Formula Perubahan Peratusan

Formula untuk Mengira Perubahan Peratusan

Perubahan Peratusan dapat didefinisikan sebagai% perubahan nilai disebabkan oleh perubahan pada angka lama dan nombor baru dan nilainya dapat meningkat atau menurun dan dengan itu perubahan tersebut dapat menjadi nilai positif (+) atau nilai negatif (-)

Perubahan Peratusan = (Nombor Lama - Nombor Baru) / Nombor Lama * 100

Melihat kesederhanaan formula ini, hasil formula ini mesti ditafsirkan dengan betul. Hasilnya boleh menjadi dua jenis nilai:

Nilai Positif

Walaupun hasilnya positif, ia tidak dapat ditafsirkan sebagai hasil yang baik. Itu bergantung pada input yang kita gunakan dalam formula. Sebagai contoh, kami menggunakan formula ini dalam perbandingan kos dua tahun, jika hasilnya positif maka hasilnya baik. Tetapi di sisi lain, jika hasil perbandingan penjualan positif maka hasilnya tidak dapat dinyatakan dengan baik.

Nilai Negatif

Nilai negatif prima facie tidak boleh dikatakan hasil yang tidak baik setiap masa. Sekiranya kita menginginkan kenaikan nilai item butiran, hasil perbandingan negatif tidak boleh dikatakan hasil yang tidak baik.

Formula mesti digunakan dengan berhati-hati. Kedudukan nilai lama dan nilai baru boleh ditukar seperti berikut:

Nombor Baru - Nombor Lama / Nombor Lama * 100

Tetapi hasil persamaan ini harus ditafsirkan sebaliknya untuk tafsiran yang dijelaskan di atas.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Perubahan Peratusan ini di sini - Templat Formula Excel Peratus Perubahan

Contoh # 1

Syarikat XYZ pada tahun pertama setelah penubuhannya memperoleh keuntungan sebanyak $ 15 juta dan pada tahun berikutnya keuntungannya meningkat kepada 16.5 juta. Berapakah peratusan perubahan keuntungannya?

Penyelesaian

Gunakan data yang diberikan di bawah untuk pengiraan.

Pengiraan boleh dilakukan seperti berikut-

= (15-16.5) / 15 * 100

  • = -10%

Ia dapat ditafsirkan sebagai nilai telah meningkat sebanyak 10% dari nombor lama.

Contoh # 2

Sekarang mari kita ambil contoh organisasi yang menganalisis penyata kewangan tahun semasa dan membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Penyata untung dan rugi bagi tahun semasa menunjukkan penjualan $ 4,950,000 dan keuntungannya berjumlah $ 294,944. Walau bagaimanapun, penjualannya pada tahun sebelumnya adalah $ 5,475,000 dan keuntungan $ 175,500. Berapakah peratusan kenaikan atau penurunan keuntungan dan penjualan organisasi?

Penyelesaian

Pertama sekali, kami akan mengira% perubahan dalam penjualan dengan menggunakan formula:

Gunakan data yang diberikan di bawah untuk pengiraan.

Pengiraan perubahan penjualan boleh dilakukan seperti berikut-

= ($ 5475000- $ 4950000) / $ 5475000

  • = 9.59% penurunan penjualan

Sekarang kita akan mengira perubahan% keuntungan:

Pengiraan peratusan perubahan dalam keuntungan boleh dilakukan seperti berikut-

  • = ($ 175,500- $ 294,944) / $ 175,500 * 100%

  • = ($ 175500- $ 294944) / $ 175500
  • = -68.06% atau boleh ditafsirkan sebagai kenaikan keuntungan sebanyak 68.06%.

Contoh # 3

Sebuah syarikat permulaan mempunyai 30 pekerja tahun lalu dan jumlah kos sumber daya manusia adalah $ 196,500. Untuk mengurangkan kos pekerjanya, syarikat memutuskan untuk membuang 5 pekerja yang sangat tidak cekap. Pada akhir tahun, semasa menganalisis penjimatan kos pekerjanya, jumlah kos pekerja adalah $ 195,500. Ketahui% perubahan kos pekerja kerana perubahan jumlah pekerja.

Penyelesaian

Gunakan data yang diberikan di bawah untuk pengiraan

Pengiraan peratusan perubahan bilangan pekerja dapat dilakukan seperti berikut-

  • = (30-25) / 30 * 100%

  • = 16.67% atau penurunan 16.67% pada no. pekerja

Gunakan data yang diberikan di bawah ini untuk pengiraan perubahan kos pekerja.

= (196500-195500) / 196500 * 100%

  • = 0.5%

= Peningkatan kos pekerja sebanyak 0.5%.

Perkaitan dan Penggunaan

Perubahan peratusan adalah alat penting untuk memberi kejelasan pemikiran mengenai arah. Sama ada perubahan bergerak ke arah yang baik atau kita perlu mengubah strategi kita untuk membawa perubahan sesuai dengan tujuan dan objektif kita. Seperti yang ditunjukkan dalam kedua contoh di atas, perubahan pada contoh pertama adalah baik tetapi perubahan pada contoh kedua tidak menguntungkan. Pada contoh pertama. Walaupun penjualan syarikat telah menurun sebanyak 9.59% tetapi keuntungan syarikat telah meningkat sebanyak 68.06%.

Ini menunjukkan bahawa perubahan yang diterima oleh organisasi menghasilkan hasil yang baik. Tetapi merupakan contoh kedua walaupun syarikat telah mengeluarkan 5 pekerjanya namun kos pekerjanya telah meningkat sebanyak 0.5%. Ini memberi mereka kejelasan pemikiran bahawa ada sesuatu yang tidak betul berlaku dalam organisasi.

Kalkulator Perubahan Peratusan

Anda boleh menggunakan kalkulator ini

Nombor Lama
Nombor Baru
Formula Perubahan Peratusan
 

Formula Perubahan Peratusan =
Nombor Lama-Nombor Baru
X100
Nombor Lama
0 - 0
X100=0
0