Mesin pemecah belah

Apakah Subledger dalam Perakaunan?

Subledger adalah subset dari pelbagai lejar umum yang digunakan untuk perakaunan dan mungkin mengandungi semua akaun belum terima, hutang akaun, perbelanjaan prabayar, atau aset tetap yang berkaitan dengan transaksi kewangan. Dalam organisasi besar, sangat sukar untuk mengekalkan semua urus niaga dalam lejar bersama; oleh itu, subledger adalah pilihan terbaik untuk merekod keseluruhan transaksi.

Senarai 7 Jenis Subledger dalam Perakaunan

Berikut adalah jenis Subledger dalam Perakaunan

 1. Lejar Belum Terima Akaun - Ia mencatat semua transaksi penjualan kredit dan pembayaran yang diterima daripada pelanggan terhadap penjualan kredit.
 2. Buku Akaun Bayar - Ia mencatat semua pembelian dan pembayaran kredit kepada pemiutang.
 3. Lejar Aset Tetap - Ia merekodkan semua data transaksi untuk aset tetap individu seperti Tanah, Bangunan, dan Perabot & Lekapan atau aset tetap dan susut nilai lain yang dikenakan ke atas aset tetap.
 4. Lejar Inventori - Lejar inventori mungkin mengandungi transaksi mengenai penerimaan bahan mentah, Pergerakan stok, penukaran menjadi stok jadi, sekerap, atau inventori mutlak.
 5. Purchase Ledger - Pembelian buku besar merekodkan semua jenis pembelian, sama ada telah dibayar atau harus dibayar.
 6. Ledger Jualan - Lejar penjualan mencatatkan semua jenis penjualan, sama ada penjualan tunai atau penjualan kredit.
 7. Cash Ledger - Dalam buku besar ini syarikat mesti mencatat semua jenis transaksi tunai, sama ada penjualan tunai, pembelian tunai, dan perbelanjaan yang dibayar secara tunai.

Contoh Subledger

Berikut adalah contoh Subledger dalam perakaunan.

# 1 - Lejar Belum Terima Perdagangan

Berikut adalah lejar perdagangan belum terima Apple Inc. di mana syarikat mempunyai baki pembukaan $ 10,000, Syarikat menjual barang $ 10,000 pada 15 Jun'19 dan $ 5,000 pada 22 Oktober'18, Apple Inc menerima wang $ 7,000 dari penghutang pada 15 Jan'18, salah seorang pelanggannya mengembalikan bahan bernilai $ 1,000 pada 20 Jun'19 dan salah seorang pelanggannya gagal membuat pembayaran kerana syarikat mana yang harus menghapuskan $ 500. Setelah merekodkan, semua syarikat transaksi ini mempunyai baki penutupan $ 12,000 pada 31 Disember 2018, yang akan diterima syarikat dari penghutang pada tahun yang akan datang

# 2 - Lejar Jualan

Berikut adalah lejar penjualan Apple Inc untuk tahun 2018. Dalam penjualan, syarikat lejar mencatatkan penjualan tunai dan penjualan kreditnya. Pada 10 Jan'2018 syarikat telah membuat penjualan tunai sebanyak $ 5,000, penjualan kredit $ 10,000 pada 15 Jun'2018, salah seorang pelanggannya (John) telah mengembalikan barang bernilai $ 1,000 kepada Apple inc pada 20 Jun'2018 dan Apple Inc telah memberikan wang tunai diskaun $ 2,000 kepada pelanggannya. Setelah merekodkan semua transaksi perakaunan ini, syarikat tersebut mempunyai penjualan bersih $ 12,000, yang telah dipindahkan oleh syarikat ke dalam Untung & rugi a / c

# 3 - Lejar Aset Tetap

Berikut adalah lejar aset tetap Apple Inc untuk tahun 2018. Syarikat ini telah membeli tanah dan mesin masing-masing sebanyak $ 20,000 dan $ 10,000 pada 1 Januari 2017. Mesin mempunyai jangka hayat berguna selama 10 Tahun. Oleh itu, syarikat telah mengenakan susut nilai sebanyak $ 1,000 untuk tahun 2017. Setelah rakaman semua urus niaga syarikat mempunyai baki penutupan aset tetap sebanyak $ 29,000, yang akan ditunjukkan oleh syarikat dalam kunci kira-kira di bawah Aset Tetap. Begitu juga, Apple Inc telah mengenakan susut nilai sebanyak $ 1,000 untuk tahun berikutnya juga iaitu pada tahun 2018. Oleh itu, baki penutupan aset tetap adalah $ 28,000 pada akhir tahun 2018.

Kelebihan Subledger

Berikut adalah kelebihan Subledger:

 1. Oleh kerana pelbagai lejar disimpan untuk transaksi yang berbeza - berbeza, ia memberikan maklumat terkini mengenai akaun tertentu.
 2. Ini menunjukkan tahap kawalan syarikat terhadap maklumat kewangan.
 3. Ini membantu untuk mengetahui sebarang kesalahan atau kemasukan yang salah yang dilakukan dalam sistem kerana banyak lejar dikekalkan.
 4. Ini menyediakan akses terhad kepada pekerja syarikat dan menyekat perkongsian maklumat seperti akaun piutang pengurus yang mempunyai akses ke satu-satunya lejar belum terima, bukan lejar lain.
 5. Sistem perakaunan ini menjadikan pembahagian kerja dan tanggungjawab antara pekerja. Seorang pekerja boleh membuat catatan dalam akaun belum terima pada masa yang sama yang lain boleh membuat catatan dalam akaun yang perlu dibayar.

Kekurangan Subledger

Berikut adalah kelemahan Subledger:

 1. Sistem perakaunan subledger tidak sesuai untuk perusahaan sederhana dan kecil; hanya sesuai untuk organisasi perniagaan besar dengan sebilangan besar urus niaga.
 2. Sistem perakaunan ini sangat mahal kerana memerlukan perisian khusus untuk mengekalkan no besar. subledger dan memerlukan sejumlah besar tenaga kerja untuk merekod transaksi.
 3. Sistem perakaunan ini sangat kompleks kerana banyak lejar dan no besar. tenaga kerja.
 4. Kurangnya penyelarasan antara pekerja syarikat.
 5. Kadang-kadang gagal memberikan maklumat lengkap di satu tempat kerana urus niaga diselenggarakan dalam lejar yang berbeza-bezanya.
 6. Ia memerlukan pengetahuan dan tenaga mahir kerana satu transaksi yang salah dapat menimbulkan masalah di lejar lain juga.

Kesimpulannya

Subledger adalah subbahagian dari lejar umum di mana syarikat boleh mencatatkan urus niaga dalam subledger yang berbeza - berbeza berdasarkan sifat urus niaga mereka. Ia sangat berguna untuk organisasi besar di mana tidak. urus niaga sangat tinggi kerana memberikan kawalan kepada pihak pengurusan dan memberikan maklumat khusus dan masa nyata, tetapi pada masa yang sama sangat mahal kerana struktur dan keperluan tenaga kerja kerana ini tidak dapat dilaksanakan untuk organisasi kecil dan sederhana.