Perakaunan untuk Nilai Lindung Nilai

Perakaunan yang dilakukan oleh syarikat berkenaan dengan lindung nilai pendedahan perubahan nilai saksama item tersebut sama ada aset bagi syarikat atau liabiliti yang berpunca daripada risiko tertentu dan yang sama boleh mengakibatkan penjanaan untung atau rugi kepada syarikat ini dikenali sebagai Perakaunan untuk Nilai Lindung Nilai.

Perakaunan untuk Nilai Lindung Nilai

Lindung nilai nilai saksama adalah lindung nilai terhadap pendedahan kepada perubahan nilai saksama aset atau liabiliti atau apa-apa item yang disebabkan oleh risiko tertentu dan boleh mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Lindung nilai nilai saksama berkaitan dengan item nilai tetap.

Lindung nilai nilai saksama berkaitan dengan item nilai tetap. Langkah-langkah yang diperlukan untuk memperhitungkan nilai lindung nilai adalah seperti berikut:

  1. Tentukan nilai saksama kedua-dua item lindung nilai dan instrumen lindung nilai yang digunakan pada tarikh melaporkan penyata kewangan.
  2. Sekiranya terdapat perubahan nilai saksama instrumen lindung nilai, kenali untung / rugi dalam buku akaun.
  3. Akhir sekali, kenali keuntungan atau kerugian lindung nilai pada item lindung nilai pada nilai tercatatnya.

Perakaunan Contoh Nilai Lindung Nilai

Pameran Syarikat mempunyai aset dengan nilai saksama semasa $ 2000, dan pihak pengurusan khuatir nilai saksama lindung nilai akan turun menjadi $ 1900. Ini akan mengakibatkan kerugian kepada syarikat.

Untuk mengimbangi kerugian ini, syarikat memasuki posisi mengimbangi melalui kontrak derivatif, yang juga mempunyai nilai wajar $ 2000. Oleh kerana ini adalah kedudukan pengimbangan, nilai saksama akan bergerak ke arah yang bertentangan dengan nilai yang dilindung nilai.

Pada masa penutupan buku, senario berikut adalah mungkin:

Kes # 1 - Penurunan nilai saksama item lindung nilai dan peningkatan serentak dalam nilai saksama instrumen lindung nilai

Sl. Tidak.Kedudukan pada tarikh pelaporanNilai Item Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian pada Item Lindung NilaiNilai Instrumen Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian pada Instrumen Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian Bersih
1Kerugian Bersih $ 1,920.00($ 80.00) $ 2,060.00$ 60.00($ 20.00)
2Keuntungan Bersih $ 1,970.00($ 30.00) $ 2,040.00$ 40.00$ 10.00
3Tiada Kerugian / Tiada Keuntungan $ 1,950.00($ 50.00) $ 2,050.00$ 50.00Baik kerugian atau keuntungan

Kes # 2 - Peningkatan nilai saksama item lindung nilai dan penurunan serentak dalam nilai saksama instrumen lindung nilai

Sl. Tidak.Kedudukan pada tarikh pelaporanNilai Item Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian pada Item Lindung NilaiNilai Instrumen Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian pada Instrumen Lindung NilaiKeuntungan / Kerugian Bersih
4Kerugian Bersih $ 2,040.00 $ 40.00 $ 1,950.00($ 50.00)($ 10.00)
5Keuntungan Bersih $ 2,050.00 $ 50.00 $ 1,970.00($ 30.00)$ 20.00
6Tiada Kerugian / Tiada Keuntungan $ 2,050.00 $ 50.00 $ 1,950.00($ 50.00)Baik kerugian atau keuntungan

Perakaunan untuk Nilai Lindung Nilai - Entri Jurnal

 Apa yang akan didebitkan?Apa yang akan dikreditkan?
Dalam kes Item Lindung Nilai
a) Kerugian pada item lindung nilai pada tarikh pelaporanMendebitkan kerugian kepada Kerugian pada Item Lindung Nilai A / c

Ini akan memberi kesan kepada Untung & Rugi A / c dan mengurangkan keuntungan syarikat.

Kredit item Lindung Nilai. Oleh kerana ini adalah aset, nilai aset akan turun, dan ini akan mempengaruhi Kedudukan Kewangan iaitu, Lembaran Imbangan syarikat.
b) Keuntungan pada item lindung nilai pada tarikh pelaporanDebit item Lindung Nilai . Oleh kerana ini adalah aset, nilai aset akan meningkat, dan ini akan mempengaruhi Kedudukan Kewangan iaitu, Lembaran Imbangan syarikat.Kreditkan keuntungan untuk Keuntungan pada Item Lindung Nilai A / c

Ini akan memberi kesan kepada Untung & Rugi A / c dan meningkatkan keuntungan syarikat.

Dalam kes Instrumen Lindung Nilai
a) Kerugian instrumen lindung nilai pada tarikh pelaporanMendebitkan kerugian kepada Kerugian pada Instrumen Lindung Nilai A / c

Ini akan memberi kesan kepada Untung & Rugi A / c dan mengurangkan keuntungan syarikat.

Kreditkan Instrumen Lindung Nilai. Oleh kerana ini adalah aset, nilai aset akan turun, dan ini akan mempengaruhi Kedudukan Kewangan iaitu, Lembaran Imbangan syarikat
b) Keuntungan dari instrumen lindung nilai pada tarikh pelaporanKredit item Lindung Nilai . Oleh kerana ini adalah aset, nilai aset akan meningkat, dan ini akan mempengaruhi Kedudukan Kewangan, iaitu, Lembaran Imbangan syarikat.Kreditkan keuntungan untuk Gain pada Instrumen Lindung Nilai A / c

Ini akan memberi kesan kepada Untung & Rugi A / c dan meningkatkan keuntungan syarikat.

Kesan bersih kedua-dua Item Lindung Nilai dan Instrumen Lindung Nilai
Kerugian bersih pada tarikh pelaporanKerugian bersih akan mengurangkan keuntungan keseluruhan syarikat.Pengurangan bersih dalam Aset Bersih syarikat
Keuntungan bersih pada tarikh pelaporanPeningkatan bersih dalam Aset Bersih syarikatKeuntungan bersih akan meningkatkan keuntungan keseluruhan syarikat.

Perakaunan untuk Video Nilai Lindung Nilai