Formula Margin Untung

Apa itu Formula Margin Keuntungan?

Formula margin keuntungan mengukur jumlah pendapatan (pendapatan) oleh syarikat berkenaan dengan setiap dolar penjualan yang dihasilkan. Ringkasnya, margin keuntungan memberikan pemahaman mengenai peratusan penjualan, yang tersisa setelah syarikat membayar perbelanjaan.

Terdapat tiga metrik margin keuntungan penting, yang merangkumi margin keuntungan kasar, margin keuntungan operasi, dan margin keuntungan bersih. Ini adalah salah satu nisbah penting syarikat kerana setiap pelabur atau bakal pelabur menggunakan nisbah ini untuk mengetahui kedudukan kewangan syarikat.

Formula Margin Untung

Nisbah margin keuntungan dapat dikira seperti di bawah:

Formula Margin Kasar = Untung Kasar / Jualan bersih x 100
 • Formula margin untung kasar diperoleh dengan mengurangkan kos barang yang dijual dari jumlah pendapatan.
Nisbah Margin Operasi = Untung Operasi / Jualan bersih x 100
 • Keuntungan operasi diperoleh dengan memotong semua kos barang yang dijual, susutnilai dan pelunasan dalam tempoh tersebut, dan semua perbelanjaan lain yang berkaitan dari jumlah pendapatan.
Nisbah Margin Bersih = Pendapatan Bersih / Jualan bersih x 100
 • Pendapatan bersih diperoleh dengan menolak jumlah perbelanjaan dari jumlah pendapatan tolak, dan biasanya merupakan angka terakhir yang dilaporkan dalam penyata pendapatan.
 • Jualan bersih dikira dengan mengurangkan sebarang pulangan dari jumlah penjualan kasar.

Tafsiran Margin Keuntungan

# 1 - Keuntungan Kasar

Ini adalah salah satu nisbah keuntungan paling mudah kerana ia mendefinisikan bahawa keuntungan adalah semua pendapatan yang tinggal setelah ditolak hanya kos barang yang dijual (COGS). Kos barang yang dijual merangkumi perbelanjaan tersebut sahaja, yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembuatan barang penjualan secara langsung hanya seperti bahan mentah dan upah buruh yang diperlukan untuk memasang atau membuat barang.

Angka ini tidak mempertimbangkan perkara lain seperti perbelanjaan untuk hutang, kos overhed, cukai, dan lain-lain. Nisbah ini membandingkan keuntungan kasar yang diperoleh syarikat dengan jumlah pendapatan, yang menggambarkan peratusan pendapatan yang dikekalkan sebagai keuntungan selepas syarikat membayar kos pengeluaran.

# 2 - Keuntungan Operasi

Ini adalah metrik yang agak rumit jika dibandingkan dengan formula nisbah untung kasar kerana mengambil kira semua overhead yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan seperti perbelanjaan pentadbiran, operasi, dan penjualan. Angka ini, bagaimanapun, tidak termasuk perbelanjaan bukan operasi seperti hutang, cukai, dan lain-lain, tetapi pada masa yang sama, ia termasuk perbelanjaan susut nilai dan pelunasan yang berkaitan dengan aset.

Ini adalah nisbah keuntungan tahap pertengahan, yang mencerminkan peratusan pendapatan yang dikekalkan sebagai keuntungan setelah syarikat membayar kos pengeluaran dan semua overhead yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan. Nisbah ini juga membantu secara tidak langsung dalam menentukan sama ada syarikat dapat menguruskan perbelanjaannya dengan baik atau tidak berbanding dengan penjualan bersih dan kerana syarikat mana yang berusaha mencapai nisbah operasi yang lebih tinggi.

# 3 - Keuntungan Bersih

Nisbah ini mencerminkan jumlah sisa pendapatan, yang ditinggalkan setelah ditolak semua perbelanjaan bukan operasi dari keuntungan operasi, seperti perbelanjaan hutang dan perbelanjaan satu kali yang tidak biasa. Semua pendapatan tambahan yang dihasilkan dari operasi, yang bukan merupakan operasi utama seperti resit dari penjualan aset, ditambah.

Nisbah ini paling baik digunakan untuk membandingkan syarikat seukuran yang ada di industri yang sama. Juga, nisbah ini digunakan secara berkesan untuk mengukur prestasi masa lalu syarikat.

Contoh Pengiraan Margin Keuntungan

Mari kita lihat beberapa contoh pengiraan margin keuntungan yang mudah hingga maju untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Profit Margin ini di sini - Templat Formula Excel Untung Margin

Contoh # 1

Untuk tahun perakaunan yang berakhir pada 31 Disember 2019, Syarikat X Ltd mempunyai pendapatan $ 2,000,000. Untung kasar dan keuntungan operasi syarikat masing-masing adalah $ 1,200,000 dan $ 400,000. Keuntungan bersih tahun ini mencecah $ 200,000. Hitung margin keuntungan menggunakan formula margin keuntungan.

Penyelesaian

Gunakan data berikut untuk pengiraan margin keuntungan

Nisbah Margin Untung Kasar

Margin Kasar dapat dikira menggunakan formula di atas sebagai,

 • Margin Kasar = $ 1,200,000 / $ 2,000,000 x 100

Nisbah Margin Untung Kasar adalah -

 • Nisbah Margin Untung Kasar = 60%

Formula Nisbah Margin Untung Operasi

Margin Operasi dapat dikira menggunakan formula di atas sebagai,

 • Nisbah Margin Untung Operasi = $ 400,000 / $ 2,000,000 x 100

Nisbah Margin Keuntungan Operasi adalah -

 • Nisbah Margin Keuntungan Operasi = 20%

Nisbah Margin Untung Bersih

Margin Bersih dapat dikira menggunakan formula di atas sebagai,

 • Nisbah Margin Untung Bersih = $ 200,000 / $ 2,000,000 x 100

Nisbah Margin Untung Bersih akan -

 • Nisbah Margin Untung Bersih = 10%

Nisbah yang dikira di atas menunjukkan margin keuntungan kasar, operasi, dan bersih yang kuat. Margin keuntungan yang sihat dalam contoh di atas membolehkan Syarikat X ltd mengekalkan keuntungan yang lumayan sambil memenuhi semua tanggungjawab kewangan.

Contoh # 2

Syarikat Y mempunyai urus niaga berikut untuk tahun yang berakhir pada 31 Disember 2018. Hitung margin keuntungan.

Gunakan data berikut untuk pengiraan margin keuntungan.

Penyelesaian

Nisbah Margin Untung Kasar

 • Nisbah Margin Untung Kasar = $ 200,000 / $ 500,000 x 100

Nisbah Margin Untung Kasar adalah - 

 • Nisbah Margin Untung Kasar = 40%

Nisbah Margin Keuntungan Operasi

 • Nisbah Margin Untung Operasi = $ 90,000 / $ 500,000 x 100

Nisbah Margin Keuntungan Operasi adalah -

 • Nisbah Margin Untung Operasi = 18%

Nisbah Margin Untung Bersih

 • Nisbah Margin Untung Bersih = $ 65,000 / $ 500,000 x 100

Nisbah Margin Untung Bersih akan - 

 • Nisbah Margin Untung Bersih = 13%

Contoh di atas menunjukkan bahawa Syarikat Y ltd mempunyai margin keuntungan kasar, operasi, dan bersih yang positif dan dengan itu dapat memenuhi semua perbelanjaannya.

Perkaitan dan Kegunaan

Pemiutang, pelabur, dan pihak berkepentingan lain menggunakan nisbah ini untuk mengukur seberapa berkesan syarikat dapat mengubah penjualannya menjadi pendapatan. Pelabur syarikat ingin memastikan bahawa keuntungan yang diperoleh syarikat cukup tinggi sehingga dividen dapat diagihkan kepada mereka; pengurusan menggunakan nisbah ini untuk memastikan mengenai kerja syarikat, iaitu, keuntungan cukup tinggi untuk memastikan operasi operasi syarikat yang betul, pemiutang perlu memastikan bahawa keuntungan syarikat itu adalah keuntungan yang cukup tinggi untuk membayar balik pinjaman mereka. Oleh itu, semua pihak berkepentingan ingin mengetahui bahawa syarikat itu berfungsi dengan cekap. Margin keuntungannya sangat rendah, maka ini menunjukkan bahawa perbelanjaan syarikat terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penjualan, dan pihak pengurusan harus menganggarkan dan mengurangkan perbelanjaan.