VBA JIKA TIDAK

JIKA TIDAK dalam VBA

Fungsi logik berguna untuk pengiraan yang memerlukan pelbagai syarat atau kriteria untuk diuji. Dalam artikel sebelumnya, kami telah melihat keadaan "VBA IF", "VBA OR", dan "VBA AND". Dalam artikel ini, kita akan membincangkan fungsi "VBA JIKA TIDAK". Sebelum memperkenalkan fungsi VBA IF NOT, izinkan saya menunjukkan kepada anda mengenai fungsi VBA NOT NOT terlebih dahulu.

Apa TIDAK Fungsi dalam VBA?

"TIDAK" adalah salah satu fungsi logik yang kita miliki dengan excel & VBA. Semua fungsi logik memerlukan ujian logik dijalankan dan mengembalikan BENAR jika ujian logik betul, jika ujian logik tidak betul maka ia akan mengembalikan SALAH hasilnya.

Tetapi "VBA NOT" sama sekali bertentangan dengan fungsi logik yang lain. Saya akan mengatakan ini adalah fungsi songsang fungsi logik.

Fungsi "TIDAK VBA" mengembalikan "SALAH" jika ujian logik betul dan jika ujian logik tidak betul, ia akan mengembalikan "BENAR". Sekarang, lihat sintaks fungsi "VBA NOT".

BUKAN (Ujian Logik)

Ini sangat mudah, kita perlu memberikan ujian logik. Fungsi NOT menilai ujian dan mengembalikan hasilnya.

Contoh Fungsi NOT & IF dalam VBA?

Berikut adalah contoh penggunaan fungsi IF dan NOT di excel VBA.

Anda boleh memuat turun Templat VBA IF NOT Excel ini di sini - Templat VBA IF NOT Excel

Contoh # 1

Lihat contoh kod di bawah ini.

Kod:

 Sub NOT_Contoh () Dim k As String k = Not (100 = 100) MsgBox k End Sub 

Dalam kod di atas, saya telah menyatakan pemboleh ubah sebagai String.

 Dim k Sebagai Rentetan 

Kemudian untuk pemboleh ubah ini, saya telah menetapkan fungsi NOT dengan ujian logik sebagai 100 = 100.

k = Tidak (100 = 100)

Kemudian saya telah menulis kod untuk menunjukkan hasilnya di kotak mesej VBA. Kotak Mesej k

Sekarang saya akan melaksanakan kod dan melihat hasilnya.

Kami mendapat hasilnya sebagai "PALSU".

Sekarang lihat semula ujian logik. Kami telah memberikan ujian logik sebagai 100 = 100 yang umumnya BENAR kerana kami telah memberikan fungsi TIDAK kami mendapat hasilnya sebagai PALSU. Seperti yang saya katakan, pada awalnya, ia memberikan hasil terbalik berbanding fungsi logik yang lain. Oleh kerana 100 sama dengan 100 maka ia telah mengembalikan hasilnya sebagai PALSU.

Contoh # 2

Sekarang, lihat satu lagi contoh dengan nombor yang berbeza.

Kod:

 Sub NOT_Contoh () Dim k As String k = Not (85 = 148) MsgBox k End Sub 

Kod adalah satu-satunya perkara yang saya telah ubah di sini ialah saya telah menukar ujian logik dari 100 = 100 ke 85 = 148.

Sekarang saya akan menjalankan kod dan melihat apa hasilnya.

Kali ini kami mendapat hasilnya sebagai BENAR. Sekarang periksa ujian logik.

k = Tidak (85 = 148)

Kita semua tahu 85 tidak sama dengan nombor 148. Oleh kerana tidak sama fungsi NOT telah mengembalikan hasilnya sebagai BENAR.

TIDAK dengan keadaan JIKA:

Dalam excel atau VBA, sebarang keadaan logik tidak lengkap tanpa syarat gabungan IF. Dengan menggunakan JIKA dalam keadaan cemerlang, kita dapat melakukan lebih banyak perkara di luar lalai BETUL atau SALAH. Sebagai contoh, dalam contoh di atas kita mendapat keputusan lalai dari SALAH & BENAR, bukannya kita boleh mengubah hasilnya dengan perkataan kita sendiri.

Lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub NOT_Contoh2 () Dim Number1 Sebagai String Dim Number2 Sebagai String Number1 = 100 Number2 = 100 If Not (Number1 = Number2) Maka MsgBox "Number 1 tidak sama dengan Number 2" Else MsgBox "Number 1 sama dengan Number 2" End if Sub Akhir 

Saya telah menyatakan dua pemboleh ubah.

 Dim Number1 Sebagai String & Dim Number2 Sebagai String 

Untuk dua pemboleh ubah ini, saya telah memberikan nombor sebagai 100 & 100 masing-masing.

Nombor1 = 100 & Nombor2 = 100

Kemudian untuk fungsi TIDAK, saya telah melampirkan syarat JIKA untuk mengubah lalai BETUL atau SALAH. Sekiranya hasil fungsi NOT adalah BENAR maka hasil saya akan seperti berikut.

Kotak Mesej "Nombor 1 tidak sama dengan Nombor 2"

Sekiranya hasil fungsi NOT SALAH maka hasil saya adalah seperti berikut.

Kotak Mesej "Nombor 1 sama dengan Nombor 2"

Sekarang saya akan menjalankan kod dan melihat apa yang berlaku.

Kami mendapat hasilnya sebagai "Nombor 1 sama dengan Nombor 2", jadi fungsi TIDAK telah mengembalikan hasil PALSU ke keadaan JIKA sehingga keadaan JIKA mengembalikan hasil ini.

Seperti ini, kita boleh menggunakan keadaan IF untuk melakukan ujian terbalik.