Produk Marginal Formula Tenaga Kerja

Formula untuk Mengira Marginal Product of Labor (MPL)

Marginal Product of Labor Formula adalah formula yang mengira perubahan tahap output syarikat apabila terdapat penambahan pekerja baru di syarikat dan mengikut formula Marginal Product of Labor dikira dengan membahagikan perubahan nilai daripada jumlah produk dengan perubahan tenaga kerja.

Formula untuk mengira Marginal Product of Labor (MPL) ditunjukkan seperti di bawah

Produk Marginal Tenaga Kerja = Δ TP / Δ L

Di mana,

  • Δ TP diubah dalam jumlah produk atau output
  •  Δ L adalah perubahan tenaga kerja

Ia menggambarkan output tambahan apabila 1 unit tenaga kerja atau tambahan pekerja baru diambil atau ditambahkan ke firma. Oleh itu, pengiraannya agak mudah iaitu kita hanya perlu membahagikan perbezaan output tambahan dengan perbezaan unit tenaga kerja tambahan.

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Marginal Product of Labor ini - Templat Marginal Formula Excel Tenaga Kerja

Contoh # 1

Syarikat Beta kini mempunyai 3 pekerja dan unit yang dihasilkan oleh mereka adalah 101. Sebuah syarikat memutuskan untuk menambah pekerja lain dan diperhatikan bahawa unit yang dihasilkan meningkat kepada 110. Berdasarkan maklumat di atas, anda diminta untuk mengira Marginal Product of labour .

Penyelesaian

Gunakan data berikut untuk pengiraan MPL.

Perubahan Tahap Keluaran

  • = 110.00 - 101.00
  • Perubahan Tahap Keluaran = 9.00

Perubahan Tahap Tenaga Kerja

  • = 4.00-3.00
  • Perubahan Tahap Tenaga Kerja = 1.00

Oleh itu, pengiraan produk buruh marginal adalah seperti berikut,

= 9.00 / 1.00

MPL akan -

Oleh itu, MPL produk untuk syarikat ini adalah 9.

Contoh # 2

Kanza Inc. adalah produk pembuatan yang disebut "DFGH" yang memerlukan banyak usaha tenaga kerja. Baru-baru ini apabila pengurusan syarikat mencapai margin keuntungan produk dan menyedari bahawa produk tersebut telah mengalami penurunan keuntungan. Pihak pengurusan telah meminta jabatan produksi untuk melihat perkara yang sama. Semasa menganalisis harganya, diperhatikan bahawa kos tenaga kerja adalah faktor pendorong yang sama. Pengeluaran bulanan dan tenaga kerja yang diperlukan diberikan di bawah selama 6 bulan terakhir.

Pihak pengurusan tidak pasti sama ada pengeluaran perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keuntungan atau ada pemotongan yang diperlukan dalam kos.

 Anda diminta untuk menilai keadaan dan memberi nasihat kepada pihak pengurusan mengenai apa yang harus dilakukan?

Penyelesaian:

Kami diberi butiran pengeluaran bulanan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk perkara yang sama.

Kami akan mengira pengeluaran tambahan dan kenaikan tenaga kerja yang diperlukan di bawah:

Keluaran Tambahan

Tenaga Kerja Tambahan

Sekarang, kita boleh menggunakan formula di bawah untuk mengira MPL:

Oleh itu, pengiraan produk buruh marginal untuk Bulan Februari adalah seperti berikut,

= 1000000.00 / 10.00

MPL untuk Bulan Februari akan menjadi -

  • MPL = 100000.00

Begitu juga, kita dapat mengira produk buruh marginal untuk baki bulan

Seperti yang dapat dilihat dari jadual di atas, MPL produk mulai menurun dari bulan Mei apabila 140 pekerja disewa untuk bekerja pada pengeluaran. Oleh itu, nampaknya pekerja setelah menggaji 130 pekerja sebenarnya tidak membantu dalam meningkatkan pengeluaran seperti yang diharapkan dan oleh kerana kos utama produk ini adalah kos tenaga kerja dan oleh itu ini boleh menjadi salah satu sebab penurunan keuntungan syarikat. Oleh itu, disarankan bagi syarikat untuk mengkaji semula proses kerjanya dan mengambil keputusan yang sewajarnya.

Contoh # 3

Perincian pengeluaran dan tenaga kerja diberikan di bawah. Anda diminta untuk mengira Marginal Product of Labor dan menunjukkan dalam grafik cara yang menggambarkan penurunan MPL.

Penyelesaian

Kami diberi butiran pengeluaran bulanan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk perkara yang sama.

Kami akan terlebih dahulu mengira pengeluaran tambahan dan tenaga kerja tambahan yang diperlukan di bawah

Keluaran Tambahan

Tenaga Kerja Tambahan

Oleh itu, pengiraan produk buruh marginal adalah seperti berikut,

= 33.33 / 1.00

  • MPL akan = 33.33

 Begitu juga, kita boleh mengira MPL untuk selebihnya.

Hal ini dapat dilihat dari grafik di atas bahawa apabila sejumlah tenaga kerja meningkat, jumlah pengeluaran meningkat tetapi juga penurunan MPL.

Produk Marginal Kalkulator Tenaga Kerja

Anda boleh menggunakan produk kalkulator buruh marginal ini

Perubahan dalam Jumlah Produk atau Hasil
Perubahan dalam Tenaga Kerja
Produk Marginal Formula Tenaga Kerja
 

Produk Marginal Formula Tenaga Kerja =
Perubahan dalam Jumlah Produk atau Hasil
=
Perubahan dalam Tenaga Kerja
0
=0
0

Perkaitan dan Kegunaan

Ini adalah konsep penting bagi pengurus syarikat kerana ia akan mengukur jumlah tenaga kerja optimum yang harus diambil oleh mereka dan yang dapat memaksimumkan keuntungan dan produktiviti mereka. Oleh itu, ia akan membantu mereka dalam membuat keputusan sama ada syarikat itu harus mengambil pekerja baru atau jika dengan mengambil pekerja tambahan adalah berbaloi.

Setiap firma akan mencapai tahap di mana pengambilan pekerja baru tidak akan membuat perubahan pada tahap output atau bahkan dapat menurunkan keseluruhan output bagi firma tersebut. Pada penghujung hari, akan ada terlalu banyak orang yang akan berusaha untuk melakukan terlalu sedikit tugas dan sebagai akibatnya, hasilnya akan menderita.