Proses Penganggaran Modal

Proses Penganggaran Modal

Proses Penganggaran Modal adalah proses perencanaan yang digunakan untuk menilai potensi pelaburan atau perbelanjaan yang jumlahnya signifikan. Ini membantu dalam menentukan pelaburan syarikat dalam aset tetap jangka panjang seperti pelaburan dalam penambahan atau penggantian loji & mesin, peralatan baru, Penyelidikan & pembangunan, dan lain-lain. Ini memproses keputusan mengenai sumber kewangan dan kemudian mengira pulangan yang dapat diperoleh daripada pelaburan yang dilakukan.

Enam Langkah untuk Proses Penganggaran Modal

# 1 - Untuk Mengenal Peluang Pelaburan

Langkah pertama adalah untuk meneroka peluang pelaburan yang ada. Jawatankuasa penganggaran modal organisasi diminta untuk mengenal pasti jangkaan penjualan dalam masa terdekat. Setelah itu, mereka membuat pengenalpastian peluang pelaburan dengan mengingat sasaran penjualan yang ditetapkan oleh mereka. Ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sebelum memulakan pencarian peluang pelaburan terbaik. Ini merangkumi pemantauan persekitaran luaran secara berkala untuk mendapatkan idea mengenai peluang pelaburan baru. Menentukan strategi korporat, yang berdasarkan analisis SWOT organisasi, iaitu analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya, dan juga mencari cadangan dari pekerja organisasi dengan membincangkan strategi dan objektif dengan mereka.

Contoh:

Pengenalpastian trend pasaran, yang berdasarkan maklumat yang paling dipercayai sebelum memilih pelaburan tertentu. Sebagai contoh, sebelum memilih pelaburan yang akan dibuat di syarikat yang terlibat dalam perlombongan emas, pertama, arah tuju komoditi yang mendasari perlu ditentukan; adakah penganalisis percaya bahawa ada lebih banyak kemungkinan harga menurun atau kemungkinan kenaikan harga jauh lebih tinggi daripada penurunannya.

# 2 - Pengumpulan Cadangan Pelaburan

Setelah mengenal pasti peluang pelaburan, proses kedua dalam penganggaran modal adalah mengumpulkan proposal pelaburan. Sebelum mencapai jawatankuasa proses penganggaran modal, cadangan ini dilihat oleh pelbagai orang yang berwenang dalam organisasi untuk memeriksa sama ada cadangan yang diberikan sesuai dengan keperluan dan kemudian klasifikasi pelaburan dilakukan berdasarkan kategori yang berbeza seperti pengembangan, penggantian, pelaburan kebajikan, dan lain-lain Klasifikasi ini ke dalam pelbagai kategori dilakukan untuk menjadikan proses membuat keputusan lebih selesa dan juga untuk memudahkan proses penganggaran dan pengendalian.

Contoh:

Syarikat harta tanah mengenal pasti dua tanah di mana mereka boleh membina projek mereka. Dari dua tanah, satu tanah akan dimuktamadkan. Oleh itu, cadangan dari semua jabatan akan dikemukakan, dan yang sama akan dilihat oleh pelbagai orang yang berwenang dalam organisasi untuk memeriksa sama ada cadangan yang diberikan sesuai dengan pelbagai keperluan. Juga, perkara yang sama kemudian akan diklasifikasikan untuk proses membuat keputusan yang lebih baik.

# 3 - Proses Membuat Keputusan dalam Penganggaran Modal

Membuat keputusan adalah langkah ketiga. Pada tahap pengambilan keputusan, para eksekutif harus memutuskan pelaburan mana yang harus dilakukan dari peluang pelaburan yang ada, dengan mengingat kekuatan sanksi yang tersedia bagi mereka.

Contoh:

Sebagai contoh, pengurus di peringkat pengurusan yang lebih rendah seperti pengurus kerja, pengawas kilang, dan lain-lain mungkin mempunyai kuasa untuk menjatuhkan pelaburan sehingga had $ 10,000 melebihi kebenaran lembaga pengarah atau pihak pengurusan kanan. Sekiranya had pelaburan meluas, maka pengurusan yang lebih rendah harus melibatkan pengurusan atasan untuk persetujuan cadangan pelaburan.

# 4 - Penyediaan dan Peruntukan Belanjawan Modal

Setelah langkah membuat keputusan, langkah seterusnya adalah pengkelasan pelaburan menjadi nilai lebih tinggi dan nilai pelaburan lebih kecil.

Contoh:

Apabila nilai pelaburan lebih rendah dan disetujui oleh tahap pengurusan yang lebih rendah, maka untuk mendapatkan tindakan cepat, umumnya dilindungi dengan selimut. Tetapi jika perbelanjaan pelaburan bernilai lebih tinggi, maka ia akan menjadi sebahagian daripada anggaran modal setelah mengambil kelulusan yang diperlukan. Motif di sebalik peruntukan ini adalah untuk menganalisis prestasi pelaburan semasa pelaksanaannya.

# 5 - Pelaksanaan

Setelah menyelesaikan semua langkah di atas, cadangan pelaburan yang dipertimbangkan dilaksanakan, iaitu, dimasukkan ke dalam projek konkrit. Terdapat beberapa cabaran yang dapat dihadapi oleh pihak pengurusan semasa melaksanakan projek kerana boleh memakan masa. Untuk pelaksanaannya dengan kos yang berpatutan dan cepat, perkara berikut dapat membantu:

  • Rumusan projek dengan secukupnya: Rumusan projek yang tidak mencukupi adalah salah satu sebab utama kelewatan projek. Oleh itu, semua butiran yang diperlukan harus diambil terlebih dahulu oleh orang yang bersangkutan, dan analisis yang tepat harus dilakukan lebih awal untuk mengelakkan penundaan dalam pelaksanaan projek.
  • Penggunaan prinsip perakaunan tanggungjawab: Untuk pelaksanaan pelbagai tugas dan pengendalian kos dengan cepat, tanggungjawab khusus harus diberikan kepada pengurus projek, iaitu, penyelesaian projek tepat pada waktunya dalam had kos yang ditentukan.
  • Penggunaan teknik rangkaian: Beberapa teknik rangkaian seperti Critical Path Method (CPM) dan Program penilaian dan teknik tinjauan (PERT) tersedia untuk perancangan dan kawalan projek, yang akan membantu dalam memantau projek dengan betul dan efisien.
Contoh :

Untuk pemprosesan yang cepat, jawatankuasa penganggaran modal harus memastikan bahawa pengurusan telah melakukan kerja rumah dengan tepat pada kajian awal dan perumusan projek sebelum pelaksanaannya. Selepas itu, projek ini dilaksanakan dengan cekap.

# 6 - Ulasan Prestasi

Ulasan prestasi adalah langkah terakhir dalam penganggaran modal. Dalam hal ini, pihak pengurusan diharuskan membandingkan hasil sebenar dengan hasil yang diunjurkan. Masa yang tepat untuk membuat perbandingan ini adalah ketika operasi menjadi stabil.

Contoh:

Dengan tinjauan ini, jawatankuasa penganggaran modal menyimpulkan perkara-perkara berikut:

  • Sejauh mana anggapan itu realistik.
  • Kecekapan dalam membuat keputusan
  • Sekiranya terdapat bias penghakiman
  • Adakah harapan penaja projek itu dipenuhi;

Oleh itu, prosesnya adalah satu proses yang kompleks yang terdiri daripada pelbagai langkah yang harus diikuti dengan ketat sebelum penyelesaian projek.

Kesimpulannya

Penganggaran Modal digunakan oleh syarikat untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan jangka panjang. Ia bermula dengan mengenal pasti peluang pelaburan yang berbeza. Kemudian mengumpulkan dan menilai pelbagai cadangan pelaburan; kemudian memutuskan untuk memilih pelaburan yang menguntungkan terbaik setelah keputusan itu untuk Penganggaran Modal dan pembahagian akan diambil. Terakhir, keputusan yang diambil harus dilaksanakan, dan prestasi harus ditinjau tepat pada waktunya.