Fungsi REPT dalam Excel

Fungsi REPT Excel

Fungsi REPT juga dikenal sebagai fungsi ulangan dalam excel dan seperti namanya fungsi ini mengulangi data yang diberikan kepadanya untuk beberapa kali sehingga fungsi ini mengambil dua argumen satu adalah teks yang perlu diulang dan argumen kedua adalah berapa kali kita mahu teks diulang.

Sintaks

Berikut adalah Formula REPT dalam Excel.

Hujah

  • teks = Ini adalah parameter yang diperlukan. Ini adalah teks yang akan diulang.
  • number_of_times = Ini juga merupakan parameter yang diperlukan. Ini adalah berapa kali teks dalam parameter-1 diulang. Ia mesti nombor positif.

Contohnya menggunakan Fungsi REPT dalam Excel

Fungsi REPT adalah fungsi Lembaran Kerja (WS). Sebagai fungsi WS, fungsi REPT dapat dimasukkan sebagai bagian dari formula dalam sel lembaran kerja. Rujuk beberapa contoh yang diberikan di bawah untuk mengetahui lebih lanjut.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Fungsi REPT ini di sini - Templat Excel Fungsi REPT

Contoh # 1 - Ulangi sekumpulan watak

Dalam contoh di atas, REPT (“\ n”, 3) “\ n” dikatakan diulang 3 kali. Akibatnya, sel B2 mengandungi "\ n \ n \ n \".

Contoh # 2 - Ulangi watak

Dalam contoh di atas, REPT (“-”, 10) “-” dikatakan diulang 10 kali. Akibatnya, sel C1 berisi "———-".

Contoh # 3 - Menyamakan panjang nombor

Dalam contoh di atas, lajur C mengandungi rangkaian nombor dari C3 hingga C7.

Bilangan digit setiap sel mengandungi berbeza. Jadi, kes penggunaannya adalah membuat semua nombor dengan panjang yang sama dengan menambahkan angka nol (0) sedemikian rupa sehingga nilai nombornya tidak berubah tetapi semua nombor menjadi sama panjang.

Di sini, panjang yang ditentukan ialah 4. iaitu semua nombor mestilah panjang 4. Nombor berformat terdapat di lajur D bermula dari D3 hingga D7. Jadi, bilangan C3 yang diformat terdapat dalam D3, C4 di D4, C5 di D5, C6 di D6, C7 di D7, dan sebagainya. Setiap sel dari D3 hingga D7 mempunyai Fungsi REPT yang diterapkan padanya.

Di sini, fungsi REPT digunakan untuk menambahkan sifar utama atau belakang Mari kita analisis fungsi REPT yang ditulis di bar formula.

= REPT (“0”, 4-LEN (C3)) & C3

Seperti yang ditunjukkan dalam formula REPT di atas di Excel, "0" mewakili digit / teks yang akan diulang dan parameter kedua adalah frekuensi di mana sifar harus diulang. Di sini, panjang nombor dalam sel C3 dikurangkan dari nombor 4 yang akan memberi kita bilangan sifar untuk diulang sehingga memformat nombor dalam format 4 digit.

E. g: Jika panjang nombor yang ada di C3 adalah 2, maka 4-2 = 2 yang dinilai menjadi - REPT ("0", 2) yang bermaksud mengulang 0 dua kali. Selanjutnya, nombor yang dihasilkan diakhiri dengan nilai asal yang di sini, adalah 12 dan hasilnya adalah 001 2.

Contoh # 4 - Buat carta dalam sel

Dalam contoh di atas, lajur E mengandungi rangkaian markah yang diperoleh daripada 100 dari E3 hingga E7. Tanda yang diperoleh hendaklah ditunjukkan dalam format bergambar tanpa menggunakan widget Carta lalai di Excel. Ini dapat dicapai dengan menggunakan fungsi REPT, seperti yang dijelaskan di bawah.

Di sini formula REPT yang digunakan adalah = REPT (CHAR (110), E3 * 0.05).

Semua watak mempunyai kod ASCII yang difahami oleh komputer. Kes kecil 'n' mempunyai kod 110. Jadi, = CHAR (110) dalam Excel mengembalikan 'n'. Apabila fon Wingdings diterapkan pada yang sama, ia menjadi blok yang ditampilkan sebagai - n

Sekarang, kita mempunyai watak untuk diulang. Sekarang, kita mesti memikirkan berapa kali ia diulang. Oleh itu, fungsi REPT digunakan untuk mengira bilangan blok adalah: - E3 * 0.05 bermaksud satu blok akan mewakili bahagian 1/5 dari nilai. Jadi, bilangan blok untuk markah 70 ditunjukkan sebagai 3 blok berulang dalam sel hasil F3.

Formula serupa diulang pada nilai yang tinggal iaitu dari E4 hingga E7 yang menghasilkan blok 4, 1, 2 dan 5 untuk markah 80, 20, 40 dan 100 yang ditunjukkan dalam sel hasil masing-masing F4, F5, F6, F7.

Perkara yang Perlu Diingat

  1. Parameter ke-2 fungsi REPT mestilah nombor positif.
  2. Sekiranya 0 (sifar), fungsi REPT mengembalikan "" iaitu teks kosong.
  3. Sekiranya ia bukan bilangan bulat, ia dipotong.
  4. Hasil fungsi REPT tidak boleh melebihi 32,767 aksara, jika tidak formula REPT mengembalikan # NILAI! menunjukkan ralat dengan nilai.