Nilai Buku vs Nilai Pasaran

Perbezaan Antara Nilai Buku dan Nilai Pasaran

Nilai buku adalah nilai aset bersih syarikat dan dikira sebagai jumlah keseluruhan aset ditolak jumlah aset tidak ketara dan selalu sama dengan nilai dibawa aset pada kunci kira-kira sementara nilai pasaran seperti namanya menunjukkan bahawa nilai aset yang akan kami terima sekiranya kami merancang untuk menjualnya hari ini.

Nilai buku dan Nilai pasaran adalah teknik utama yang digunakan oleh pelabur untuk menilai kelas aset (saham atau bon). Nilai buku adalah nilai syarikat mengikut kunci kira-kira. Nilai pasaran adalah nilai saham atau bon, berdasarkan harga yang diperdagangkan di pasaran kewangan. Walaupun nilai pasaran dapat dihitung pada setiap saat, seorang pelabur dapat mengetahui nilai buku ketika sebuah syarikat memfailkan perolehannya setiap suku tahun.

  • Nilai buku aset berdasarkan pada kunci kira-kira atau "Buku" syarikat. Nilai buku dikira dengan mengambil perbezaan antara aset dan liabiliti pada kunci kira-kira. Ia juga dikenali sebagai ekuiti atau nilai bersih Pemegang Saham dan boleh diperoleh daripada aset persamaan perakaunan = liabiliti + ekuiti pemegang saham.
  • Nilai pasaran aset diberikan oleh pelabur pada tarikh tertentu, iaitu, berdasarkan harga semasa aset tersebut yang diperdagangkan di pasaran kewangan. Ia dikira dengan mengalikan harga pasaran sesaham syarikat dengan jumlah saham tertunggak. Ia boleh berbeza-beza, dan pada bila-bila masa, harganya lebih atau kurang daripada nilai buku.

Nilai Buku vs Infografik Nilai Pasaran

Perbezaan Utama

  • Nilai buku adalah nilai aset yang dilaporkan dalam kunci kira-kira firma. Nilai Pasaran adalah penilaian semasa firma atau aset (harga saham berterusan) di pasaran di mana ia boleh dibeli atau dijual.
  • Nilai buku memberi kita nilai sebenarnya dari aset yang dimiliki syarikat, sedangkan nilai Pasaran adalah nilai unjuran firma atau nilai aset di pasaran.
  • Nilai buku sama dengan nilai ekuiti firma, sementara nilai pasaran menunjukkan nilai pasaran semasa firma atau aset apa pun.
  • Seorang pelabur dapat mengira nilai buku aset ketika syarikat melaporkan pendapatannya setiap suku tahun, sedangkan nilai pasaran berubah setiap saat.
  • Nilai buku menunjukkan kos sebenar atau kos pemerolehan aset, sedangkan yang lain menunjukkan arah aliran pasaran semasa.
  • Nilai buku adalah nilai perakaunan aset dan kurang relevan pada masa syarikat sebenarnya merancang untuk menjual aset tersebut di pasaran; sebagai perbandingan, nilai pasaran menggambarkan penilaian aset yang lebih tepat semasa pembelian dan penjualan aset tersebut.
  • Nilai buku aset dicatat dalam kunci kira-kira berdasarkan kos sejarah, kos pelunasan, atau nilai saksama. Nilai pasaran menggambarkan nilai saksama atau nilai pasaran aset.

Jadual Perbandingan

Asas Perbandingan Nilai bukuNilai pasaran 
MaknaIni adalah nilai sebenar aset syarikat. Ini adalah nilai sebenar aset syarikat.Nilai pasaran ditakrifkan sebagai harga maksimum di mana aset atau sekuriti dapat dibeli atau dijual di pasar.
MencerminkanEkuiti firma.Harga pasaran semasa.
Asas PengiraanNilai buku dikira dengan mengambil perbezaan antara aset dan liabiliti dalam kunci kira-kira.Nilai pasaran syarikat dikira dengan mengalikan harga pasaran sesaham syarikat dengan jumlah saham tertunggak.
Kekerapan turun naikBerlaku pada selang masa berkala, iaitu jarang;Sangat kerap. Nilai pasaran sentiasa berubah-ubah.
Asas PengukuranNilai buku aset dicatat dalam kunci kira-kira berdasarkan kos sejarah, kos pelunasan, atau nilai saksama.Nilai pasaran menggambarkan nilai saksama atau nilai pasaran aset.

Kesimpulannya

Nilai Pasaran dan Nilai Buku ekuiti banyak digunakan oleh pelabur untuk menilai kelas aset. Membandingkan kedua-duanya untuk syarikat menunjukkan sama ada syarikat itu dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sekiranya nilai pasaran kurang daripada nilai buku, ini menunjukkan bahawa saham tersebut diperdagangkan dengan potongan harga dan sebaliknya.

Nilai buku adalah nilai perakaunan aset dan selalunya tidak menggambarkan nilai pasaran sebenar di mana aset boleh dibeli atau dijual. Nilai pasaran memberikan nilai semasa yang lebih tepat kerana mencerminkan permintaan dan penawaran aset. Beberapa teknik penilaian pelbagai seperti (nisbah PE, nisbah PB, Nisbah EV hingga EBITDA) menggunakan nilai pasaran, atau nilai buku sebagai salah satu pemboleh ubah.