Hitung Peratusan dalam Formula Excel

Bagaimana Mengira Peratusan dalam Excel menggunakan Formula?

Peratusan selalu dikira pada setiap seratus asas. Itu bermaksud per seratus berapa bahagiannya. Kita memerlukan dua jenis nombor satu adalah pengangka dan satu lagi adalah penyebutnya. Kami selalu membilang pembilang dengan penyebut dan mengalikan hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan nilai peratusan.

Contohnya: Andaikan anda bercuti selama 15 hari dan anda telah menghabiskan 10 hari di kampung halaman anda dan tinggal 5 hari di AS. Berapakah peratusan hari yang anda habiskan di Amerika Syarikat?

Di sini jumlah percutian adalah 15 hari. Ia dibahagikan kepada dua bahagian, satu adalah 10 hari di kampung halaman dan 5 hari di AS.

  • Formula excel untuk peratusan adalah Portion Days / Total Days * 100.
  • Peratusan Hari yang dihabiskan di Amerika Syarikat = 5/15 * 100 = 33.33%
  • Peratusan Hari yang dihabiskan di Bandar Rumah = 10/15 * 100 = 66.66%

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Formula untuk Peratus Excel ini - Formula untuk Templat Excel Peratusan

Contoh # 1

Saya mempunyai tugas yang diberikan untuk mengira formula peratusan dalam prestasi cemerlang pelajar berdasarkan markah yang diperoleh dalam peperiksaan akhir tahun.

Mereka telah memberi saya markah keseluruhan dalam setiap mata pelajaran. Setiap subjek membawa maksimum 100 markah.

  • Langkah 1: Untuk mendapatkan peratusan setiap pelajar saya perlu mengira jumlah markah yang mereka perolehi di antara 6 mata pelajaran. Izinkan saya mengira jumlah markah dengan menambahkan semua 6 subjek bersama untuk setiap pelajar.

Sekarang saya mendapat keseluruhan pelajar dengan menambahkan semua 6 subjek bersama-sama

  • Langkah 2: Sekarang kita mempunyai jumlah lajur markah iaitu nilai pengangka. Markah maksimum dari 6 mata pelajaran adalah 600 iaitu 100 * 6 = 600 (penyebut). Izinkan saya membahagikan markah yang diperoleh oleh setiap pelajar dengan 600. iaitu Markah Markah / Jumlah Markah * 100

  • Langkah 3: Sekarang kami mendapat nombor. Untuk mencapai nilai peratusan, kita perlu mengubah format sel. Pilih semua sel peratusan dan tekan Ctrl + Shift +% atau anda boleh menukar format di bawah Rumah dan Nombor kemudian%

Contoh # 2

Semua syarikat korporat berusaha untuk mengetahui peratusan kecekapan pekerja mereka. Berikut adalah laporan penjualan pekerja jualan individu terhadap sasaran yang ditetapkan. Saya perlu mengira tahap kecekapan setiap pekerja berdasarkan sasaran mereka.

Sekarang kita semua tahu bagaimana mengira formula excel untuk peratusan. Berikut formula adalah Jualan / Sasaran

Kami mencapai tahap kecekapan tetapi pada akhirnya, kami mendapat kesilapan dua bahagian dalam excel iaitu # DIV / 0! .

Kami dapat menghilangkan ralat ini dengan hanya mengubah formula yang ada dengan formula IFERROR di excel. Formula IFERROR sangat penting di sini. Sekiranya pengiraan Jualan / Sasaran kembali.

Hasilnya sebagai ralat fungsi IFERROR menjadikannya menjadi sifar.

Contoh # 3

Kita juga dapat mencari formula pertumbuhan atau penurunan excel untuk peratusan. Saya mempunyai jualan bulanan selama dua bulan Jan dan Februari 2018.

Penjualan pada bulan Januari adalah 53250 dan pada bulan Februari penjualan pada 57500. Jelas bahawa penjualan pada bulan Februari lebih banyak. Tetapi persoalannya adalah apakah formula untuk peratusan peningkatan cemerlang dalam penjualan jika dibandingkan dengan Januari.

Di sini kita perlu mengetahui berapakah penjualan tambahan pada bulan Februari berbanding Jan iaitu Februari - Jan kemudian bahagikan varians ini dengan penjualan Jan.

Kesimpulan: Pada bulan Februari penjualan kami menggunakan formula untuk peratusan meningkat di excel sebanyak 7.98% jika dibandingkan dengan penjualan Jan.

Perkara yang Perlu Diingat

  • Kami akan mendapat ralat sebagai # DIV / 0! Sekiranya pengangka adalah sifar.
  • Apabila kita membandingkan dan menemui peratusan pertumbuhan atau penurunan kita mendapat peratusan negatif jika nilai pengangka atau penyebutnya kurang dari sifar.
  • Kita dapat menyingkirkan kesilapan dalam pengiraan peratusan dengan menggunakan fungsi IFERROR.
  • Kita perlu mengubah format sel untuk memaparkan nilai peratusan.