Liabiliti Semasa

Apakah Liabiliti Semasa?

Liabiliti semasa adalah kewajipan syarikat yang dijangka akan dibayar dalam jangka masa satu tahun dan merangkumi liabiliti seperti Akaun yang perlu dibayar, pinjaman jangka pendek, Bayaran faedah, overdraf Bank dan liabiliti jangka pendek syarikat yang lain.

Liabiliti Semasa pada kunci kira-kira merujuk kepada hutang atau kewajipan yang perlu dibayar oleh syarikat dan diminta untuk menyelesaikan dalam satu tahun fiskal atau kitaran operasi biasa, mana yang lebih lama. Liabiliti ini dicatatkan pada Kunci Kira-kira mengikut urutan jangka pendek hingga jangka panjang. Definisi tersebut tidak termasuk jumlah yang belum dikeluarkan mengikut perakaunan akruan. Contohnya, gaji yang harus dibayar kepada pekerja untuk perkhidmatan pada tahun fiskal berikutnya belum dijelaskan kerana perkhidmatan tersebut belum dilakukan.

Senarai Liabiliti Semasa

Senarai liabiliti semasa adalah seperti berikut:

# 1 - Akaun Belum Bayar

Akaun Belum Bayar biasanya merupakan komponen utama yang mewakili pembayaran kepada pembekal dalam masa satu tahun untuk bahan mentah yang dibeli, seperti yang dibuktikan dengan invois bekalan. Inilah contohnya

Kami perhatikan dari atas bahawa Akaun Hutang Colgate adalah $ 1,124 juta pada tahun 2016 dan $ 1,110 juta pada tahun 2015.

# 2 - Nota Belum Bayar (Jangka Pendek) -

Nota Hutang adalah obligasi kewangan jangka pendek yang dibuktikan dengan instrumen yang boleh dirunding seperti pinjaman bank atau kewajipan untuk pembelian peralatan. Mungkin dikenakan faedah atau tanpa faedah

Nota dan pinjaman yang perlu dibayar untuk Colgate masing-masing adalah $ 13 juta dan $ 4 juta pada tahun 2016 dan 2015.

# 3 - Overdraf Akaun Bank

Pendahuluan jangka pendek yang dibuat oleh bank untuk mengimbangi overdraf akaun kerana lebihan dana melebihi had yang ada. Juga, lihat kemudahan kredit pusingan

# 4 - Bahagian hutang jangka panjang semasa

Bahagian hutang jangka panjang adalah sebahagian daripada hutang jangka panjang yang perlu dibayar dalam tahun berikutnya

# 5 - Pajakan Semasa dibayar-

Kewajipan pajakan kepada pemajak dalam jangka pendek

Pemfailan SEC Facebook

Bahagian semasa pajakan modal Facebook masing-masing adalah $ 312 juta dan $ 279 pada tahun 2012 dan 2011.

# 6 - Cukai Pendapatan Terakru atau Cukai semasa yang perlu dibayar

Cukai Pendapatan terhutang kepada kerajaan tetapi belum dibayar

Kami perhatikan dari atas bahawa cukai pendapatan terakru Colgate masing-masing adalah $ 441 juta dan $ 277 juta.

# 7 - Perbelanjaan Terakru (Liabiliti)

Perbelanjaan yang belum dibayar kepada pihak ketiga tetapi telah berlaku seperti faedah dan gaji yang perlu dibayar. Ini terkumpul dengan masa. Walau bagaimanapun, mereka akan dibayar apabila mereka jatuh tempo. Contohnya, gaji yang telah diterima oleh pekerja tetapi tidak dibayar dilaporkan sebagai gaji terakru.

Liabiliti terakru Facebook masing-masing berjumlah $ 441 juta dan $ 296 juta.

# 8 - Bayaran Dividen-

Hutang dividen adalah Dividen yang dinyatakan, namun belum dibayar kepada pemegang saham.

# 9 - Pendapatan Tidak Diperolehi-

Pendapatan yang belum didapatkan adalah pembayaran pendahuluan yang dibuat oleh pelanggan agar pekerjaan di masa hadapan diselesaikan dalam jangka pendek seperti langganan majalah pendahuluan.

Contoh di bawah memperincikan pendapatan langganan yang belum diperoleh untuk Media (syarikat majalah)

Bagaimana menganalisis?

Liabiliti semasa pada kunci kira-kira mengenakan sekatan terhadap aliran tunai syarikat dan harus diuruskan secara berhemah untuk memastikan syarikat mempunyai aset semasa yang mencukupi untuk mengekalkan kecairan jangka pendek. Dalam kebanyakan kes, syarikat dikehendaki mengekalkan liabiliti untuk mencatat pembayaran yang belum dibayar. Sekali lagi, syarikat mungkin ingin mempunyai liabiliti kerana ia menurunkan kewajiban faedah jangka panjang mereka.

Beberapa kaedah penting untuk menganalisisnya adalah 1) Modal Kerja dan 2) Nisbah Semasa (& Nisbah Pantas)

# 1 - Modal Kerja

Modal kerja adalah modal yang menjadikan aset tetap berfungsi dalam organisasi. Modal kerja dapat dikira seperti berikut:

Formula Modal Kerja = Aset Semasa - Liabiliti Semasa

  • Kedudukan mudah tunai syarikat dapat diukur dengan menganalisis modal kerjanya. Modal kerja yang berlebihan bermaksud tahap aset semasa jauh lebih tinggi pada kunci kira-kira. Lebihan modal yang tersekat dalam aset ini mempunyai kos peluang bagi syarikat kerana ia dapat dilaburkan di kawasan lain untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan bukannya terus berada dalam modal kerja.
  • Sebaliknya, modal kerja yang tidak mencukupi boleh menimbulkan masalah kecairan jangka pendek sekiranya syarikat mengekalkan aset semasa yang tidak mencukupi untuk memenuhi liabiliti. Masalah kecairan yang konsisten boleh menimbulkan masalah dalam kelancaran fungsi syarikat dan mempengaruhi kredibiliti syarikat di pasaran.

# 2 - Nisbah Semasa & Nisbah Pantas

Liabiliti Semasa pada kunci kira-kira juga digunakan untuk mengira nisbah kecairan seperti nisbah semasa dan nisbah cepat. Nisbah ini dikira seperti berikut:

Nisbah Semasa = Aset Semasa (CA) / Liabiliti Semasa (CL) dan

Nisbah Pantas = (CA- Inventori) / CL

  • Walaupun modal kerja adalah ukuran mutlak, nisbah semasa atau nisbah modal kerja dapat digunakan untuk membandingkan syarikat dengan rakan sebaya. Nisbahnya berbeza di setiap industri, dan nisbah 1.5 biasanya merupakan standard yang boleh diterima. Nisbah di atas 2 atau di bawah 1 memberikan petunjuk pengurusan modal kerja yang tidak mencukupi.
  • Nisbah Semasa digunakan dalam analisis kewangan bersama dengan nisbah cepat, yang merupakan ukuran kemampuan syarikat untuk memenuhi liabiliti menggunakan asetnya yang lebih cair. Sebuah syarikat mungkin mempunyai nisbah arus tinggi. Walau bagaimanapun, kebetulan kebanyakan aset semasa adalah dalam bentuk inventori, yang sukar ditukar menjadi wang tunai dan oleh itu, kurang cair. Sekiranya memerlukan dana segera untuk memenuhi liabiliti, aset kurang cair ini tidak akan membantu syarikat.
  • Nisbah cepat kurang dari 1 akan menandakan bahawa syarikat tidak dapat membayar balik liabiliti jangka pendeknya. Oleh itu, nisbah cepat juga disebut sebagai nisbah ujian asid, yang berbicara mengenai kekuatan kewangan syarikat.

Mengapa Liabiliti Semasa lebih tinggi dalam Industri Runcit?

Untuk industri runcit, nisbah semasa biasanya kurang dari 1, yang bermaksud bahawa liabiliti semasa pada kunci kira-kira lebih banyak daripada aset semasa.

Seperti yang kita perhatikan dari atas, Nisbah Semasa Costco adalah 0.99, nisbah Walmart Semasa adalah 0.76, dan Tesco ialah 0.714.

  • Peruncit seperti Walmart, Costco, dan Tesco mengekalkan modal kerja minimum kerana mereka dapat merundingkan tempoh kredit yang lebih lama dengan pembekal tetapi mampu memberikan sedikit kredit kepada pelanggan.
  • Oleh itu, mereka mempunyai akaun yang jauh lebih tinggi berbanding dengan akaun belum terima.
  • Peruncit sedemikian juga menyimpan inventori minimum melalui pengurusan rantaian bekalan yang cekap.

Kesimpulannya

Kebanyakan kunci kira-kira memisahkan liabiliti semasa dari liabiliti jangka panjang. Ini memberikan idea mengenai iuran jangka pendek dan merupakan maklumat penting bagi pemberi pinjaman, penganalisis kewangan, pemilik, dan eksekutif firma untuk menganalisis kecairan, pengurusan modal kerja, dan membandingkan di seluruh syarikat dalam industri. Menjadi sebahagian daripada modal kerja, ini juga penting untuk mengira aliran tunai bebas firma.

Walaupun lebih bijaksana untuk mengekalkan nisbah semasa dan nisbah cepat sekurang-kurangnya 1, nisbah arus lebih besar daripada satu memberikan kusyen tambahan untuk menangani kemungkinan luar jangkaan. Kemudahan pembuatan tradisional mengekalkan aset semasa pada tahap dua kali ganda daripada liabiliti semasa di kunci kira-kira. Namun, peningkatan penggunaan teknik pembuatan tepat pada waktunya di syarikat pembuatan moden seperti sektor automobil telah mengurangkan keperluan nisbah semasa.