MINVERSE dalam Excel

Fungsi MINVERSE dalam Excel

MINVERSE dalam Excel bermaksud "Matrix Inverse". Fungsi excel terbina dalam ini menukar matriks yang diberikan kepada matriks terbalik dengan bilangan tatasusunan yang sama.

Setelah bercakap mengenai "matriks terbalik", seseorang perlu memahami apa sebenarnya "matriks terbalik".

Invers Matrix: Pembalikan nombor dipanggil "matriks terbalik". Sebagai contoh, untuk nombor 5, kita boleh menulis timbal balik sebagai

Jadi, matriks terbalik dapat ditulis dengan logik yang sama dengan menggunakan persamaan ini "A-1" dan nombor di atas dapat ditulis juga 5-1 . Apabila kita mengalikan nombor dengan timbal balik, kita selalu mendapat 1 hasilnya. Sebagai contoh, nombor 5 dikalikan dengan timbal balik 1/5 kita mendapat hasilnya sebagai 13

Begitu juga, apabila kita mengalikan matriks dengan kebalikannya, kita mendapat matriks identiti iaitu "I". Berikut adalah persamaan matriks identiti.

A * A-1 = I

Semasa kita membincangkan matriks terbalik di excel, kita juga perlu melihat matriks identiti. Dengan matriks identiti semua bilangan baris dan lajur adalah dalam jumlah yang sama, dengan menyerong kita mendapat 1 sebagai nilai dan selain pepenjuru, segalanya akan sama dengan sifar.

Jadi, matriks identiti akan selalu dalam bentuk "2 * 2, 3 * 3, 4 * 4" seperti ini.

Setelah matriks terbalik, kita dapat memeriksa sama ada ia terbalik atau tidak dengan menggunakan fungsi MMULT di excel dan kita akan mendapat matriks identiti dan ia kelihatan seperti ini.

Ok, mari kita cuba perkara ini dengan cemerlang sekarang.

Contoh untuk menggunakan Fungsi MINVERSE Excel

Anda boleh memuat turun Templat MINVERSE dalam Excel ini di sini - Templat MINVERSE dalam Excel

Contohnya, lihat matriks 3 * 3 di bawah.

 • Kami mempunyai nombor matriks dari A2 hingga C4, untuk membalikkan matriks ini buat jadual yang sama di sebelah jadual di atas tetapi jangan simpan nilai yang sama dan kosongkan bidang.

 • Dalam julat E2 hingga G4 kita akan membuat terbalik dari matriks. Pilih julat sel dari E2 hingga G4.

 • Kini dalam rangkaian sel yang dipilih, buka fungsi excel MINVERSE.

 • Argumen pertama fungsi MINVERSE adalah array iaitu tidak lain adalah julat nilai matriks yang ingin kita ubah , jadi nilai matriks 3 * 3 kami berada dalam julat A2 hingga C4.

Sebelum kita menutup formula satu perkara yang perlu kita ingat adalah "MINVERSE" adalah array jadi kita perlu menutup formula dengan menggunakan kunci "CSE".

Catatan: CSE adalah singkatan dari "Ctrl + Shift + Enter" . Oleh itu, semua formula array ditutup dengan kunci ini sahaja.
 • Jadi, tutup formula dengan menekan kekunci ENTER dengan menahan kekunci "Ctrl + Shift" bersama-sama.

Seperti yang anda lihat di atas, kita mendapat "matriks terbalik" dengan menggunakan fungsi MINVERSE. Oleh kerana ia adalah formula larik, kita dapat melihat tanda kurung keriting ({}) pada awal dan akhir formula tatasusunan.

Sekarang kita boleh memeriksa sama ada matriks ini terbalik atau tidak dengan menggunakan fungsi MMULT. Fungsi MMULT bermaksud "Pendaraban Matriks".

 • Sekarang pilih julat sel untuk membuat matriks identiti yang lain, jadi pilih kawasan matriks 3 * 3.

 • Sekarang Buka fungsi MMULT untuk julat sel yang dipilih.

 • Untuk argumen array1 fungsi MMULT pilih "Matrix 1" berkisar dari A2 hingga C4.

 • Untuk argumen array2 fungsi MMULT pilih julat sel "Inverse Matrix" dari E2 hingga G4.

 • MMULT juga merupakan fungsi array, jadi tutup formula dengan menggunakan kunci "CSE" untuk menukar ke fungsi array.

 • Hasil ini telah memberi kita hasil perpuluhan, jadi gunakan fungsi ROUND di dalam fungsi array untuk mendapatkan "matriks identiti" yang tepat.

Sekarang kita mempunyai "matriks identiti" di mana kita mempunyai 1 sebagai nilai pepenjuru. Seperti ini, kita dapat menggunakan fungsi MINVERSE untuk membalikkan matriks dan MMULT untuk memeriksa sama ada terbalik atau tidak.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Fungsi MINVERSE hanya dapat menerima satu matriks pada satu masa.
 • Ini adalah fungsi array di excel jadi gunakan kekunci "CSE" untuk menutup formula.
 • Apabila matriks terbalik kita dapat mencari matriks identiti dengan menggunakan fungsi MMULT di mana kita perlu mengalikan matriks asal dengan matriks songsang.