Tempoh Kredit

Definisi Tempoh Kredit

Tempoh Kredit merujuk kepada jangka masa yang diberikan oleh penjual kepada pelanggan untuk melunaskan jumlah produk yang pelanggan telah beli dari penjual.

Terdapat 3 komponen penting dalam tempoh kredit adalah seperti berikut:

 • Analisis Kredit : Analisis kredit dilakukan untuk mengetahui kelayakan kredit pelanggan. Analisis kredit boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi analisis kewangan; analisis trend supaya kelayakan pembayaran pelanggan dapat diperiksa.
 • Polisi Pengumpulan : Dasar pungutan melibatkan kaedah yang digunakan oleh organisasi untuk pemulihan akaun belum terima. Ia juga menetapkan bayaran lewat, faedah, dan caj lain yang perlu dibayar sekiranya pembayaran ditangguhkan.
 • Syarat Kredit atau Jangka Jualan : Syarat kredit harus menyebutkan tempoh kredit dengan sebilangan penjual lebih suka kredit 30 hari sementara yang lain mungkin memberikan tempoh yang lebih sedikit atau lebih bergantung pada syarat penjualan mereka.

Formula Tempoh Kredit

Ia boleh dikira dengan bantuan formula yang disebutkan di bawah:

Formula Tempoh Kredit = Purata Akaun Belum Terima / (Jualan Kredit Bersih / Hari)

Atau

Formula Tempoh Kredit = Nisbah Perolehan Hari / Terima

Di mana,

 • Purata Akaun Belum Terima = Ia dikira dengan menambahkan baki Permulaan akaun belum terima di syarikat dengan baki akhir dari akaun belum terima dan kemudian dibahagi dengan 2.
 • Penjualan Kredit Bersih = Ia merujuk kepada jumlah penjualan kredit bersih yang dibuat oleh syarikat dalam tempoh yang dipertimbangkan.
 • Hari = Jumlah hari dalam tempoh tertentu seperti dalam setahun jumlah 365 hari dipertimbangkan untuk pengiraan.
 • Nisbah Perolehan Terimaan = Ia dikira dengan membahagikan penjualan kredit bersih syarikat dengan rata-rata piutang.

Contoh Tempoh Kredit

Berikut adalah contoh tempoh kredit.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Tempoh Kredit ini di sini - Templat Excel Tempoh Kredit

Pada tahun perakaunan 2018, penjualan kredit bersih syarikat B ltd adalah $ 1,200,000. Untuk tahun perakaunan 2018, baki awal akaun belum terima adalah $ 400,000, dan baki akhir akaun belum terima adalah $ 440,000. Dengan menggunakan maklumat tersebut, hitung tempoh Kredit syarikat. Pertimbangkan 365 hari dalam setahun untuk pengiraan.

Penyelesaian

 • Baki permulaan akaun belum terima syarikat: $ 400,000
 • Baki akhir akaun belum terima syarikat: $ 440,000
 • Penjualan kredit bersih sepanjang tahun: $ 1,200,000
 • Bilangan hari dalam jangka masa: 365 hari.

Sekarang untuk mengira tempoh Kredit, pertama Penghutang akaun purata akan dikira seperti di bawah:

Pengiraan Purata Akaun Belum Terima

Purata Akaun Belum Terima = (Baki Permulaan Akaun Belum Terima + Baki Akhir Akaun Belum Terima) / 2

 • Penghutang Akaun Purata = ($ 400,000 + $ 440,000) / 2
 • Purata Penghutang Akaun = $ 420,000

Pengiraan Tempoh Kredit

 • = $ 420,000 / ($ 1,200,000 / 365)
 • = 127.75 hari

Oleh itu, tempoh Kredit syarikat untuk tahun perakaunan 2018 adalah 127.75 hari.

Kelebihan

Pelbagai kelebihan yang berkaitan dengan tempoh Kredit adalah seperti berikut:

 • Minimum Cash Outlay - Ini adalah jenis pinjaman yang tidak mempunyai kepentingan di dalamnya. Walau bagaimanapun, seseorang mesti membuat penjualan secara berkala dan tepat pada masanya untuk membayar hutang yang dibiarkan oleh pembekal. Ini membantu dalam memperoleh lebih banyak pendapatan, dan syarikat dapat dengan mudah mencapai tujuannya.
 • Diskaun untuk Pembayaran Cepat - Sebuah organisasi mesti melunaskan pembayaran pembekal tepat pada masanya agar dapat dicatat dalam buku-buku yang bagus dan mendapat potongan besar dari mereka.
 • Kekayaan Kredit yang Disempurnakan - Sebuah organisasi dapat meningkatkan kelayakan kreditnya dengan memastikan bayaran pembekal diselesaikan tepat pada waktunya.
 • Pembekalan Barang Tidak Terganggu - Pembekal mengutamakan syarikat yang membersihkan pembayaran mereka tepat pada waktunya, dan sebagai balasannya, mereka juga memastikan bahawa syarikat tersebut menerima bekalan barang tanpa gangguan.

Kekurangan

Pelbagai kelemahan yang berkaitan dengan tempoh Kredit adalah seperti berikut:

 • Yuran dan Penalti - Organisasi yang gagal membersihkan pembayaran pembekal dan juga tepat pada waktunya atau menjadikannya corak biasa untuk menunda pembayaran mereka boleh dikenakan penalti oleh mereka. Oleh itu organisasi mesti memastikan bahawa pembayaran vendor tidak ditangguhkan untuk meminimumkan atau menghilangkan kemungkinan dikenakan penalti.
 • Kehilangan Keistimewaan Tempoh Kredit - Jika organisasi telah menjadikannya corak kelewatan pembayaran pembekal, maka mungkin berlaku bahawa pembekal tidak lagi mempercayai kredibiliti organisasi, dan mungkin menolak untuk menawarkan hak istimewa tempoh kreditnya di masa depan.
 • Kesan pada Penilaian Kredit - Semua vendor tidak mengakuinya. Oleh itu, kesan penarafan kredit mungkin berlaku apabila organisasi yang menggunakan tempoh kredit untuk melunaskan yuran pembekal mungkin akan jatuh dari buku yang bagus. Ini akhirnya dapat mempengaruhi penilaian kredit organisasi.
 • Kesukaran dalam Aliran Tunai - Dengan tempoh kredit, mungkin juga berlaku bahawa wang tunai tersekat, dan oleh itu, aliran tunai mungkin terpengaruh.

Perkara Penting

Perkara penting yang berkaitan dengan tempoh Kredit adalah seperti berikut:

 • Ini merujuk pada jumlah hari di mana pelanggan syarikat dibenarkan sebelum membayar invois untuk penjualan kredit.
 • Ia dikira dengan membahagikan jumlah hari dalam tempoh tertentu dengan nisbah perolehan terima.

Kesimpulannya

Tempoh Kredit merujuk kepada waktu rata-rata yang diberikan oleh penjual kepada pelanggannya untuk melakukan pembayaran terhadap penjualan kredit. Ini adalah jenis pinjaman yang tidak mempunyai kepentingan di dalamnya. Walau bagaimanapun, organisasi yang gagal melunaskan pembayaran pembekal tepat pada waktunya boleh dikenakan denda, jadi; organisasi mesti memastikan bahawa pembayaran vendor tidak ditangguhkan untuk meminimumkan atau menghilangkan kemungkinan dikenakan penalti.