Hapuskira

Makna Hapus

Hapus kira adalah pengurangan nilai aset yang terdapat dalam buku akaun syarikat pada jangka masa tertentu dan dicatat sebagai perbelanjaan perakaunan terhadap pembayaran yang tidak diterima atau kerugian pada aset tersebut.

Penghapusan berlaku apabila nilai buku yang direkodkan aset dikurangkan menjadi sifar. Biasanya, ini berlaku apabila aset perniagaan tidak dapat dilikuidasi dan tidak berguna lagi untuk perniagaan atau tidak mempunyai nilai pasaran.

Ia boleh ditakrifkan sebagai proses penghapusan aset atau liabiliti dari buku perakaunan dan penyata kewangan syarikat. Sebagai contoh, ini mungkin berlaku apabila inventori menjadi usang, atau tidak ada penggunaan aset tetap tertentu. Secara amnya, ia dilakukan dengan memindahkan sebahagian atau keseluruhan baki dalam akaun aset ke akaun perbelanjaan. Ia berbeza dengan jenis aset.

Ia biasanya berlaku sekali dan tidak tersebar dalam pelbagai tempoh. Penghapusan cukai adalah pengurangan pendapatan bercukai. Di syarikat runcit, penghapusan biasa adalah barang yang rosak, dan di syarikat perindustrian, ini berlaku apabila aset produktif mengalami kerosakan dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Mengapa Penghapusan dilakukan dalam Perakaunan?

Ia berlaku terutamanya kerana dua sebab.

  • Ini membantu dengan pilihan penjimatan cukai untuk pemilik aset. Tindakan seperti ini mengurangkan liabiliti cukai dengan mewujudkan perbelanjaan yang bukan tunai, yang akhirnya menghasilkan pendapatan yang dilaporkan lebih rendah.
  • Ia menyokong objektif ketepatan perakaunan kos.

Contoh Hapuskira

  • Hutang Lapuk - Hutang Lapuk boleh berlaku apabila pelanggan perniagaan berhutang dengan syarikat tetapi tidak dapat membayar balik jumlah invois sejak pelanggan tersebut diisytiharkan muflis. Jumlah hutang yang tidak dapat dikutip diambil sebagai kerugian, dan syarikat tersebut menghapuskannya pada penyata cukai.
  • Penghapusan Aset - Ini berlaku apabila syarikat membuang akaun. Dalam kes ini, nilai aset turun menjadi sifar, dan itulah sebabnya untuk menghapus aset dari rekod perakaunan.
  • Penghutang Akaun - Dalam keadaan penghutang perakaunan tidak dikumpulkan, biasanya akan diimbangi dengan peruntukan untuk akaun ragu, iaitu, akaun kontra.
  • Inventori - Sekiranya inventori usang, ini boleh dikenakan terus ke kos barang yang dijual atau diimbangi dengan cadangan inventori, yang sudah usang (akaun kontra).
  • Bayaran Lanjutan - Apabila pendahuluan gaji yang diberikan kepada pekerja tidak dapat dikumpulkan, maka ia akan dibebankan kepada perbelanjaan pampasan.

Bagaimana Penghapusan Berlaku untuk Bank

sumber: cnbc.com

Sebuah bank dalam perniagaan meminjamkan wang kepada individu atau syarikat. Dalam keadaan ideal, bank berharap dapat mengembalikan wang yang mereka pinjamkan kepada organisasi lain, untuk pengembangan perniagaan mereka. Tetapi ada situasi di mana organisasi gagal menjana pendapatan dari operasi mereka, akhirnya membuat kerugian, dan gagal membayar pinjaman mereka.

Itulah sebabnya bank mengekalkan peruntukan hutang lapuk. Bagi bank, pinjaman ada aset utama dan sumber pendapatan masa depan. Sekiranya bank tidak dapat memungut pinjaman atau ada kemungkinan minimum pemungutan pinjaman, maka ia mempengaruhi penyata kewangan bank dan akan mengakibatkan mengalihkan sumber dari aset produktif lain.

Sebagai hasil pinjaman yang mempunyai kemungkinan besar gagal bayar, bank menggunakan penghapusan pinjaman tersebut dari neraca mereka.

Penghapusan Bank

Mari kita fahami dengan bantuan contoh bagaimana bank melaporkan pinjaman dalam penyata kewangannya dan mengekalkan peruntukan hutang lapuk. Andaikan bank meminjamkan $ 100,000 kepada organisasi dan mempunyai peruntukan 5% untuk hutang lapuk berbanding pinjaman tersebut. Setelah bank meminjamkan pinjaman, ia akan melaporkan $ 5000 sebagai perbelanjaan dalam penyata kewangannya. Selebihnya $ 95,000 akan dilaporkan sebagai aset dalam kunci kira-kira.

Sekiranya jumlah lalai adalah lebih banyak peruntukan yang dibuat oleh bank, maka bank akan menghapuskan jumlah tersebut dari penghutang dan juga akan melaporkan perbelanjaan tambahan. Sebagai contoh, jika jumlah lalai mengatakan $ 10,000, $ 5000 lebih banyak daripada peruntukan hutang lapuk. Kemudian bank akan melaporkan tambahan $ 5,000 sebagai perbelanjaan dan juga akan mengeluarkan keseluruhan jumlahnya.

Apabila bank mengeluarkan aset tidak berfungsi dari buku-bukunya, ia akan menerima potongan cukai untuk jumlah pinjaman. Lebih-lebih lagi, walaupun pinjaman dihapuskan, bank mempunyai pilihan untuk melanjutkan pinjaman dan menjana sejumlah pendapatan dari bank tersebut. Bank-bank juga memanfaatkan kemungkinan menjual pinjaman yang gagal bayar kepada agensi pihak ketiga untuk mendapatkan kembali pinjaman tersebut dari pelanggan.

Bank-bank di seluruh dunia masih mengalami tekanan kerana krisis subprima yang mempengaruhi sistem perbankan. Pelanggan mengambil pinjaman untuk rumah mereka sebagai ganti gadai janji rumah dan tidak dapat mengembalikan pinjaman. Pinjaman ini perlu dihapus dari neraca mereka dan, sebagai hasilnya, memberi banyak tekanan pada kesihatan kewangan bank. Situasi serupa juga terjadi di India, di mana bank, terutama bank sektor awam, telah meminjamkan wang kepada organisasi yang gagal membayar pinjaman mereka. Keadaan ini mengakibatkan penghapusan pinjaman dari neraca, mengakibatkan pengurangan nilai buku bank.

Pemikiran Akhir

Setiap kali syarikat terpaksa menghapuskan aset menghadapi kesannya pada aliran pendapatan masa depan, kerana aset tersebut tidak lagi dapat menghasilkan sumber pendapatan bagi syarikat. Tetapi walaupun begitu, syarikat perlu menghapus aset yang tidak lagi digunakan untuk syarikat, kerana ia membantu syarikat menjadi lebih bersih dan juga mengelakkan situasi aset tersebut menggunakan sumber aset produktif yang lain.