Talian Pasaran Keselamatan (SML)

Apakah Garis Pasaran Keselamatan (SML)?

Garis pasaran keselamatan (SML) adalah gambaran grafik Model Penetapan Aset Modal (CAPM) dan memberikan jangkaan pulangan pasaran pada tahap risiko sistematik atau pasaran yang berlainan. Ia juga disebut 'garis karakteristik' di mana paksi-x mewakili beta atau risiko aset, dan paksi-y mewakili pengembalian yang diharapkan.

Persamaan Garis Pasaran Keselamatan

Persamaannya adalah seperti berikut:

SML : E (R i ) = R f + β i [E (R M ) - R f ]

Dalam formula garis keselamatan di atas:

 • E (R i ) adalah jangkaan pulangan keselamatan
 • R f adalah kadar bebas risiko dan mewakili pintasan-y dari SML
 • β i adalah risiko yang tidak dapat dipelbagaikan atau sistematik. Ini adalah faktor terpenting dalam SML. Kami akan membincangkannya secara terperinci dalam artikel ini.
 • E (R M ) dijangka akan mengembalikan portfolio pasaran M.
 • E (R M ) - R f   dikenali sebagai Market Risk Premium

Persamaan di atas dapat ditunjukkan secara grafik seperti di bawah:

Ciri-ciri

Ciri-ciri Garis Pasaran Keselamatan (SML) adalah seperti di bawah

 • SML adalah perwakilan yang baik dari biaya peluang pelaburan, yang memberikan kombinasi aset bebas risiko dan portfolio pasaran.
 • Portfolio keselamatan sifar-beta atau sifar-beta mempunyai jangkaan pulangan pada portfolio, yang sama dengan kadar bebas risiko.
 • Kemerosotan Talian Pasaran Keselamatan ditentukan oleh premium risiko pasaran, iaitu: (E (R M ) - R f ). Semakin tinggi premium risiko pasaran semakin tinggi dan sebaliknya
 • Semua aset dengan harga yang betul ditunjukkan di SML.
 • Aset di atas SML dinilai rendah kerana memberikan jangkaan pulangan yang lebih tinggi untuk jumlah risiko tertentu.
 • Aset yang berada di bawah SML dinilai terlalu tinggi kerana mempunyai jangkaan pulangan yang lebih rendah untuk jumlah risiko yang sama.

Contoh Garis Pasaran Keselamatan

Biarkan kadar bebas risiko sebanyak 5%, dan jangkaan pulangan pasaran adalah 14%. Pertimbangkan dua sekuriti, satu dengan pekali beta 0,5 dan yang lain dengan pekali beta 1.5 sehubungan dengan indeks pasaran.

Sekarang mari kita memahami contoh garis keselamatan, mengira jangkaan pulangan untuk setiap keselamatan menggunakan SML:

Pulangan yang dijangkakan untuk Keselamatan A seperti persamaan garis keselamatan adalah seperti di bawah.

 • E (R A ) = R f + β i [E (R M ) - R f ]
 • E (R A ) = 5 + 0.5 [14 - 5]
 • E (R A ) = 5 + 0.5 × 9 = 9.5%

Pulangan yang dijangkakan untuk Keselamatan B:

 • E (R B ) = R f + β i [E (R M ) - R f ]
 • E (R B ) = 5 + 1.5 [14 - 5]
 • E (R B ) = 5 + 1.5 × 9 = 18.5%

Oleh itu, seperti yang dapat dilihat di atas, Security A mempunyai beta yang lebih rendah; oleh itu, ia mempunyai jangkaan pulangan yang lebih rendah sementara keselamatan B mempunyai pekali beta yang lebih tinggi dan jangkaan pulangan yang lebih tinggi. Ini sejajar dengan teori kewangan umum mengenai risiko yang lebih tinggi dan jangkaan pulangan yang lebih tinggi.

Kemerosotan Talian Pasaran Sekuriti (Beta)

Beta (cerun) adalah ukuran penting dalam persamaan Garis Pasaran Keselamatan. Oleh itu marilah kita membincangkannya secara terperinci:

Beta adalah ukuran turun naik atau risiko sistematik atau sekuriti atau portfolio berbanding dengan pasaran secara keseluruhan. Pasaran boleh dianggap sebagai indeks pasaran indikatif atau sekumpulan aset sejagat.

Sekiranya Beta = 1, maka stok mempunyai tahap risiko yang sama dengan pasaran. Beta yang lebih tinggi, iaitu lebih besar dari 1, mewakili aset yang lebih berisiko daripada pasaran, dan beta kurang dari 1 mewakili risiko yang lebih rendah daripada pasaran.

Formula untuk Beta:

β i = Cov (R i , R M ) / Var (R M ) = ρ i, M * σ i / σ M

 • Cov (R i , R M ) adalah kovarian aset i dan pasaran
 • Var (R M ) adalah varians pasaran
 • ρ i, M adalah korelasi antara aset i dan pasaran
 • σ i adalah sisihan piawai aset i
 • σ i adalah sisihan piawai indeks pasaran

Walaupun Beta memberikan satu ukuran untuk memahami turun naik aset berkenaan dengan pasaran, namun beta tidak tetap berubah mengikut masa.

Kelebihan

Oleh kerana SML adalah gambaran grafik CAPM, kelebihan dan batasan SML adalah sama dengan CAPM. Mari kita lihat faedahnya:

 • Mudah digunakan: SML dan CAPM dapat dengan mudah digunakan untuk membuat model dan memperoleh hasil yang diharapkan dari aset atau portfolio
 • Model ini menganggap portfolio dipelbagaikan dengan baik sehingga mengabaikan risiko tidak sistematik sehingga lebih mudah membandingkan dua portfolio yang pelbagai
 • CAPM atau SML menganggap risiko sistematik, yang diabaikan oleh model lain seperti model Dividend Discount Model (DDM) dan Model Purata Kos Modal (WACC).

Inilah kelebihan ketara model SML atau CAPM.

Batasan

Mari kita lihat hadnya:

 • Kadar bebas risiko adalah hasil sekuriti kerajaan jangka pendek. Walau bagaimanapun, kadar bebas risiko dapat berubah seiring dengan waktu dan jangka masa yang lebih pendek, sehingga menyebabkan turun naik
 • Pulangan pasaran adalah pulangan jangka panjang dari indeks pasaran yang merangkumi pembayaran modal dan dividen. Pulangan pasaran boleh menjadi negatif, yang pada umumnya ditolak dengan menggunakan pengembalian jangka panjang.
 • Pulangan pasaran dikira dari prestasi masa lalu, yang tidak dapat dianggap remeh di masa depan.
 • Kemerosotan SML, iaitu premium risiko pasaran dan pekali beta, boleh berubah mengikut masa. Terdapat perubahan ekonomi makro seperti pertumbuhan KDNK, inflasi, kadar faedah, pengangguran, dan lain-lain yang dapat mengubah SML.
 • Input SML yang signifikan adalah pekali beta; namun, meramalkan beta yang tepat untuk model itu sukar. Oleh itu, kebolehpercayaan jangkaan pulangan dari SML dipersoalkan sekiranya andaian yang tepat untuk mengira beta tidak dipertimbangkan.

Kesimpulannya

SML memberikan gambaran grafik model penetapan harga aset Modal untuk memberikan jangkaan pulangan untuk risiko sistematik atau pasaran. Portofolio dengan harga yang berpatutan terletak pada SML sementara portfolio yang dinilai rendah dan terlalu tinggi masing-masing terletak di atas dan di bawah garis. Pelaburan penghindar risiko lebih kerap terletak dekat dengan paksi-y daripada permulaan garis, sedangkan pelaburan pelabur yang mengambil risiko akan berada lebih tinggi di SML. SML menyediakan kaedah teladan untuk membandingkan dua sekuriti pelaburan; namun, hal yang sama bergantung pada andaian risiko pasaran, kadar bebas risiko, dan pekali beta.