Pengendali VBA

Pengendali Excel VBA

Dalam VBA pengendali digunakan untuk memeriksa sama ada satu nombor lebih besar daripada yang lain atau kurang daripada yang lain atau sama dengan nombor yang lain dan tidak sama juga. Kaedahnya serupa dengan menggunakan operator seperti yang kita gunakan di excel seperti A> B adalah menggunakan operator perbandingan.

Tidak kira seberapa baik kita atau seberapa mahir kita dalam pekerjaan kita, jika kita tidak melakukan asas-asasnya dengan betul, maka semuanya akan berantakan. Pertama jika kita tidak mempelajari asas-asasnya maka kita tidak dapat maju ke tahap seterusnya, sama ada profesion. Sebab mengapa saya terlalu menekankan asas-asasnya kerana dalam artikel hari ini kami akan menunjukkan kepada anda salah satu konsep asas "VBA Operators".

Pengendali adalah nadi pengiraan. Itu adalah tanda-tanda yang kita gunakan untuk membandingkan satu perkara dengan yang lain. Saya pasti anda pasti menggunakan logik ini di tempat kerja harian anda.

Senarai Pengendali Matematik

Berikut adalah senarai pengendali matematik yang selalu kami gunakan.

Di atas adalah pengendali matematik dan itu adalah perkara biasa bagi semua orang. Kami mempunyai operator perbandingan juga, berikut adalah senarai mereka.

Senarai Pengendali Perbandingan untuk VBA

  • Tanda Sama (=)
  • Tanda Lebih Besar daripada (>)
  • Lebih Besar daripada atau Sama dengan Tanda (> =)
  • Kurang daripada Tanda (<)
  • Tidak Sama dengan Tanda ()

Mari kita bincangkan pengendali ini secara terperinci.

Anda boleh memuat turun Templat Excel Operator VBA ini di sini - Templat Excel Pengendali VBA

Tanda Sama (=)

Tanda ini digunakan untuk membandingkan sama ada satu perkara sama dengan perkara lain. Hasil tanda pengendali ini adalah BENAR atau SALAH. Sekiranya satu perkara itu sama dengan yang lain maka kita akan mendapat BENAR atau yang SALAH.

Berikut adalah Kod VBA untuk memahami penggunaan  pengendali Equal (=) .

Kod:

 Sub Equal_Operator () Dim Val1 Sebagai String Dim Val2 Sebagai String Val1 = 25 Val2 = 25 Jika Val1 = Val2 Maka MsgBox "Kedua-duanya sama dan hasilnya BENAR" Else MsgBox "Kedua-duanya tidak sama dan hasilnya SALAH" Tamat Jika Akhir Sub 

Ini akan mengembalikan hasilnya sebagai BENAR kerana nilai pemboleh ubah "Val1" & "Val2" adalah sama.

Tanda Lebih Besar daripada (>)

Tanda ini memeriksa sama ada satu nombor lebih besar daripada nombor yang lain. Ini juga merupakan pengendali VBA yang logik di mana hasilnya sama ada BENAR atau SALAH.

Berikut adalah Kod VBA untuk memahami penggunaan  pengendali Greater Than (>) .

Kod:

 Sub Greater_Operator () Dim Val1 Sebagai String Dim Val2 Sebagai String Val1 = 25 Val2 = 20 Jika Val1> Val2 Maka MsgBox "Val1 lebih besar daripada val2 dan hasilnya BENAR" Else MsgBox "Val1 tidak lebih besar daripada val2 dan hasilnya SALAH "Tamat Jika Sub Akhir 

Dan hasilnya akan -

Lebih Besar daripada atau Sama dengan Tanda (> =)

Tanda ini berfungsi sama seperti pengendali di atas Greater Than tetapi memeriksa sama ada bilangannya sama atau tidak.

Berikut adalah Kod VBA untuk memahami penggunaan  pengendali Greater Than atau Equal to (> =) .

Kod:

 Sub Greater_Than_Equal_Operator () Dim Val1 As String Dim Val2 As String Val1 = 25 Val2 = 20 If Val1> = Val2 Maka MsgBox "Val1 lebih besar daripada val2 dan hasilnya BENAR" Else MsgBox "Val1 tidak lebih besar daripada val2 dan hasilnya adalah PALSU "End if End Sub 

Sekarang kita hanya akan menukar jumlah val2 menjadi 25 dan kemudian menjalankan kodnya.

Kedua-dua hasil mengembalikan BENAR kerana kami telah menggunakan tanda> =.

Kurang daripada Tanda (<)

Tanda ini memeriksa sama ada satu nombor kurang daripada nombor yang lain. Ini juga merupakan pengendali logik di VBA di mana hasilnya sama ada BENAR atau SALAH.

Berikut adalah Kod VBA untuk memahami penggunaan  pengendali Less Than (<) .

Kod:

 Sub Less_Operator () Dim Val1 Sebagai String Dim Val2 Sebagai String Val1 = 25 Val2 = 20 Jika Val1 <Val2 Maka MsgBox "Val1 kurang dari val2 dan hasilnya BENAR" Else MsgBox "Val1 tidak kurang dari val2 dan hasilnya SALAH "Tamat Jika Sub Akhir 

Ini mengembalikan SALAH kerana 25 tidak kurang dari 20.

Tidak Sama dengan Tanda ()

Tanda tidak sama dengan ini adalah pengendali songsang mengembalikan hasil terbalik. Sekiranya satu perkara itu sama dengan yang lain maka ia mengembalikan SALAH atau yang lain BENAR.

Berikut adalah Kod untuk memahami penggunaan pengendali VBA Not Equal ().

Kod:

 Sub NotEqual_Operator () Dim Val1 Sebagai String Dim Val2 Sebagai String Val1 = 25 Val2 = 20 Jika Val1 Val2 Maka MsgBox "Val1 tidak sama dengan val2 dan hasilnya adalah BENAR" Else MsgBox "Val1 sama dengan val2 dan hasilnya SALAH" Tamat Jika Sub Akhir 

Anda akan mendapat output berikut.