Fungsi GROWTH Excel

Fungsi Pertumbuhan dalam Excel

Fungsi Pertumbuhan Eksponensial di Excel adalah Fungsi Statistik yang mengembalikan pertumbuhan eksponensial ramalan untuk sekumpulan data tertentu. Untuk nilai x yang baru, ia mengembalikan nilai ramalan y. Formula pertumbuhan di Excel membantu dalam analisis kewangan dan statistik, membantu meramalkan sasaran pendapatan, penjualan. Ia juga digunakan dalam analisis regresi di excel, di mana pun pertumbuhannya dihitung secara eksponen. Fungsi ini sesuai dengan keluk eksponensial ke data dan mengembalikan nilai bersandar y untuk nilai baru x yang ditentukan.

Formula PERTUMBUHAN dalam Excel

Berikut adalah Formula PERTUMBUHAN di Excel

Keluk Pertumbuhan Eksponensial

Untuk Formula PERTUMBUHAN dalam Excel, y = b * m ^ x mewakili lengkung eksponensial di mana nilai y bergantung pada nilai x, m adalah asas dengan x dan b adalah nilai tetap

Untuk hubungan tertentu y = b * m ^ x

Known_y's:  adalah sekumpulan nilai-y dalam set data. Itu adalah hujah yang diperlukan.

Known_x's:  adalah sekumpulan nilai-x dalam set data. Nilai julat untuk_kenal_ harus sama dengan nilai yang diketahui. Ini adalah hujah pilihan. Sekiranya_kenal_dihilangkan, ia dianggap sebagai susunan (1,2,3,…) yang sama dengan yang diketahui.

New_x's:   adalah nilai baru x yang mana kita ingin mengira nilai yang sesuai dengan ramalan. Sekiranya kita menghilangkan nilai ini, nilai x baru berfungsi bahawa nilainya sebagai nilai yang sama dengan x yang diketahui dan berdasarkan nilai itu mengembalikan nilai y. New_x mesti menyertakan lajur (atau baris) untuk setiap pemboleh ubah bebas, sama seperti yang diketahui_x. Oleh itu, jika dikenali_y dalam lajur tunggal ,_kenal_x dan__ baru mesti mempunyai bilangan lajur yang sama. Sekiranya dikenali_y berada dalam satu baris, x_diketahui dan x_ baru mesti mempunyai bilangan baris yang sama. Sekiranya_x yang baru ditinggalkan, ia dianggap sama dengan yang diketahui_x.

Sekiranya kedua-dua yang diketahui_x dan yang baru_x dihilangkan, mereka dianggap array (1, 2, 3,…) yang sama dengan yang diketahui.

Const: juga merupakan argumen pilihan yang memberitahu sama ada pemalar b untuk persamaan y = b * m ^ x sama dengan 1. Nilai pemalar itu benar atau dihilangkan, maka nilai b dikira secara normal, jika tidak jika pemalar nilai adalah salah, dan nilai b ditetapkan sama dengan 1 dan nilai-nilai m disesuaikan sehingga kita mempunyai hubungan y = m ^ x.

Formula pertumbuhan eksponen sangat membantu untuk mengira anggaran pertumbuhan apabila pertumbuhan berlaku secara eksponen. Sebagai contoh, dalam biologi, di mana mikroorganisma meningkat secara eksponen. Populasi manusia juga bertambah secara eksponen. Harga saham dan angka kewangan lain mungkin mengikuti pertumbuhan eksponensial, jadi dalam senario ini, seseorang dapat menggunakan fungsi pertumbuhan Eksponensial untuk menggambarkan perkiraan pertumbuhan.

Bagaimana Menggunakan Fungsi PERTUMBUHAN di Excel?

PERTUMBUHAN dalam excel sangat mudah dan senang digunakan. Mari fahami cara kerja PERTUMBUHAN dengan cemerlang melalui beberapa contoh.

Anda boleh memuat turun Templat Fungsi GROWTH Excel ini di sini - Templat TUMBUHAN Fungsi TUMBUHAN

PERTUMBUHAN dalam Excel Contoh # 1

Kami mempunyai sampel data yang diberikan dengan nilai X dan Y yang diberikan dan kami ingin mengira Pertumbuhan menggunakan formula Pertumbuhan di Excel.

Jadi, formula PERTUMBUHAN di Excel yang akan kita gunakan adalah

= PERTUMBUHAN (B2: B7, A2: A7)

Pengeluaran:

PERTUMBUHAN dalam Excel Contoh # 2

Anggap ada syarikat yang mempunyai pendapatan selama sepuluh tahun sebelumnya. Lajur A mempunyai tahun-tahun yang disebutkan dan lajur B mengandungi pendapatan untuk setiap tahun tertentu. Kami ingin mengira pendapatan untuk tahun yang akan datang. Berdasarkan data yang diberikan sebelumnya, kami ingin mengira anggaran pendapatan untuk tahun 2019.

Untuk meramalkan pendapatan untuk tahun 2019, kami akan menggunakan formula GROWTH di excel. Dalam kes ini, nilai X baru adalah tahun yang akan datang iaitu 2019

Formula PERTUMBUHAN di Excel yang akan kita gunakan akan menjadi

= PERTUMBUHAN (B3: B12, A3: A12, A13)

Pengeluaran:

Jadi, pada tahun 2019, syarikat kemungkinan besar akan menjana pendapatan sekitar $ 291181.03

PERTUMBUHAN dalam Excel Contoh # 3

Andaikan di makmal kita mempunyai larutan organik yang mengandungi bakteria yang tumbuh secara eksponen dalam larutan tersebut. Mereka bertambah dengan peningkatan masa yang diberikan dalam beberapa saat. Kami mempunyai data sampel untuk sebilangan bakteria dengan jangka masa tertentu dalam beberapa saat. Kita perlu menganggarkan pertumbuhan bakteria setelah 150 saat.

Lajur A mengandungi nilai masa dalam beberapa saat dan lajur B mengandungi bilangan bakteria yang membiak secara eksponensial.

Untuk menganggarkan kenaikan atau pertumbuhan produk dalam jangka waktu tertentu, kita akan menggunakan fungsi Exponential GROWTH.

Kami akan memilih julat nilai y yang diketahui yang merupakan sebilangan bakteria yang berkembang dengan masa dan nilai x yang diketahui yang merupakan jangka masa yang diberikan dalam beberapa saat dan nilai x yang baru adalah 150 saat yang mana kita perlu mengira anggaran kenaikan bilangan bakteria.

Formula PERTUMBUHAN di Excel yang akan kita gunakan adalah:

= ROUND (PERTUMBUHAN (B2: B13, A2: A13, A14), 0)

Pengeluaran:

Jumlah anggaran bakteria dalam larutan selepas 150 saat adalah kira-kira 393436223.

Perkara yang Perlu Diingat Tentang Fungsi PERTUMBUHAN di Excel

  1. Kita boleh menggunakan fungsi Pertumbuhan Eksponensial sebagai tatasusunan apabila lebih dari satu nilai y dikira. Dalam kes tersebut, fungsi dimasukkan sebagai formula array dengan menggunakan Crtl + Shift + Enter
  2. Fungsi Pertumbuhan di Excel membuang #REF! ralat apabila array yang diketahui_x tidak mempunyai panjang yang sama dengan array yang diketahui
  3. Fungsi Pertumbuhan di Excel membuang #NUM! ralat jika ada nilai array yang diketahui adalah kurang daripada atau sama dengan sifar.
  4. Fungsi Pertumbuhan di Excel membuang # NILAI! ralat jika salah satu daripada nilai_ diketahui, yang diketahui atau x yang baru tidak berangka.
  5. Semasa menggunakan fungsi Pertumbuhan Eksponensial dalam grafik, kita sering dapat menggunakan pilihan eksponensial dari pilihan garis trend grafik.