Waran Stok

Waran Stok memberikan pemegang hak untuk membeli stok syarikat pada harga yang telah ditentukan dalam jangka masa tertentu dan apabila ia dilaksanakan oleh pemegangnya, pemegang membeli stok syarikat dan syarikat tersebut menerima wang tersebut sebagai sumber modal.

Makna Waran Stok

Waran Saham atau Saham adalah hak untuk membeli saham saham pada harga tertentu dan dalam jangka masa yang ditetapkan. Ia akan berakhir setelah jangka waktu tertentu sekiranya pelabur tidak menggunakannya. Walau bagaimanapun, pemegang berhak untuk menolak pembelian iaitu dia tidak dikunci untuk membeli stok.

Di sini, pelabur membayar sejumlah nominal untuk membeli waran, yang memberikannya hak untuk membeli saham pada masa akan datang. Ini baik untuk pelabur dan juga Syarikat. Pelabur hanya membayar sejumlah kecil. Di masa depan, dia dapat memutuskan apakah akan membeli saham, bergantung pada prestasi Syarikat. Ia baik untuk Syarikat kerana Syarikat mendapat modal tambahan. Ia dapat menggunakan modal ini untuk meningkatkan pendapatannya dengan menggunakan modal dalam projek-projek membuat keuntungan.

Jenis Waran Stok

# 1 - Waran Panggilan

Waran panggilan adalah hak untuk membeli sejumlah saham tertentu dari syarikat pada harga tertentu dengan jangka masa tertentu.

# 2 - Letakkan Waran

Waran put adalah hak untuk menjual sejumlah saham tertentu kepada Syarikat dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Mengapa Syarikat Mengeluarkan Waran Stok?

 • Ia memberikan sumber modal tambahan kepada Syarikat untuk masa depan. Syarikat boleh menerbitkannya ketika ia kelihatan seperti modalnya terhakis tetapi tidak memerlukan kemasukan modal dengan segera. Oleh itu, mengeluarkannya sehingga mempunyai sumber modal yang mencukupi untuk masa depan.
 • Waran Saham menarik lebih banyak pelabur dan untuk saham Syarikat. Anggaplah saham Syarikat diperdagangkan pada $ 500, dan Syarikat menerbitkannya pada $ 50. Ia dapat menarik minat pelabur yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk membeli saham Syarikat. Mereka boleh membeli waran saham untuk menjaga hak membeli saham Syarikat pada masa akan datang.
 • Ia dapat memelihara muhibah dari pemegang saham Syarikat. Syarikat akan lebih mudah meyakinkan para pemegang saham untuk membayar dengan harga $ 50 daripada membayar $ 500. Oleh itu, Syarikat akan menerima modalnya sambil mengekalkan reputasinya dengan para pemegang saham.
 • Mengeluarkannya dengan instrumen kewangan lain akan meningkatkan daya tarikan Syarikat. Ia juga mengurangkan kos pembiayaan untuk Syarikat.
 • Sekiranya pemegang waran menggunakan hak mereka untuk menukarnya menjadi saham, ia akan meningkatkan kecairan saham Syarikat di pasaran.

Kelebihan

 • Pelabur boleh memilih untuk menggunakannya jika harga pasaran saham Syarikat lebih tinggi daripada harga pelaksanaan waran. Oleh itu, para pelabur akan menerima saham pada harga yang lebih rendah daripada harga pasaran.
 • Kesan pencairan akan lebih rendah bagi pemegang saham, kerana pelabur boleh memilih untuk menggunakan waran mereka.
 • Waran bertindak sebagai pelaburan alternatif bagi pelabur Syarikat. Pelabur yang ingin melabur dalam Syarikat boleh melakukannya dengan melabur dalam waran. Kos pelaburannya lebih rendah daripada membeli saham Syarikat. Harga pasaran waran biasanya tidak stabil daripada harga saham Syarikat.

Kekurangan

 • Seperti instrumen kewangan lain, mereka terdedah kepada risiko pasaran.
 • Waran jarang dikeluarkan dan diperdagangkan secara tipis. Oleh itu, tidak banyak pilihan bagi pelabur untuk memilihnya dan kemudian mempunyai kecairan yang cukup di pasaran untuk diperdagangkan.
 • Pemegang waran bukan pemegang saham Syarikat sehingga dia menggunakan hak pada waktunya. Oleh itu, pemegangnya tidak mempunyai hak untuk memilih.
 • Sebilangan tertentu harus dibayar dimuka, yang mungkin akan hilang oleh pelabur jika dia tidak mahu menggunakan hak tersebut. Sekiranya harga saham lebih rendah daripada harga pelaksanaan dalam waran, pemegang saham akan "kehabisan wang." Oleh itu tidak akan menguntungkan baginya untuk menggunakan hak.
 • Terdapat kesan pencairan pada pemegang saham yang ada, dan mereka dapat melihat penurunan harga pasaran dan hak suara.

Batasan

Walaupun dikeluarkan oleh Syarikat mempunyai kelebihan dan kekurangan, mereka rentan terhadap beberapa batasan.

 • Jumlah waran, saham yang diperuntukkan untuk pelaksanaan waran, dan saham yang diperuntukkan untuk pelaksanaan waran yang ada tidak boleh melebihi lebih daripada 50% modal saham Syarikat.
 • Harga pelaksanaan dan masa latihan harus ditentukan oleh Syarikat. Syarikat harus meramalkan masa dan jumlah dana yang diperlukan olehnya.
 • Oleh kerana mereka diperdagangkan secara tipis dan dikeluarkan oleh beberapa syarikat, mereka harus diberi dal yang lebih baik untuk mendapatkan minat pelabur.
 • Waran hanya boleh dikeluarkan oleh Syarikat yang tersenarai.

Kepentingan Waran Saham

 • Ini adalah instrumen kewangan yang memberi hak kepada pelabur untuk membeli saham.
 • Mereka telah menyatakan harga latihan, jangka masa untuk bersenam, dan tarikh luput.
 • Pelabur harus membelinya dengan membayar sejumlah, yang merupakan sebahagian peratusan harga saham Syarikat.
 • Ia akan berakhir jika pelabur tidak menggunakan haknya, dan pelabur kehilangan wang awal yang dilaburkan semasa membeli waran.

Kesimpulannya

Waran Saham adalah instrumen kewangan yang memberi peluang kepada pelabur untuk melabur dan Syarikat mempunyai sumber dana. Mereka tidak begitu biasa di dunia sekarang, kerana lebih sedikit Syarikat memilih untuk mengumpulkan modal menggunakannya. Juga, mereka diperdagangkan secara tipis. Oleh itu, mereka kurang mempunyai kecairan dan daya tarikan di kalangan pelabur. Namun, memandangkan ciri-cirinya, mereka boleh menjadi sebahagian daripada portfolio pelabur. Walau bagaimanapun, pelaburan harus dilakukan dengan tekun kerana instrumen kewangan lain juga terdedah kepada risiko.