Carriage Return dalam Excel

Apakah Carriage Return di Excel Cell?

Carriage Return in excel cell adalah aktiviti yang digunakan untuk mendorong sebahagian kandungan sel ke baris baru dalam sel yang sama. Apabila kita menggabungkan beberapa data sel ke dalam satu sel, kita mungkin ingin mendorong beberapa kandungan ke baris berikutnya agar kelihatan kemas dan teratur.

Bagaimana cara memasukkan Carriage Return di Excel?

Oleh itu, kita hanya boleh mengatakan "pemutus garis atau garis baru yang dimasukkan dalam sel yang sama untuk mendorong beberapa kandungan baris seterusnya".

Anda boleh memuat turun Templat Carriage Return Excel ini di sini - Templat Carriage Return Excel

Sebagai contoh, lihat set data di bawah.

Kami mempunyai tiga ayat di sel A1 dan setiap ayat dipisahkan dengan koma (,). Apa yang kita perlukan dalam kes ini adalah kita perlu mendorong baris kedua ke baris seterusnya dan baris ketiga ke baris seterusnya seperti yang di bawah.

 • Seperti yang anda lihat di atas, ia telah mengurangkan lebar baris dan meningkatkan ketinggian baris dengan meletakkan watak kembali kereta.

 • Baiklah, mari kita kembali ke perkara ini dan lihat bagaimana kita dapat memasukkan kembalikan kereta. Pertama, data kami kelihatan seperti ini di dalam sel.

 • Letakkan kursor sebelum kandungan yang perlu kita tekan ke baris seterusnya.

 • Sekarang tekan kekunci pintasan excel ALT + ENTER untuk memasukkan watak pemulangan kereta di sel excel.

Semasa anda menekan kekunci ALT + ENTER, ia telah mendorong kandungan di hadapan data yang dipilih ke baris baru dengan memasukkan pengembalian kereta.

 • Sekarang sekali lagi letakkan kursor di hadapan data baris ketiga.

 • Sekarang tekan lagi kekunci pintas ALT + ENTER.

Ia telah memasukkan watak kembali kereta untuk mendorong data ke baris baru dalam sel yang sama.

Masukkan Excel Carriage Return dengan menggunakan Formula

Sekiranya berlaku nilai gabungan sel yang berlainan, kita mungkin perlu mendorong beberapa data ke baris berikutnya.

 • Contohnya, lihat data di bawah.

 • Dari data di atas, kita perlu menggabungkan nilai sel ini tetapi kita memerlukan setiap nilai sel berada dalam barisan baru seperti di bawah.

Oleh kerana kita berurusan dengan lebih dari satu sel, adalah tugas yang sukar untuk terus menekan kekunci pintasan sepanjang masa, sebaliknya kita dapat menggunakan fungsi karakter "CHAR" untuk memasukkan pengembalian kereta.

 • Terapkan formula di bawah seperti di bawah.

 • Setelah menerapkan formula, kita dapat melihat baris rata, satu penyesuaian kecil yang perlu kita lakukan adalah membungkus sel yang digunakan formula.

Dalam contoh ini, kami telah menggunakan fungsi "CHAR (10)" yang memasukkan karakter "Carriage Return" di mana sahaja kami telah menerapkan.

Bagaimana Mengeluarkan Karakter Carriage Return dari Excel Cell?

Sekiranya memasukkan kembalinya kereta adalah satu-satunya kemahiran, kemudian membuang watak-watak kembali kereta adalah satu lagi kemahiran yang perlu kita pelajari.

 • Andaikan di bawah adalah data yang kami perolehi dari web.

Kita boleh membuang watak kembali kereta dari sel excel dengan menggunakan beberapa kaedah, kaedah pertama adalah dengan menggunakan kaedah ganti.

 • Pilih julat data dan tekan kekunci pintasan Ctrl + H.

 • Kita perlu terlebih dahulu mencari apa nilai yang kami menggantikan, dan dalam kes ini, kita mencari "Carriage Return" watak untuk memasukkan watak ini kita perlu tekan Ctrl + J .

Kita hanya perlu membuang watak kembali kereta jadi tinggalkan bahagian "Ganti dengan" dari kaedah "Cari dan Ganti" ini.

 • Sekarang tekan butang "Ganti Semua" dan ia akan membuang semua watak kembali kereta.

 • Cara lain untuk membuang watak pengembalian kereta adalah dengan menggunakan formula. Di bawah ini adalah formula untuk membuang watak pulang kereta dari sel excel.

Perkara yang Perlu Diingat

 • Carriage Return menambah baris baru di dalam sel.
 • CHAR (10) dapat memasukkan baris baru.
 • Kombinasi SUBSTITUTE dalam fungsi excel dan CHAR dapat menghilangkan watak kembali kereta.