Contoh Kos Tetap

Contoh Kos Tetap

Kos tetap merujuk kepada kos yang ditanggung oleh syarikat dalam tempoh perakaunan dalam pertimbangan yang harus dibayar tidak kira sama ada terdapat aktiviti pengeluaran atau aktiviti penjualan dalam perniagaan atau tidak dan contohnya termasuk sewa yang perlu dibayar, gaji yang perlu dibayar, perbelanjaan faedah dan utiliti lain yang perlu dibayar.

Contoh berikut memberikan garis besar kos tetap yang paling biasa. Setiap contoh menyatakan topik, alasan penting, dan komen tambahan jika diperlukan. Berikut adalah senarai 11 Kos Tetap yang paling biasa -

 • # 1 - Susutnilai
 • # 2 - Pelunasan
 • # 3 - Insurans
 • # 4 - Sewa Berbayar
 • # 5 - Perbelanjaan Faedah
 • # 6 - Cukai Harta
 • # 7 - Gaji
 • # 8 - Perbelanjaan Utiliti
 • # 9 - Perbelanjaan Iklan dan Promosi
 • # 10 - Penyewaan Peralatan
 • # 11 - Perbelanjaan Undang-Undang

Mari kita bincangkan masing-masing secara terperinci -

11 Contoh Kos Tetap Paling Umum

# 1 - Susutnilai

Penghapusan aset ketara secara beransur-ansur sepanjang hayatnya disebut susutnilai. Ini adalah kos tetap kerana ia dikenakan dengan nilai yang sama sepanjang hayat aset tersebut. Ia tidak berbeza.

# 2 - Pelunasan

Pelunasan digunakan untuk menurunkan nilai kos aset tidak ketara untuk beberapa waktu. Ia juga merangkumi pembayaran balik pinjaman. Sebagai contoh, andaikan ABC Corporation membelanjakan $ 50,000 untuk memperoleh hak paten yang akan tamat dalam 5 tahun. Ia mesti dilunaskan selama lima tahun sebelum tamat. Perbelanjaan pelunasan sebanyak $ 10,000 akan dikenakan sebagai kos tetap dalam buku.

# 3 - Insurans

Ia adalah premium berkala yang dibayar berdasarkan perjanjian polisi. Sebagai contoh, kos menginsuranskan bangunan kilang adalah kos tetap tanpa mengira jumlah unit yang dihasilkan di dalam kilang.

# 4 - Sewa Berbayar

Sewa yang dibayar untuk ruang yang digunakan untuk menjalankan perniagaan adalah kos tetap. Jumlah ini tidak bergantung pada prestasi syarikat. Walaupun untuk kedai runcit, sewa tetap dan tidak bergantung pada jumlah penjualan.

# 5 - Perbelanjaan Faedah

Belanja Faedah untuk sebarang pinjaman seperti bon, pinjaman, hutang boleh tukar, atau kredit dari bank dan institusi kewangan adalah kos tetap, juga dikenali sebagai perbelanjaan hutang.

# 6 - Cukai Harta

Kerajaan mengenakan cukai harta tanah untuk perniagaan, dan itu adalah kos tetap berdasarkan keseluruhan kos asetnya. Ia dibayar setahun sekali.

# 7 - Gaji

Tidak kira jam bekerja, gaji adalah pampasan tetap yang dibayar kepada pekerja syarikat. Sewa dan gaji yang dibayar kepada setiap pekerja syarikat setiap bulan tetap tetap dan boleh dianggap sebagai contoh kos tetap

# 8 - Perbelanjaan Utiliti

Ini adalah kos penggunaan pelbagai utiliti seperti kos elektrik, gas, bil telefon, bil internet, bil telefon, dll. Adalah kos tetap.

# 9 - Perbelanjaan Iklan dan Promosi

Pemasaran adalah perbelanjaan yang besar dalam anggaran perniagaan kecil. Pelbagai perbelanjaan seperti iklan cetak dan siaran, brosur, kempen pemasaran, katalog, dan lain-lain termasuk dalam anggaran iklan, dan aktiviti seperti pemberian hadiah, peraduan, dan kumpulan fokus dan tinjauan berada di bawah kegiatan promosi. Jumlah dolar perbelanjaan boleh berbeza dari suku tahun atau tahun, tetapi ia mewakili kos tetap.

# 10 - Penyewaan Peralatan

Terdapat peralatan yang digunakan untuk jangka masa yang panjang dalam pelbagai unit pengeluaran, dan sewa dibayar untuk peralatan tersebut. Penyewaan peralatan tersebut adalah tetap dan menanggung kos tetap.

# 11 - Perbelanjaan Undang-Undang

Perbelanjaan yang dikeluarkan dalam proses undang-undang dan peraturan pembentukan syarikat adalah tetap dan oleh itu adalah kos tetap.

Kesimpulannya

Perbelanjaan tetap adalah komponen penting dalam perniagaan. Adalah penting dalam perniagaan untuk mengunjurkan keuntungan dan untuk mengira titik pulang modal. Pada peringkat awal perniagaan, perniagaan harus disimpan lebih rendah kerana pendapatan perniagaan akan turun. Perniagaan pasti memerlukan sedikit masa untuk penubuhan dan mendapatkan pelanggan. Perbelanjaan tetap biasanya berbeza berdasarkan perniagaan.

Perniagaan yang terutama bergantung pada orang dan bukannya aset fizikal tidak akan mempunyai banyak aset tetap. Sebilangan perniagaan adalah seperti reka bentuk laman web, penyediaan cukai, dan lain-lain. Sebaliknya, syarikat yang memerlukan aset fizikal pada amnya akan mempunyai aset tetap yang tinggi seperti syarikat penerbangan, pengeluar kenderaan, dll. Kita juga dapat menyimpulkan bahawa kos tetap tidak relevan untuk keputusan pengeluaran.