Simbol Delta dalam Excel

6 Kaedah Memasukkan Simbol Delta di Excel

Dalam excel kami mempunyai pelbagai cara untuk memasukkan simbol delta. Sekarang kami akan menunjukkan kepada anda semua cara memasukkan simbol delta di excel.

 1. Masukkan Delta dari Insert Option
 2. Masukkan Delta dengan Kekunci Pintasan
 3. Masukkan Delta dengan Menukar Nama Font
 4. Masukkan Delta by CHAR Formula
 5. Masukkan Delta dengan Menggunakan Excel AutoCorrect Feature
 6. Pemformatan Nombor Tersuai dengan Simbol Delta

Sekarang mari kita bincangkan setiap kaedah secara terperinci dengan contoh.

Anda boleh memuat turun Templat Delta Symbol Excel ini di sini - Templat Delta Symbol Excel

Kaedah # 1 - Masukkan Delta dari Insert Option

Excel mempunyai banyak simbol di gudangnya. Dengan menggunakan pilihan Insert kita dapat memasukkan simbol delta dengan cepat. Ikuti langkah di bawah untuk memasukkan simbol DELTA dari tab Insert di excel.

 • Langkah 1: Pergi ke tab Sisipkan. Di bawah tab Sisipkan Simbol dan Simbol.

 • Langkah 2: Sekarang kita akan melihat tetingkap simbol di bawah.

 • Langkah 3: Senarai drop-down Form Subset di excel pilih Greek & Coptic. Sebaik sahaja anda memilih pilihan ini, kita dapat melihat simbol Delta.

Langkah 4: Klik seterusnya pada Insert untuk memasukkan simbol delta.

Ketika kami mendapat simbol Delta di sel A1. Simbol delta ini kelihatan seperti simbol segitiga dengan pusat yang tidak berisi apa-apa.

Langkah 5: Untuk memasukkan simbol delta dengan warna hitam yang diisi di tengahnya, di tetingkap simbol pilih "Bentuk Geometri" di bawah Sub Set dan di bawah Font pilih "Arial".

Seperti yang kita lihat ia mempunyai simbol delta dengan pusat yang dipenuhi dengan warna hitam.

Kaedah # 2 - Masukkan Delta dengan Kekunci Pintasan

Cara cepat untuk memasukkan simbol Delta dengan jalan pintas adalah dengan menggunakan kekunci pintas di excel. Untuk memasukkan simbol delta kedua iaitu "segitiga dengan warna yang diisi" kita perlu menggunakan kekunci berikut.

 • Pilih sel excel yang ingin anda masukkan simbol delta. Sekarang tahan kekunci ALT dan tekan 30 dari papan kekunci nombor di papan kekunci anda.

Catatan: 30 harus ditekan dari papan kekunci nombor yang biasanya terletak di hujung kanan papan kekunci.

Kaedah # 3 - Masukkan Delta dengan Menukar Nama Fon

Kita juga boleh memasukkan simbol Delta tanpa warna yang diisi dengan menukar nama fon. Pertama, masukkan teks "D" di sel yang disasarkan.

Sekarang ubah nama fon menjadi "Simbol" untuk mendapatkan simbol delta tanpa mengisi bahagian tengahnya.

Oleh itu, kami mendapat simbol delta. Jadi nilai teks "D" sama dengan simbol delta dalam nama fon "Simbol".

Kaedah # 4 - Masukkan Delta by CHAR Formula

Seperti yang anda ketahui di excel, kita mempunyai fungsi Char di excel untuk memasukkan watak khas dengan nombor yang diberikan kepadanya.

Di sel yang disasarkan buka fungsi Char.

Masukkan nombor sebagai 114 dan tekan enter untuk mendapatkan watak sebagai "r".

Sekarang ubah nama fon menjadi "Wingdings 3" untuk mendapatkan simbol delta tanpa isi.

Untuk mendapatkan simbol delta dengan isi tengah ubah nombor fungsi Char dari 114 menjadi 112 .

Jadi nombor 112 dalam fungsi Char adalah delta dengan isian.

Kaedah # 5 - Masukkan Delta dengan Menggunakan Excel AutoCorrect Feature

Mungkin sebilangan besar orang tidak mengetahui ciri pembetulan automatik Excel. Dengan menggunakan ciri ini, kita dapat memasukkan simbol delta dengan memasukkan teks sesuai keinginan kita.

Dalam tetapan, kita perlu menentukan teks yang perlu kita taipkan. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk memasukkan delta melalui pembetulan automatik di excel.

Langkah 1: Salin simbol delta dari sini Δ.

Langkah 2: Sekarang di excel klik pada Fail >>> Pilihan.

Langkah 3: Di tetingkap seterusnya pergi ke "Proofing" dan AutoCorrect Options.

Langkah 4: Sekarang di tetingkap di bawah tampal simbol delta yang disalin di kotak "Dengan".

Langkah 5: Di kotak Ganti ketikkan teks mengikut kehendak anda.

Langkah 6: Sekarang klik pada butang "Tambah" untuk menambah ke Autocorrect Option kemudian klik Ok dan tutup tetingkap.

Langkah 7: Sekarang kembali ke lembaran kerja dan ketik "ABCD" dengan huruf besar kemudian tekan kekunci enter dan lihat nilai apa yang kita dapat dalam sel A1.

Daripada mendapatkan "ABCD", kami mendapat simbol delta di sini.

Oleh kerana kami telah menetapkan pilihan pembetulan automatik untuk mengetik teks "ABCD", kami menetapkan nilai pembetulan automatik sebagai delta.

Kaedah # 6 - Pemformatan Nombor Tersuai dengan Simbol Delta

Dalam pembuatan papan pemuka, kami telah melihat simbol delta dengan warna yang berbeza. Kami akan menunjukkan data mudah dengan cara memasukkan simbol delta di excel menggunakan format nombor khusus di excel.

Untuk data ini terlebih dahulu, cari lajur varians.

Langkah 1: Untuk mencari kolom varians, masukkan formula sebagai Variance = Sebenar - Sasaran

Langkah 2: Sekarang pilih data varians dan tekan Ctrl + 1 untuk membuka pilihan format.

Langkah 3: Dalam format, tetingkap pergi ke Custom dan ketik General Δ.

Langkah 4: Tekan Ok, kita akan mendapat simbol delta dengan nombor.

Tetapi ini bukan cara yang sesuai untuk menunjukkan simbol delta. Kedua-dua nombor positif dan negatif ditunjukkan dengan simbol delta ke atas, jadi kita perlu menunjukkan nombor varians positif di delta ke atas dan nombor varians negatif di delta bawah. Untuk menggunakan salinan ini, dua simbol delta ini. ▲ ▼

Langkah 5: Pilih lajur varians dan buka kotak dialog format kemudian pergi ke Custom dan terapkan format seperti di bawah.

Langkah 6: Tekan Ok untuk menerapkan pemformatan. Sekarang kita akan melihat simbol delta ke atas untuk varians positif dan simbol delta ke bawah untuk varians negatif.

Langkah 7: Namun, kita dapat menerapkan format berwarna untuk nombor varians ini. Sekiranya varians positif maka kita dapat menerapkan warna Hijau dan untuk nilai varians negatif, kita dapat menerapkan warna MERAH.

Jadi, untuk ini adalah kod pemformatan.

Ini akan menggunakan format seperti di bawah.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Simbol Delta terdapat dalam dua cara satu diisi delta dan satu lagi adalah delta kosong.
 • Fungsi CHAR dapat memasukkan kedua-dua jenis simbol delta di excel.
 • Simbol Delta digunakan dalam papan pemuka yang dibuat dengan warna yang menarik.
 • ALT + 30 adalah jalan pintas untuk memasukkan simbol delta di excel.