Kos Purata vs Kos Marginal

Perbezaan utama antara Kos Purata vs Kos Marginal ialah Kos Purata merujuk kepada kos pengeluaran per unit barang yang dikeluarkan di syarikat dalam tempoh tersebut sementara kos Marginal merujuk kepada nilai kenaikan atau penurunan jumlah kos pengeluaran syarikat selama tempoh yang dipertimbangkan sekiranya terdapat perubahan output oleh satu unit tambahan.

Perbezaan Kos Purata vs Marginal

Kos Purata vs Kos Marjinal - Kos purata adalah jumlah keseluruhan kos barang atau perkhidmatan dibahagikan dengan jumlah barang atau perkhidmatan. Dan Marginal Cost kenaikan adalah kos menghasilkan satu unit lagi atau unit tambahan produk atau perkhidmatan. Kos purata dan kos marginal keduanya merupakan konsep penting dalam pengurusan perakaunan, yang digunakan secara meluas dalam membuat keputusan dan mengira pendapatan dalam senario yang berbeza.

Berapakah Kos Purata?

Kos purata adalah jumlah keseluruhan kos barang dibahagikan dengan jumlah barang. Kos purata juga dikenali sebagai Kos unit. Formula di bawah dapat mengira kos purata.

Kos Purata = Jumlah Kos / Bilangan unit yang dihasilkan

Ini berkadar langsung dengan total biaya barang dan berbanding terbalik dengan jumlah barang, jadi ketika jumlah barang meningkat rata-rata biaya akan menurun. Ia mempunyai dua komponen Kos berubah dan Kos tetap. Kos purata bertujuan untuk mengakses kesan pada jumlah kos unit dengan perubahan tahap output.

Apakah Kos Marginal?

Marginal Cost meningkat dalam kos menghasilkan satu unit lagi atau unit tambahan produk atau perkhidmatan. Perubahan kos marginal dalam jumlah kos pengeluaran setelah perubahan output yang berubah dalam kuantiti pengeluaran. Faktor penting kos berubah dalam menentukan output.

Ringkasnya, kos marginal adalah perubahan jumlah kos yang timbul apabila kuantiti yang dihasilkan berubah oleh satu unit. Secara matematik, fungsi kos marginal dinyatakan sebagai turunan dari jumlah kos berkenaan dengan kuantiti. Ia mungkin berubah mengikut jumlah, dan pada setiap tahap pengeluaran, kos marjinal adalah kos unit berikutnya yang dihasilkan. Kos marginal sama dengan perubahan jumlah kos dibahagikan dengan perubahan kuantiti dan dapat dinyatakan seperti di bawah: -

Marginal Cost = Perubahan dalam Jumlah Kos / Perubahan dalam Kuantiti

Di mana,

  • Perubahan dalam Jumlah Kos adalah perbezaan dalam jumlah kos pengeluaran, termasuk unit tambahan dan jumlah kos pengeluaran unit normal.
  • Perubahan Jumlah Kos = Jumlah Kos Pengeluaran termasuk unit tambahan - Jumlah Kos Pengeluaran unit normal
  • Perubahan dalam Kuantiti adalah perbezaan jumlah produk kuantiti, termasuk unit tambahan dan jumlah produk kuantiti unit normal.
  • Perubahan Kuantiti = Jumlah produk kuantiti termasuk unit tambahan - Jumlah produk kuantiti unit normal

Ia boleh dikatakan sebagai perbelanjaan tambahan untuk menghasilkan satu unit tambahan. Ini membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk syarikat dan menggunakan sumbernya dengan cara yang lebih baik dan menguntungkan seperti kenaikan kuantiti jika harganya lebih tinggi daripada kos marginal.

Infografik Kos Purata vs Kos Marginal

Di sini kami memberi anda perbezaan 6 teratas antara Kos Purata berbanding Kos Marginal.

Kos Purata vs Kos Marjinal - Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara Kos Purata berbanding Kos Marginal adalah seperti berikut -

  • Kos purata adalah jumlah kos keseluruhan barang dibahagi dengan jumlah barang sedangkan Kos Marjinal meningkat dalam kos menghasilkan satu unit lagi atau unit tambahan produk atau perkhidmatan. Perubahan kos marginal dalam jumlah kos pengeluaran setelah perubahan output yang berubah dalam kuantiti pengeluaran.
  • Kos purata bertujuan untuk menilai kesan terhadap jumlah kos unit dengan perubahan tahap output. Sebaliknya, objektif kos marginal adalah untuk mengetahui sama ada bermanfaatnya menghasilkan unit barang tambahan.
  • Rumus untuk Kos purata = Jumlah kos / Jumlah barang sedangkan formula Kos marginal = Perubahan jumlah kos / Perubahan kuantiti.
  • Keluk kos purata pada permulaan jatuh disebabkan oleh penurunan kos tetap tetapi kemudian naik kerana kenaikan kos berubah purata. Manakala keluk kos Marginal cekung dengan peningkatan pulangan, kemudian bergerak secara linear dan lancar dengan pulangan tetap dan akhirnya berubah cembung apabila kos marjinal menunjukkan peningkatan pulangan.
  • Kriteria terbaik untuk menentukan tahap pengeluaran dengan kos purata adalah ketika kos meminimumkan, dan biaya marjinal adalah ketika keuntungan maksimum.
  • Kos purata mempunyai dua komponen iaitu kos tetap dan kos berubah purata, dan kos marginal adalah satu unit dan tidak mempunyai komponen apa pun.

Kos Purata vs Kos Marjinal Perbezaan Kepala ke Kepala

Mari kita perhatikan perbezaan kepala antara Kos Purata berbanding Kos Marginal.

Asas - Kos Purata vs Kos MarginalKos purataKos marginal
DefinisiIni adalah jumlah keseluruhan kos barang dibahagikan dengan jumlah barang.Ia meningkatkan kos menghasilkan satu unit lagi atau unit produk atau perkhidmatan tambahan. Perubahan kos marginal dalam jumlah kos pengeluaran setelah perubahan output yang berubah dalam kuantiti pengeluaran;
MatlamatKos purata bertujuan untuk mengakses kesan pada jumlah kos unit dengan perubahan tahap output.Kos marginal bertujuan untuk mengetahui sama ada bermanfaat untuk menghasilkan unit barang tambahan.
FormulaKos purata = Jumlah kos / Jumlah barangKos marginal = Perubahan jumlah kos / Perubahan kuantiti.
Bentuk LengkungIa melengkung pada permulaan musim gugur kerana kos tetap menurun tetapi kemudian naik kerana kenaikan kos berubah purata.Lengkungnya cekung apabila pulangan meningkat dan kemudian bergerak secara linear dan lancar dengan pulangan berterusan dan akhirnya berubah cembung apabila kos marginal menunjukkan kenaikan kembali.
Kriteria TerbaikApabila objektifnya adalah untuk mengurangkan kos;Apabila objektifnya adalah memaksimumkan keuntungan;
KomponenIa mempunyai dua komponen kos tetap dan purata kos berubah.Ia adalah satu unit dan tidak mempunyai komponen.

Kesimpulannya

Kos purata berbanding kos marginal digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan sumber dengan cekap dan untuk mengenal pasti dan mempraktikkan tahap pengeluaran yang optimum. Kos purata adalah jumlah kos keseluruhan barang dibahagikan dengan jumlah barang. Kos marginal boleh dikatakan sebagai perbelanjaan tambahan untuk menghasilkan satu unit tambahan. Ini membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk syarikat dan menggunakan sumbernya dengan cara yang lebih baik dan menguntungkan seperti kenaikan kuantiti jika harganya lebih tinggi daripada kos marginal.