Usahasama vs Perikatan Strategik

Usaha sama merujuk kepada pengaturan perniagaan antara dua atau lebih dari dua pihak di mana pihak berkumpul untuk mengumpulkan sumber daya mereka dengan motif utama menyelesaikan tugas tertentu, sedangkan, Perikatan Strategik merujuk kepada pengaturan perniagaan antara keduanya atau lebih daripada dua pihak untuk menyelesaikan tugas tertentu dengan tetap bebas.

Usaha Sama vs Perbezaan Perikatan Strategik

Usaha sama itu adalah salah satu bentuk pakatan strategik. Ini dapat difahami sebagai perkongsian sementara di mana dua atau lebih pihak berkumpul untuk menjalankan usaha tertentu. Perbezaan asas antara Joint Venture vs Strategic Alliance terletak pada hubungan yang mereka kongsi dan sifat kedua-dua entiti tersebut.

Apa itu Usahasama?

Usaha sama itu adalah pengaturan antara dua pihak atau lebih. Ini berlaku apabila dua atau lebih pihak bersetuju untuk mengadakan perjanjian kontrak untuk menjalankan beberapa usaha perniagaan tertentu.

Tujuan usaha sama tersebut adalah untuk menggabungkan kekuatan mereka dan mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencipta kelebihan daya saing sambil meminimumkan risiko. Semasa memasuki kontrak, para pihak harus menentukan tujuan, tujuan, dan batasan usaha tersebut. Usaha sama itu boleh berbentuk Syarikat, perkongsian, Syarikat Liabiliti Terhad, dan entiti perniagaan lain. Ia juga dapat menggabungkan syarikat kecil dan besar untuk mengambil beberapa projek besar atau kecil atau beberapa projek / perjanjian jangka panjang yang berterusan.

Perjanjian yang paling penting dalam kes Usaha Sama adalah Perjanjian JV yang menentukan semua perincian mengenai kontrak tersebut. Ini menyebutkan hak dan kewajiban rakan kongsi, sumbangan awal, objektif usaha, operasi harian yang akan dijalankan, nisbah pembahagian keuntungan, dan tanggungjawab terhadap kerugian.

Apa itu Perikatan Strategik?

Perikatan strategik adalah perjanjian di mana dua atau lebih pihak bebas bersatu untuk mencapai objektif dan tidak kehilangan kebebasan mereka. Dua atau lebih pihak biasanya membentuk pakatan strategik apabila masing-masing mempunyai beberapa kepakaran atau sumber perniagaan yang membantu mencapai sasaran atau meningkatkan perniagaan mereka.

 Usaha sama juga boleh menjadi bentuk pakatan strategik ketika mereka bergabung bersama untuk membentuk syarikat baru lain tanpa kehilangan kewujudannya sekarang. Ini bukan sekadar penggabungan atau perkongsian yang betul antara dua syarikat. Pihak yang mempunyai kepentingan bersama berkumpul untuk mencapai objektif perniagaan bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ini adalah pengaturan di mana dua atau lebih pihak berkongsi sumber atau pengetahuan, pada dasarnya sebuah persekutuan yang dibentuk untuk berkongsi keupayaan, aset, dan sumber dalaman untuk mencapai objektif perniagaan bersama.

Usahasama vs Infografik Perikatan Strategik

Di sini kami memberi anda 6 perbezaan teratas antara Joint Venture vs Strategic Alliance

Usaha Sama vs Perbezaan Strategi Perikatan Strategik

Berikut adalah perbezaan utama antara mereka:

  • Usaha sama itu dikenali sebagai persatuan yang dibentuk oleh dua atau lebih entiti, yang mempunyai identiti undang-undang yang terpisah, untuk mencapai objektif perniagaan tertentu. Sebaliknya, pakatan strategik adalah pengaturan antara dua atau lebih syarikat yang bekerjasama untuk melaksanakan objektif tertentu. Di sini syarikat baru dibentuk dengan syarikat asal terus beroperasi.
  • Syarikat-syarikat yang membentuk usaha sama tidak lagi beroperasi sebagai entiti bebas seperti perikatan strategik di mana syarikat-syarikat yang membentuk perikatan terus beroperasi secara bebas juga.
  • Dalam kes usaha sama, perlu adanya perjanjian kontrak yang menentukan semua syarat dan ketentuan pengaturan antara kedua belah pihak, namun, tidak ada paksaan seperti itu jika terjadi persekutuan strategis. Ia boleh dinyatakan secara tersurat atau boleh juga tersirat.
  • Usaha sama adalah bentuk pakatan strategik namun pakatan strategik adalah bentuk kerjasama atau perkongsian korporat.
  • Usaha sama itu adalah entiti undang-undang yang berasingan yang mempunyai identiti tersendiri namun pakatan strategik bukanlah entiti undang-undang yang berasingan.
  • Tujuan untuk membentuk usaha sama adalah untuk mengurangkan risiko sedangkan pakatan strategik didorong oleh tujuan memaksimumkan pulangan.
  • Oleh kerana usaha sama dibentuk oleh dua syarikat yang bergabung dan bergabung untuk membentuk entiti undang-undang yang berasingan untuk melaksanakan objektif bersama, ia mempunyai pengurusan dua hala sedangkan dalam kes pakatan strategik, pengurusan yang didelegasikan biasanya dijumpai sejak entiti bebas terus beroperasi .

Usahasama vs Perikatan Strategik Perbezaan antara Ketua dan Ketua

Sekarang mari kita perhatikan perbezaan kepala ke kepala.

AsasUsaha samaPakatan strategik
Definisiusaha sama yang ditakrifkan sebagai persatuan dua atau lebih entiti perniagaan yang bersatu untuk membentuk entiti undang-undang yang terpisah untuk menjalankan operasi perniagaan yang berterusanPerikatan strategik adalah perjanjian antara dua atau lebih entiti yang bekerjasama antara satu sama lain untuk meningkatkan perniagaan antara satu sama lain
ObjektifUntuk mengurangkan risikoUntuk memaksimumkan pulangan
Perjanjian / KontrakTerdapat kontrak atau perjanjian sebelum membentuk usaha samaKewujudan kontrak tidak perlu. Jadi, mungkin ada atau tidak ada kontrak
Entiti Undang-undang yang berasinganYa, ada entiti undang-undang yang berasingan yang mempunyai identiti tersendiriTidak ada entiti yang berasingan
Organisasi BebasTidak ada entiti bebas yang wujud setelah usaha sama terbentuk. Membentuk usaha sama tidak akan mempengaruhi autonomi merekaDi sini entiti bebas terus beroperasi dan tidak kehilangan kewujudannya
PengurusanSatu bentuk pengurusan dua hala ada kerana persatuan itu adalah bentuk usaha samaPengurusan yang diwakilkan ada.

Kesimpulannya

Dengan era persaingan dan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, syarikat-syarikat bergerak menuju bentuk konsep pakatan strategik dan bukannya usaha sama kerana mereka ingin mengatasi risiko yang ada dengan memaksimumkan pulangan. Sebaliknya, usaha sama dapat mengakses pengetahuan dan sumber daya entiti anggota untuk memanfaatkan sumber yang terbaik dengan motif meningkatkan perniagaan.

Oleh itu, keputusan pelaburan akhir akan dibuat setelah menganalisis semua aspek. Seseorang harus memutuskan setelah menganalisis situasi pasar, kemampuan mengambil risiko, dan mengambil nasihat undang-undang.

Oleh itu, setelah menentukan tujuan perniagaan mereka dan menilai risiko yang ada dan keupayaan pasaran seseorang harus mengambil keputusan.