Pintasan "Simpan Sebagai" di Excel

Simpan seperti yang terdapat di tab fail lembaran kerja di excel tetapi ada juga beberapa pintasan papan kekunci yang menggunakannya, satu di bar alat akses cepat atau kita dapat menekan F12 dan menampilkan pilihan sebagai pilihan atau kita menekan pintasan papan kekunci CTRL + S yang membuka kotak dialog simpan sebagai untuk kita menyimpan fail di jalan yang diinginkan.

Pintasan Excel: "Simpan Sebagai"

"Simpan" dan "Simpan Sebagai" kedua pintasan ini termasuk dalam fungsi kelas "Fail" excel. Simpan dan Simpan Sebagai Kekunci Pintasan di excel simpan data sementara yang kita ada di excel ke fail excel.

Simpan dan Simpan Sebagai Jalan pintas di excel adalah fungsi yang paling penting kerana ia membolehkan pengguna menyimpan data yang dibuat di excel, tanpa fungsi tersebut pengguna akan kehilangan data yang telah dibuat di excel setelah fail ditutup. Jadi ini sangat penting agar fungsi-fungsi ini mesti difahami dengan jelas.

  • Kekunci pintasan "Simpan Sebagai" di excel berbeza dengan jalan pintas excel "Simpan" kerana fungsi "Simpan Sebagai" membolehkan pengguna menyimpan data dalam fail yang terpisah atau bahkan dalam format yang terpisah dari format asal.
  • Ini diperkenalkan ketika diperhatikan bahawa pengguna kehilangan file aslinya setelah perubahan disimpan dalam file. Fungsi jalan pintas "Simpan AS" di excel memungkinkan pengguna menyimpan perubahan yang telah dibuat dalam file utama dalam file baru. Sekarang, dengan menggunakan fungsi simpan sebagai pengguna mempunyai pilihan untuk menyimpan fail dalam format yang sama atau dengan nama yang berbeda atau bahkan di lokasi yang berbeda.
  • Oleh itu, fungsi pintas "Simpan sebagai" excel menawarkan lebih banyak fungsi daripada fungsi Excel "Simpan" tradisional.

Simpan Sebagai Jalan pintas dalam Contoh Excel

# 1 - Menggunakan kekunci pintas Simpan Sebagai di excel - F12

# 2 -  Menambah fungsi "Simpan Sebagai" ke bar tol Akses cepat.

# 3 -  Menambah fungsi "Simpan Sebagai" ke pita.

# 4 -  Menggunakan VBA

Bagaimana Menggunakan Cara Menyimpan Sebagai Pintasan di Excel?

Berikut adalah empat kaedah menggunakan Pintasan Simpan Sebagai di Excel.

Kaedah # 1 - Menggunakan Pintasan Papan Kekunci Excel untuk Simpan Sebagai

Langkah 1 - Pastikan tiada tindakan pembatalan yang diperlukan.

Sebelum menyimpan fail, ini harus memastikan bahawa tidak ada tindakan yang dilakukan memerlukan pembatalan. Sekiranya Undo diperlukan, kita mesti membuat tindakan terlebih dahulu dan kemudian menyimpan perubahannya.

Langkah ke-2

Gunakan kekunci pintasan keyboard excel "F12" untuk membuka dialog "Simpan Sebagai".

Langkah ke-3

Sekarang, pilih nama fail baru, jenis fail, dan lokasi tempat kami ingin menyimpan fail tersebut.

Kaedah # 2 - Tambahkan Simpan sebagai Fungsi ke Bar Alat Akses Pantas di Excel

Langkah 1

Pergi ke bar alat akses cepat dan klik pada butang "Dropdown" kecil.

Langkah ke-2

Dari pilihan pilih pilihan "Lebih banyak Perintah"

Langkah ke-3

Dari menu pilih "Semua Perintah" dan tambahkan fungsi "Simpan sebagai" ke bar alat Akses Pantas.

Langkah ke-4

Setelah kita menambahkan fungsi "Save As" kita dapat menggunakannya dengan satu klik.

Kaedah # 3 - Menambah Pilihan "Simpan sebagai" ke Pita di Excel

Fungsi "Simpan sebagai" juga dapat ditambahkan ke pita.

Langkah 1

Klik pada "Pilihan fail" dan pilih "pilihan" dari menu.

Langkah ke-2

Dari tab pita sesuaikan, pilih semua perintah dan cari fungsi "Simpan sebagai" dan tambahkan ke pita.

Langkah ke-3

Setelah fungsi "Simpan sebagai" ditambahkan ke pita maka akan muncul seperti di bawah.

Kaedah # 4 - Gunakan VBA sebagai Pintasan Simpan Sebagai

VBA juga dapat digunakan sebagai jalan pintas untuk "Save as" dengan menggunakan kod.

Buku kerja aktif bermaksud cemerlang yang aktif

Saveas bermaksud fungsi "Save as" yang perlu dijalankan.

"Simpan ini sebagai nama ini", masukkan nama di mana fail tersebut harus disimpan.

Penjelasan mengenai Fungsi "Simpan Sebagai" di Excel

Setiap kali kita mengusahakan spreadsheet yang dikongsi antara rakan sepasukan, maka ini menjadi penting agar fail utama tidak diedit oleh ahli pasukan yang lain. Mari kita anggap situasi di mana pengurus pasukan telah membuat fail dan berkongsi fail dengan rakan sepasukan dan beberapa rakan sepasukan telah mengubah formula mengikut keperluan dan juga menyimpan perubahan dalam fail.

Sekarang, ini akan menimbulkan masalah bagi Pengguna yang telah membuat fail utama kerana perubahan yang dilakukan oleh rakan sepasukan sudah disimpan dalam fail yang sama dan sekarang ini tidak mungkin untuk memulihkan perubahan dan mendapatkan kembali fail asalnya. Oleh itu, untuk mengurus kedua-dua situasi tersebut untuk menyimpan perubahan dan juga untuk menyimpan fail utama, kami menggunakan fungsi "Simpan Sebagai" Excel.

  • Fungsi "Save As" excel tidak hanya memungkinkan pengguna menyimpan perubahan dengan nama file baru tetapi juga memungkinkan pengguna mengubah jenis file dan lokasi tempat file tersebut disimpan.
  • Dengan menggunakan fungsi "Save as" ini mungkin pengguna dapat membuat file yang memiliki lokasi baru dan jenis file baru. Kadang-kadang pengguna harus menyimpan fail sebagai Pdf dan kadang-kadang ingin menukar jenis fail ke lembar kerja yang diaktifkan makro dan dalam kes seperti ini, ini menjadi penting bahawa pengguna mempunyai beberapa pilihan bawaan untuk melakukannya dan oleh itu kita mempunyai "Simpan sebagai" berfungsi dalam cemerlang.
  • Oleh itu, setiap kali kita mahu menyimpan perubahan dan fail utama gunakan fungsi "Simpan sebagai". Terdapat banyak cara untuk menambahkan jalan pintas untuk fungsi "Simpan sebagai".
  • Kita dapat menggunakan kombinasi tombol pintasan papan kekunci dan juga menambahkan fungsi "Simpan sebagai" ini di pita atau pada bar alat akses cepat. Menggunakan kekunci pintas Simpan Sebagai akan membolehkan pengguna memotong masa yang digunakan dalam menyimpan fail dengan kaedah konvensional. Selain itu, kami juga mempunyai kod VBA yang dapat digunakan dengan mudah untuk menjalankan kunci pintasan "Simpan Sebagai" di excel.

Perkara Yang Perlu Diingat Tentang Pintasan "Simpan Sebagai" di Excel

  • Ketika kita menggunakan jalan pintas "Simpan sebagai" di excel, kita harus memasukkan nama yang unik, kita akan mendapat mesej amaran bahawa "nama fail ada" dan jika tidak sengaja kita mengganti amaran dan tekan butang simpan, maka fail lama akan diganti dan oleh itu kita akan kehilangan fail utama.
  • Sekiranya kita telah menggunakan kod VBA di excel maka ini penting agar kita menggunakan ekstensi excel ".xlsm" sambil menggunakan Pintasan "Simpan sebagai" di excel.
  • Sekiranya kita ingin menyimpan fail dengan nama yang sama dengan file utama maka kita harus mengubah lokasi file sambil melakukan pintasan "Save As" di excel.