Hasil Semasa Formula Bon

Formula untuk Mengira Hasil Semasa Bon

Formula hasil semasa bon pada dasarnya mengira hasil bon berdasarkan harga Pasaran, bukan nilai muka. Formula untuk mengira hasil semasa adalah seperti berikut:

Hasil Bon Semasa = Pembayaran kupon tahunan / Harga Pasaran Semasa

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Yield Semasa Bon ini di sini - Templat Formula Excel Hasil Bond Semasa

Contoh # 1

Katakan ada dua Bon. Bon A & B. Perinciannya adalah seperti berikut:

Hasil semasa Bon A & B akan dikira seperti berikut:

Untuk Bon A

Langkah 1:   Hitung pembayaran kupon Tahunan

 • Nilai muka * Kadar kupon tahunan
 • 1000 * 10%
 • = 100

Langkah 2:   Kira Hasil Semasa

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/1200

 • = 8.33%

Untuk Bon B

Langkah 1: Hitung pembayaran kupon Tahunan

 • = Nilai muka * Kadar kupon tahunan
 • = 1000 * 10%
 • = 100

Langkah 2:   Kira Hasil Semasa

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/900
 • = 11.11%

Contoh # 2

Mari kita menganalisis bagaimana hasil semasa berbeza dalam pelbagai senario bon.

Senario # 1 : Bon Diskaun

Andaikan Bond diperdagangkan pada harga diskaun, yang bermaksud harga pasaran semasa lebih rendah daripada nilai muka.

Dalam kes ini, hasil semasa adalah;

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/950
 • = 10.53%

Senario # 2 : Bon premium

Katakan B berdagang dengan premium, yang bermaksud harga pasaran semasa lebih besar daripada nilai muka.

Dalam kes ini, hasil semasa bon Premium adalah;

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/1200
 • = 9.52%

Senario # 3 : Ikatan setara

Di sini harga pasaran semasa sama dengan nilai muka.

Dalam kes ini, hasil semasa bon bon adalah;

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/1000
 • = 10%

Hubungan di atas dapat difahami dalam jadual di bawah:

Pelabur yang berpengetahuan bergantung pada pelbagai jenis pengiraan untuk menganalisis lebih banyak peluang pelaburan, dan memutuskan peluang mana yang harus dikejar. Beberapa pengiraan yang relevan untuk pasaran bon adalah Hasil hingga matang, Hasil Semasa, Hasil hingga panggilan pertama, dll.

Sekiranya anda perhatikan dengan teliti, hasil semasa bon diskaun lebih besar daripada kadar kupon tahunan, kerana hubungan terbalik yang wujud antara hasil bon dan harga pasarannya. Begitu juga, hasil bon premium lebih rendah daripada kadar kupon tahunannya dan sama dengan bon bon. Sebab mengapa hasil semasa turun naik dan menyimpang dari kadar kupon tahunan adalah kerana perubahan dalam dinamika pasaran kadar faedah berdasarkan jangkaan Inflasi para pelabur.

Contoh # 3

Andaikan seorang pelabur ingin melabur di pasaran Bon dan menyenaraikan dua bon mengikut toleransi risikonya. Kedua-dua bon mempunyai tahap risiko & kematangan yang sama. Berdasarkan perincian yang diberikan di bawah, bon mana yang harus dipertimbangkan oleh pelabur untuk melabur?

Marilah kita mengira hasil semasa kedua-dua bon tersebut untuk menentukan mana satu pelaburan yang baik

Untuk ABC

 • = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/1500
 • = 6.66%

Untuk XYZ 

 •  = Pembayaran kupon tahunan / Harga pasaran semasa
 • = 100/1200
 • = 8.33%

Dengan jelas, Bon dengan hasil yang lebih tinggi menarik minat pelabur, kerana memberikan pulangan Pelaburan yang lebih tinggi. Oleh itu, Pelabur akan memilih bon XYZ untuk pelaburan, kerana ia menawarkan hasil semasa yang lebih tinggi sebanyak 8.33% berbanding 6.66% yang ditawarkan oleh ABC.

Kalkulator

Anda boleh menggunakan kalkulator berikut.

Pembayaran kupon tahunan
Harga Pasaran Semasa
Hasil Bon Semasa
 

Hasil Bon Semasa =
Pembayaran kupon tahunan
=
Harga Pasaran Semasa
0
=0
0

Perkaitan dan Penggunaan

Perkaitan formula hasil Semasa dapat dilihat dalam menilai pelbagai ikatan risiko & kematangan yang sama. Kadar kupon bon biasanya tetap sama, namun perubahan dalam pasaran kadar faedah mendorong para pelabur untuk sentiasa mengubah kadar pulangan yang diperlukan (Hasil semasa). Akibatnya, harga bon berubah-ubah dan harga meningkat / menurun mengikut kadar pulangan pelabur yang diperlukan.

 • Salah satu penggunaan penting dari formula Hasil Sekarang adalah untuk mengenal pasti hasil bon yang mencerminkan sentimen pasaran. Oleh kerana hasil semasa dikira berdasarkan harga pasaran semasa, ia dikatakan ukuran hasil yang tepat dan mencerminkan sentimen pasaran yang sebenarnya.
 • Pelabur yang ingin membuat keputusan pelaburan yang berkesan akan bergantung pada formula hasil semasa untuk membuat keputusan yang tepat. Andaikan pelabur mempertimbangkan untuk membuat pelaburan dan mendapati Bon A & B. Ikatan dengan yang lebih tinggi lebih menarik bagi pelabur.
 • Ini dianggap sebagai ukuran yang dinamis dan tepat pada dasarnya kerana ia terus berubah sesuai dengan jangkaan inflasi para pelabur, berbanding dengan kadar kupon yang tetap tetap selama jangka waktu bon tersebut.
 • Semakin tinggi bon diskaun, kerana pelabur menuntut hasil yang lebih tinggi untuk jumlah risiko yang mereka ambil dengan melabur di dalamnya.

Kesimpulannya

Secara umum, hasil semasa adalah ukuran yang tepat untuk mengira hasil bon kerana ia mencerminkan sentimen pasaran dan jangkaan pelabur dari bon dari segi pulangan. Hasil semasa, apabila digunakan dengan langkah-langkah lain seperti YTM, Hasil dari panggilan pertama, dan lain-lain membantu pelabur dalam membuat keputusan pelaburan yang tepat. Lebih-lebih lagi, ini adalah ukuran yang boleh dipercayai memandangkan kepekaannya terhadap jangkaan inflasi pelabur pasaran bon.