Lorenz Curve

Definisi Lengkung Lorenz

Lorenz Curve, dinamai Ekonom Amerika Max O. Lorenz, adalah gambaran grafik model ketaksamaan ekonomi. Keluk ini sedikit masa mengambil persentil penduduk pada paksi-X dan kekayaan terkumpul pada paksi-Y. Melengkapkan grafik ini akan menjadi garis pepenjuru pada sudut 45⁰ dari asal (titik pertemuan paksi X & Y) yang menunjukkan pengagihan pendapatan atau kekayaan yang sempurna di kalangan penduduk.

Di bawah garis lurus pepenjuru ini terdapat lengkungan Lorenz sebaran sebenar ini dan kawasan yang tertutup di antara garis dan lengkung ini adalah ukuran ketaksamaan sebenar. Luas antara dua garis yang dinyatakan sebagai nisbah ke kawasan di bawah garis lurus memberikan gambaran mengenai ketidaksamaan dan disebut Koefisien Gini (dikembangkan oleh ahli statistik Itali Corrado Gini pada tahun 1912).

Contoh Kurva Lorenz

Berikut adalah contoh untuk memahami keluk Lorenz dengan bantuan graf.

Mari kita pertimbangkan ekonomi dengan statistik penduduk dan pendapatan berikut:

Dan untuk garis kesamaan yang sempurna, mari kita perhatikan jadual ini:

Mari kita lihat bagaimana grafik data ini sebenarnya kelihatan:

Seperti yang dapat kita lihat, terdapat dua garis dalam grafik lengkung Lorenz, garis merah melengkung, dan garis hitam lurus. Garis hitam mewakili garis fiksyen yang disebut garis persamaan iaitu grafik yang ideal apabila pendapatan atau kekayaan diagihkan sama rata di kalangan penduduk. Keluk merah, lengkung Lorenz, yang telah kita bincangkan, mewakili pengagihan kekayaan sebenar di kalangan penduduk.

Oleh itu, kita dapat mengatakan bahawa lengkung Lorenz adalah kaedah grafik untuk mengkaji penyebaran. Pekali Gini, juga dikenal sebagai Indeks Gini, dapat dihitung seperti berikut. Mari kita anggap di kawasan grafik antara Lorenz Curve dan garis diwakili oleh A1 dan garis di bawah lengkung diwakili oleh A2 . Jadi,

Pekali Gini = A1 / (A1 + A2)

Pekali Gini terletak antara 0 dan 1; 0 menjadi contoh di mana terdapat persamaan sempurna dan 1 menjadi contoh di mana terdapat kesaksamaan yang sempurna. Semakin tinggi kawasan yang dilingkupi antara dua garisan tersebut menunjukkan ketidaksamaan ekonomi yang lebih tinggi.

Dengan ini, kita dapat mengatakan bahawa dalam mengukur ketaksamaan pendapatan, terdapat dua petunjuk:

 • Lengkung Lorenz adalah Petunjuk Visual dan
 • Pekali Gini adalah Petunjuk Matematik.

Ketidaksamaan pendapatan adalah masalah mendesak di seluruh dunia. Oleh itu, apakah sebab - sebab ketidaksamaan dalam ekonomi?

 • Rasuah
 • Pendidikan
 • Cukai
 • Perbezaan jantina
 • Budaya
 • Diskriminasi kaum dan Cast
 • Perbezaan pilihan masa lapang dan risiko.

Sebab-sebab ketidaksamaan pendapatan

 • Pembahagian ciri ekonomi di seluruh penduduk harus dipertimbangkan.
 • Menganalisis bagaimana perbezaan tersebut menghasilkan hasil yang berbeza dari segi pendapatan.
 • Sebuah negara mungkin mempunyai ketaksamaan yang tinggi kerana -
  • Perbezaan besar ciri-ciri ini di seluruh populasi.
  • Ciri-ciri ini menghasilkan kesan besar terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang.

Penggunaan Lengkung Lorenz

 • Ia boleh digunakan untuk menunjukkan keberkesanan dasar kerajaan untuk membantu mengagihkan semula pendapatan. Kesan daripada dasar tertentu yang diperkenalkan dapat ditunjukkan dengan bantuan kurva Lorenz, bagaimana keluk tersebut semakin dekat dengan garis persamaan yang sempurna setelah pelaksanaan dasar itu.
 • Ini adalah salah satu gambaran ketidaksamaan yang paling sederhana.
 • Ia paling berguna dalam membandingkan kebolehubahan dua atau lebih taburan.
 • Ini menunjukkan pengagihan kekayaan sebuah negara di antara peratusan penduduk yang berbeza dengan bantuan grafik yang membantu banyak perniagaan dalam mewujudkan asas sasaran mereka.
 • Ia membantu dalam pemodelan perniagaan.
 • Ia dapat digunakan secara besar-besaran sambil mengambil langkah-langkah khusus untuk mengembangkan bahagian yang lemah dalam ekonomi.

Batasan

 • Ini mungkin tidak selalu benar untuk tahap populasi yang terbatas.
 • Ukuran kesaksamaan yang ditunjukkan mungkin mengelirukan.
 • Apabila dua lengkung Lorenz dibandingkan dan kedua lengkung tersebut bersilang, tidak mungkin untuk memastikan taburan mana yang dilambangkan oleh lengkung menunjukkan lebih banyak ketaksamaan.
 • Variasi pendapatan sepanjang kitaran hidup seseorang individu tidak diendahkan oleh Kurva Lorenz semasa menentukan ketaksamaan.

Kesimpulannya

Untuk menyimpulkan dengan meringkaskan apa yang telah kita pelajari, Diperkenalkan lebih dari 100 tahun yang lalu, kurva Lorenz memberikan pemahaman yang mendalam dan lengkap mengenai pengagihan pendapatan dan memberikan dasar untuk pengukuran ketaksamaan melalui Indeks Gini.

Kurva menentukan hubungan antara bahagian pendapatan terkumpul seperti yang diterima oleh populasi kumulatif apabila populasi yang memperoleh pendapatan disusun dalam urutan menaik.

Sejauh mana lengkung melonjak ke bawah di bawah garis pepenjuru lurus yang disebut garis persamaan menunjukkan tahap ketidaksamaan taburan. Ini menunjukkan bahawa kurva akan selalu tertunduk ke bawah sehingga terdapat ketidaksamaan dalam ekonomi.

Walaupun dianggap paling sederhana di antara semua ukuran ketidaksamaan yang lain, grafik dapat menyesatkan dan mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang tepat.