1. Sebaik sahaja anda mengenal pasti akaun tunggakan, kenal pasti jumlah tertunggak yang perlu dibayar. Pastikan bahawa tunggakan itu berlaku hanya kerana tidak membayar jumlah tertunggak dan bukan disebabkan oleh kesalahan sistematik. Sekiranya anda telah membuat pembayaran, dan tidak tertera di dalam akaun kerana kesalahan sistem, teruskan ke Institusi Kewangan dengan bukti pembayaran dan selesaikan kenakalan anda.
  2. Sekiranya pengguna tidak dapat membayar jumlah tertunggak setiap bulan, maka dia harus memilih pembayaran sekaligus dan menggunakan bonus, kenaikan, dll untuk membersihkan jumlah pinjaman. Pengguna harus melakukan seberapa banyak usaha untuk membersihkan pinjaman yang tertunggak sesegera mungkin untuk memastikan diri mereka terbebas dari jumlah faedah yang besar.
  3. Sekiranya pengguna tidak dapat membayar pinjamannya secara lumpsum, maka pengguna harus bertanya dengan pemberi pinjamannya dan meminta mereka untuk menukar pinjamannya menjadi ansuran yang lebih kecil untuk mengelakkan kewajiban faedah yang besar kepadanya dan dapat membayar ansuran kecil tersebut.
  4. Sekiranya mana-mana perkara di atas tidak berfungsi, maka pengguna harus melunaskan akaun dan memikirkan jumlah yang boleh dia bayar dengan menyelesaikan jumlah tersebut. Langkah ini tidak akan membantu pengguna untuk menghilangkan tanda tunggakan pada akaunnya tetapi akan membantu pengguna untuk tidak membayar faedah yang besar dari jumlah tertunggak.