Perbezaan Antara Pasar Utama dan Sekunder

Perbezaan Pasaran Utama vs Sekunder

Pelabur di pasaran utama boleh membeli saham secara langsung dari entiti dan harga sekuriti yang baru dilancarkan di pasaran ini secara amnya tetap sedangkan pelabur di pasaran sekunder tidak berpeluang membeli saham secara langsung kerana ini diperdagangkan di antara pelabur dan harga sekuriti di pasaran ini cenderung turun naik kerana permintaan dan penawaran keselamatan.

Sekuriti tersebut biasanya dikeluarkan untuk pertama kalinya di pasaran utama yang kemudian disenaraikan di bursa saham yang diiktiraf untuk memudahkan perdagangan di pasaran sekunder. Pasar utama cenderung bertindak sebagai sumber pembiayaan kepada syarikat baru yang menginginkan akses ke modal untuk pengembangan. Pasaran sekunder tidak menyediakan ruang lingkup tersebut tetapi hanya bertindak sebagai pasaran siap untuk sekuriti.

Apakah Pasar Utama?

Apabila syarikat mengeluarkan sahamnya untuk pertama kalinya kepada pelabur, perdagangan tersebut dikatakan berlaku di pasaran utama. Sebuah syarikat biasanya membuat IPO (Initial Public Offer) apabila menjual sahamnya untuk pertama kalinya kepada orang ramai. Ia adalah pasaran di mana sekuriti seperti saham dan bon dibuat buat pertama kalinya untuk tujuan penerbitan.

Isu umum umumnya terdiri daripada 2 jenis

  • IPO (Penawaran Awal Awal): Di sinilah syarikat yang tidak tersenarai mengeluarkan sahamnya kepada orang ramai buat pertama kalinya.
  • FPO (Tawaran Awam Susulan): Ini berlaku apabila syarikat awam yang sudah tersenarai menerbitkan saham lebih lanjut kepada masyarakat pelaburan am.

Apa itu Pasar Sekunder?

Sekiranya pelabur kemudian melakukan perdagangan sekuriti ini di antara mereka, pasaran sedemikian dikenali sebagai pasaran sekunder. Pelbagai bursa saham seperti NASDAQ, NYSE, NSE, dan lain-lain menyenaraikan harga sekuriti ini setiap hari untuk membolehkan para pelabur memahami harga di mana sekuriti ini boleh dibeli atau dijual di pasaran sekunder

Contoh -  Uber muncul dengan IPO pada bulan Mei 2019, dengan Morgan Stanley sebagai pengunderaitan, masing-masing berharga 45 $ dan berjaya mengumpulkan sejumlah $ 8.1 bilion. Pada 3 Julai, ia diperdagangkan pada harga 44.23 $ sesaham di pasaran sekunder.

Pasar Utama vs Infografik Pasaran Sekunder

Perbezaan Utama

  • Di pasaran utama, pelabur berpeluang membeli saham tersebut secara langsung dari syarikat sedangkan di pasaran sekunder mereka tidak dapat melakukannya kerana saham kini diperdagangkan di kalangan pelabur sendiri.
  • Harga di pasar utama cenderung tetap selama terbitan baru sedangkan di pasar sekunder mereka berubah-ubah bergantung pada permintaan dan penawaran untuk keamanan yang bersangkutan.
  • Jumlah yang diterima sebagai hasil penjualan saham di pasar utama adalah pendapatan kepada syarikat, tetapi dalam hal pasaran sekunder, ia menjadi pendapatan bagi para pelabur.
  • Biasanya, bank pelaburan berperanan sebagai penaja jamin untuk masalah tersebut dan dengan itu berfungsi sebagai orang tengah dalam proses penerbitan di pasaran utama. Manakala di pasaran sekunder, broker adalah yang bertindak sebagai orang tengah atau perantara antara pelabur.
  • Di pasaran utama, sekuriti dapat dijual hanya sekali pada saat penerbitan. Pasaran sekunder mempunyai kelebihan kerana stoknya habis dijual berkali-kali di kalangan pelabur.
  • Pasar utama biasanya tidak mempunyai jenis fizikal. Sebaliknya, pasaran sekunder ditubuhkan sebagai bursa saham di lokasi geografi tertentu.
  • Sebuah syarikat yang ingin mengumpulkan modal harus menjalani banyak peraturan dan ketekunan yang wajar ketika ingin menjual sahamnya di pasaran utama. Pasaran sekunder tidak memerlukan apa-apa keperluan.

Jadual Perbandingan

AsasPasar utamaPasaran sekunder
MaknaIni adalah pasaran di mana sekuriti dikeluarkan untuk pertama kalinyaIa adalah pasar di mana saham yang telah diterbitkan sebelumnya kemudian diperdagangkan antara pelabur
TujuanDiusahakan untuk rancangan pengembangan atau untuk penganjur untuk menurunkan kepentingan merekaItu tidak memberikan dana kepada korporat, tetapi membantu mengukur sentimen pelabur seperti yang tercermin dalam harga saham. Ia menyediakan pasaran yang siap untuk memperdagangkan sekuriti antara pelabur
PerantaraanPenjamin Jaminan: Syarikat meminta bantuan penjamin emisi dalam mengeluarkan sekuriti ini kepada orang ramaiBroker: Pelabur menukar saham ini antara satu sama lain melalui broker
HargaIa diperbaiki oleh bank pelaburan pada saat dikeluarkan, setelah perbincangan yang cukup dengan pihak pengurusanHarganya bergantung pada permintaan dan kekuatan penawaran atau keselamatan di pasaran
Nama lainPasaran Terbitan Baru (NIM)Pasar Besar
Pihak lawanSyarikat terlibat secara langsung dan dengan itu menjual saham dan membeli pelaburPelabur membeli dan menjual saham sesama mereka. Tidak ada penglibatan syarikat secara langsung
Kekerapan penjualanKeselamatan boleh dijual hanya sekali dalam IPO. Namun melalui FPO (Follow on Public Offer) syarikat boleh mengumpulkan lebih banyak wang dengan menerbitkan saham lebih lanjut dan FPO juga dianggap sebagai bahagian dari pasaran utama, walaupun sekuriti itu kemudian dapat dijual hanya sekali oleh syarikat di FPOKeselamatan yang sama boleh dijual antara pelabur
Penerima atas keuntungan penjualan sahamSyarikatKebetulan menjadi pelabur sekiranya terdapat pasaran sekunder
LokasiIa biasanya tidak ditempatkan di lokasi geografi tertentu. Ia tidak mempunyai kewujudan fizikalIa mempunyai kewujudan fizikal biasanya melalui bursa saham

Kesimpulannya 

Pasaran saham melalui pasaran primer dan sekundernya berfungsi sebagai sumber pendanaan penting bagi syarikat-syarikat dan membantu dalam menggerakkan dana. Oleh itu, pasaran utama membantu melakukan perkara yang sama dengan menolong syarikat mendapatkan akses kepada modal tersebut.

Pasaran sekunder melalui pelbagai bursa cenderung berfungsi sebagai barometer ekonomi dan dengan demikian cenderung mencerminkan keadaan kesihatan dan ekonomi umum negara dengan menyediakan pasaran yang siap untuk mengukur sentimen pelabur semasa.