Formula Kos Pengeluaran

Apa itu Formula Kos Pengeluaran?

Rumus kos pengeluaran terdiri daripada kos yang ditanggung oleh perniagaan atau syarikat untuk membuat barang jadi atau memberikan perkhidmatan tertentu dan biasanya meliputi tenaga kerja langsung, perbelanjaan overhead umum, perbelanjaan bahan langsung, atau perbelanjaan bahan mentah dan perbelanjaan bekalan.

Kos pengeluaran harus diselaraskan secara langsung dengan penjanaan pendapatan perniagaan. Perniagaan pembuatan biasanya mempunyai kos bahan mentah dan kos buruh. Sebaliknya, industri perkhidmatan khas terdiri dari tenaga kerja teknikal yang mengembangkan perkhidmatan tertentu dan biaya material yang dikeluarkan dalam memberikan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan. Formula kos pengeluaran umumnya digunakan dalam perakaunan pengurusan untuk mengasingkan kos ke kos langsung dan tidak langsung.

Rumus kos pengeluaran dapat dinyatakan seperti berikut: -

Formula Kos Pengeluaran = Tenaga Kerja Langsung + Bahan Langsung + Kos Overhead pada Pembuatan

Di sini,

Kos overhed pada pembuatan = Kos buruh tidak langsung + Kos bahan tidak langsung + Kos overhed pemboleh ubah lain.

Penjelasan Formula Kos Pengeluaran

Pengiraan Persamaan Kos Pengeluaran dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

 • Langkah 1: Pertama, Tentukan kos bahan langsung. Bahan langsung biasanya terdiri dari kos yang berkaitan dengan pemerolehan bahan mentah dan menggunakannya untuk menghasilkan barang jadi.
 • Langkah 2: Seterusnya, tentukan kos buruh langsung. Kos buruh langsung biasanya terdiri dari kos kos buruh dan kos tenaga kerja yang sesuai dengan proses pengeluaran. Kos seperti ini biasanya terdiri daripada upah, gaji, dan faedah yang dikompensasikan oleh pekerja kepada pekerja untuk menghantar barang atau perkhidmatan siap.
 • Langkah 3: Seterusnya, Tentukan kos pembuatan. Kos tersebut biasanya terdiri daripada kos yang tidak dapat dikaitkan dengan proses pengeluaran tetapi secara tidak langsung mempengaruhi pengeluaran. Kos tersebut boleh dibahagikan kepada kos buruh tidak langsung, kos bahan tidak langsung, dan kos berubah secara overhed.
 • Langkah 4: Seterusnya, tambahkan nilai yang dihasilkan pada langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 untuk mencapai kos pengeluaran.

Contoh Formula Jumlah Pengeluaran (dengan Templat Excel)

Mari kita lihat beberapa contoh Persamaan Kos Pengeluaran yang sederhana hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Kos Pengeluaran ini di sini - Templat Excel Formula Kos Pengeluaran

Formula Kos Pengeluaran - Contoh # 1

Mari kita ambil contoh perniagaan perkilangan yang menghasilkan tenaga kerja tidak langsung $ 25,000. Ia menanggung perbelanjaan pengeluaran sebanyak $ 30,000 dan kos bahan langsung $ 50,000. Bantu perniagaan untuk menentukan keseluruhan kos pengeluaran.

Gunakan data yang diberikan untuk pengiraan kos pengeluaran.

Pengiraan Kos Pengeluaran dapat dilakukan seperti berikut:

 • = $ 25,000 + $ 50,000 + $ 30,000

Kos Pengeluaran akan -

 • Kos Pengeluaran = $ 105,000

Oleh itu, perniagaan pembuatan menanggung kos pengeluaran $ 105,000 semasa pembuatan barang jadi.

Formula Kos Pengeluaran - Contoh # 2

Mari kita ambil contoh perniagaan yang mengkhusus dalam pembuatan kerusi. Kos bahan mentah berjumlah $ 75,000. Upah dan gaji pekerja dan pekerja berjumlah $ 40,000. Syarikat ini memberi ganti rugi bernilai $ 3,000 kepada pekerja kerana memberikan perkhidmatan yang luar biasa. Syarikat ini juga menanggung sekali-sekala kos menggilap kerusi $ 30,000.

Perniagaan menyimpan kerusi siap di gudang yang disewa. Mereka membayar jumlah sewa $ 20,000. Mereka juga membayar $ 15,000 sebagai upah untuk pengawal keselamatan. Bantu perniagaan kerusi siap untuk menentukan kos pengeluaran.

Gunakan data yang diberikan untuk pengiraan kos pengeluaran.

Pengiraan Tenaga Kerja Langsung menggunakan formula di bawah dapat dilakukan seperti berikut,

Pekerja langsung = Upah Pekerja Pengeluaran + Faedah Pekerja Pengeluaran

 • = $ 40,000 + $ 3,000
 • Tenaga Kerja Langsung = $ 43,000

Kos bahan langsung sesuai dengan kos bahan mentah yang diperoleh oleh perniagaan, dan akan dianggap sebagai $ 75.000. Kos pembuatan akan merangkumi jumlah penggilap, perbelanjaan sewa, dan upah untuk pengawal keselamatan.

Pengiraan Kos Pembuatan menggunakan formula di bawah boleh dilakukan seperti berikut,

Kos Pembuatan = Kos Penggilap + Perbelanjaan Sewa + Upah untuk Anggota Keselamatan

 • = $ 30,000 + $ 20,000 + $ 15,000
 • Kos Pembuatan = $ 65,000

Pengiraan Kos Pengeluaran dapat dilakukan seperti berikut:

 • = $ 43,000 + $ 75,000 + $ 65,000

 • Kos Pengeluaran = $ 183,000

Oleh itu, perniagaan pembuatan menanggung kos pengeluaran $ 183,000 ketika membuat kerusi.

Perkaitan dan Kegunaan

Penentuan formula kos pengeluaran perlu dan juga penting bagi perniagaan untuk memastikan keuntungan perniagaan dan kelestarian. Ia juga membantu dalam analisis perbandingan kos. Setelah barang yang dihasilkan mencapai tahap penyelesaian, perniagaan mencatat nilai item tersebut sebagai aset dalam kunci kira-kira sehingga produk tersebut dijual kepada pelanggan.

Ini bermaksud bahawa kos pengeluaran pada mulanya harus dikapitalisasi dan tidak dibelanjakan. Selain itu, melaporkan nilai produk akhir dapat disebut sebagai cara yang canggih untuk memberitahu semua pihak yang berkepentingan mengenai tahap produktiviti yang disampaikan.

Formula kos pengeluaran biasanya terdiri daripada bahan langsung, kos buruh langsung, dan overhed pengeluaran berubah-ubah. Akauntan pengurusan sering mengubah kos ini setiap unit. Dengan berbuat demikian, mereka dengan mudah membandingkan satuan dengan harga jual yang dipertimbangkan oleh pihak pengurusan untuk perniagaan dan dengan demikian menentukan kesinambungan perniagaan.