Kaedah Pemulihan Kos

Apakah Kaedah Pemulihan Kos?

Kaedah Pemulihan Kos adalah salah satu kaedah pengiktirafan pendapatan di mana syarikat tidak mencatat keuntungan kasar atau pendapatan yang dihasilkan terhadap barang yang dijual kepada pelanggan sehingga jumlah elemen kos yang berkaitan dengan penjualan masing-masing telah diterima sepenuhnya oleh syarikat daripada pelanggan dan setelah jumlah keseluruhan kos diterima, jumlah selebihnya akan dicatat sebagai pendapatan.

Contoh Kaedah Pemulihan Kos

Contoh # 1

Sebagai contoh, Syarikat A ltd. menjual barang secara kredit kepada pelanggannya. Untuk pengiktirafan pendapatan, syarikat itu mengikuti kaedah pemulihan kos kerana terdapat ketidakpastian mengenai kadar pemulihan wang dari banyak pelanggan perniagaan. Pada 1 September 2016, ia menjual beberapa barang secara kredit kepada salah seorang pelanggannya, Mr. Y, dengan harga $ 250,000. Kos barang yang dijual untuk syarikat A ltd adalah $ 200,000.

Pada masa penjualan, syarikat itu menerima $ 50,000 serta-merta, dan syarikat itu menerima selebihnya pembayaran pada tahun-tahun berikutnya. $ 50,000 diterima pada tahun 2017, $ 100,000 pada tahun 2018, dan bakinya $ 50,000 diterima pada tahun 2019. Bilakah mengenali keuntungan syarikat mengikut kaedah pemulihan kos?

Mengikut kaedah pemulihan kos, syarikat tidak akan mencatatkan keuntungan kasar atau pendapatan yang dihasilkan terhadap barang yang dijual kepada pelanggan sehingga jumlah elemen kos yang berkaitan dengan penjualan masing-masing telah diterima sepenuhnya oleh syarikat dari pelanggan. Setelah jumlah keseluruhan kos diterima, jumlah selebihnya akan dicatat sebagai pendapatan.

 • Dalam kes ini, syarikat menjual beberapa barang secara kredit kepada Mr. Y pada 1 September 2016, dengan harga $ 250,000. Kos sebenar barang yang dijual adalah $ 200,000.
 • Syarikat menerima pembayaran terhadap barang yang dijual secara ansuran. $ 50,000 diterima serta-merta, $ 50,000 diterima pada tahun 2017, $ 100,000 pada tahun 2018, dan bakinya $ 50,000 pada tahun 2019.
 • Sekarang, $ 50,000 ($ 250,000 - $ 200,000) adalah keuntungan syarikat yang tidak akan dikenalinya dalam tempoh perakaunan di mana penjualan dibuat dan yang sama akan diiktiraf sebagai pendapatan dalam tempoh pembayaran diterima setelah pulih kos barang yang dijual.
 • Jumlah jumlah yang diterima pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah $ 200,000 ($ 50,000 + $ 50,000 + $ 100,000) yang setara dengan kos barang yang dijual, jadi, tidak ada pendapatan yang akan dicatat pada tahun-tahun tersebut.
 • Walau bagaimanapun, jumlah yang diterima melebihi kos barang yang dijual pada tahun 2019, berjumlah $ 50,000, akan dicatat sebagai pendapatan tahun 2019.

Contoh # 2

Pada 1 Oktober 2013, Sapphire Corporation, pembuat baja, menjual sebilangan batang besi dengan harga $ 80,000. Pelanggan diminta untuk memenuhi empat pembayaran tahunan yang sama sebanyak $ 20,000 bersama dengan pembayaran faedah pada setiap 1 Oktober, mulai 1 November 2013, sesuai perjanjian. Kos pembentukan bar keluli adalah $ 56,000. Tahun fiskal firma berakhir pada 31 Disember.

TarikhWang Tunai DikumpulkanPemulihan KosKeuntungan Kasar Diiktiraf
1 Oktober 2013$ 20,000$ 20,000$ -
1 Oktober 2014$ 20,000$ 20,000-
1 Oktober 2015$ 20,000$ 16,0004.000
1 Oktober 2016$ 20,000-20,000
Jumlah$ 80,000$ 56,000$ 24,000

Di sini, syarikat telah mula mengiktiraf keuntungan setelah 2 tahun berturut-turut beroperasi mulai 1 Oktober 2015, dan setelah berjaya mengembalikan kos.

Kelebihan

 • Syarikat menggunakan pendekatan pemulihan kos dari tujuan pengiktirafan pendapatan sekiranya terdapat ketidakpastian yang munasabah mengenai pengumpulan wang dari pelanggan terhadap penjualan yang dibuat berdasarkan kredit kerana, sejauh ini, kaedah ini paling konservatif daripada semua kaedah pengiktirafan hasil yang ada.
 • Dengan kaedah pemulihan kos, terdapat kelewatan pada tarikh pembayaran cukai yang perlu dibayar kerana cukai akan dibayar hanya setelah syarikat memperoleh kembali kos penuh produk. Oleh itu, dengan kaedah ini, pemilik perniagaan dapat membuat penjimatan.

Kekurangan

 • Menggunakan kaedah pemulihan kos, walaupun syarikat menyedari kos dan penjualan, keuntungan kasar berkenaan dengan perkara yang sama tidak akan diiktiraf walaupun sebahagian penjualan pada hakikatnya merupakan penghutang bagi syarikat, dan keuntungan kasar akan diakui hanya sekiranya keseluruhan penerimaan telah diterima.
 • Dalam kaedah ini, keuntungan syarikat disebut tempoh ketika pembayaran terhadap keuntungan tersebut diterima. Oleh itu, walaupun penjualan berkenaan dengan satu tempoh, syarikat tidak dapat menunjukkannya sebagai pendapatan pada tempoh tersebut.

Bilakah menggunakan Kaedah Pemulihan Kos?

 • Kaedah ini digunakan terutamanya dalam situasi ketika pengumpulan terhadap penjualan barang dari pelanggan sangat tidak pasti bagi syarikat dan juga di mana sukar untuk membenarkan kaedah ansuran.
 • Juga, sekiranya syarikat tidak dapat menentukan nilai penjualan dengan tepat. Kaedah ini lebih disukai kerana, dalam kes tersebut, kerana jumlah pendapatan yang diperoleh sukar ditentukan, mencatat pendapatan sama dengan penerimaan yang sesuai dengan kos yang dikeluarkan oleh syarikat adalah pendekatan yang berhemah.
 • Dengan kaedah pemulihan kos, terdapat kelewatan pada tarikh pembayaran cukai yang perlu dibayar kerana cukai akan dibayar hanya setelah syarikat memperoleh kembali kos penuh produk. Jadi, dengan kaedah ini, pemilik perniagaan dapat menjimatkan sedikit.

Kesimpulannya

Oleh itu, sekiranya kaedah pemulihan kos, syarikat akan mengiktiraf jumlah yang diperoleh melebihi kos sebagai keuntungan kasar atau pendapatan apabila yang sama telah diterima setelah mendapatkan kembali semua kos yang ditanggung oleh syarikat, iaitu syarikat akan mengiktiraf pendapatan hanya apabila wang sebenar telah diterima oleh pelanggan daripada penjualan yang dibuat.

Syarikat menggunakan pendekatan pemulihan kos dari tujuan pengiktirafan pendapatan sekiranya terdapat ketidakpastian yang munasabah mengenai pengumpulan wang dari pelanggan terhadap penjualan yang dibuat berdasarkan kredit kerana sejauh ini kaedah ini paling konservatif daripada semua kaedah pengiktirafan hasil yang ada.