Audit vs Jaminan

Perbezaan utama antara Audit vs Jaminan adalah bahawa Audit adalah pemeriksaan sistematik terhadap buku-buku akaun dan dokumen lain syarikat untuk mengetahui bahawa sama ada penyataan tersebut menunjukkan pandangan yang benar dan adil terhadap organisasi, sedangkan, jaminan adalah proses di mana proses, prosedur dan operasi syarikat yang berbeza dianalisis.

Perbezaan Antara Audit vs Jaminan

Audit dan jaminan adalah proses yang digunakan untuk penilaian rekod kewangan syarikat. Mereka adalah proses tangan-tangan. Audit dan jaminan adalah proses mengesahkan rekod yang terdapat dalam rekod perakaunan syarikat mengikut standard dan prinsip perakaunan, dan juga mengesahkan bahawa rekod perakaunan adalah tepat atau tidak. Audit adalah proses menilai catatan perakaunan yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat. Assurance adalah proses menganalisis dan digunakan dalam penilaian catatan perakaunan dan rekod kewangan. Audit biasanya mengikut jaminan.

Dalam artikel ini, kami melihat perbezaan teratas antara Audit vs Jaminan.

Apa itu Audit?

Audit adalah proses menilai catatan perakaunan yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat. Audit memeriksa ketepatan laporan kewangan. Pengauditan merangkumi memastikan persembahan yang beretika, disajikan dengan adil, tepat, dan juga memeriksa sama ada laporan kewangan mengikut standard perakaunan dan prinsip perakaunan. Audit tersebut menceritakan tentang salah penyataan yang dilakukan dalam rekod kewangan, penyalahgunaan dana, penipuan, dan aktiviti penipuan yang dilakukan di syarikat atau dilakukan oleh syarikat. Juruaudit dalaman dan juruaudit luaran menjalankan audit, yang merupakan juruaudit bebas.

Pekerja syarikat menjalankan audit dalaman dan tergolong dalam jabatan audit syarikat. Audit dalaman sering melakukan audit dan memeriksa rekod laporan kewangan, sama ada rekod mengikut standard perakaunan dan prinsip perakaunan, dan juga memantau dan mengesahkan bahawa rekod perakaunan itu tepat atau tidak. Syarikat ini juga mengupah juruaudit luaran yang memberikan laporan penyata kewangan yang tidak berat sebelah. Terdapat banyak firma audit yang bertindak sebagai juruaudit luaran bagi banyak firma. Laporan yang disiapkan oleh syarikat-syarikat ini dianggap tepat dan memberikan perwakilan yang benar dan adil mengenai status kewangan syarikat.

Apa itu Jaminan?

Assurance adalah proses menganalisis dan digunakan dalam penilaian catatan perakaunan dan rekod kewangan. Jaminan adalah proses mengesahkan rekod yang terdapat dalam rekod perakaunan syarikat mengikut standard dan prinsip perakaunan, dan juga mengesahkan bahawa rekod perakaunan adalah tepat atau tidak. Assurance adalah proses penilaian, operasi, prosedur, dll. Tujuan utama jaminan adalah untuk memeriksa ketepatan laporan kewangan. Hal ini juga meyakinkan semua pihak yang berkepentingan bahawa tidak ada penyalahgunaan yang salah dalam catatan kewangan, tidak ada penyalahgunaan dana, tidak ada penipuan, dan tidak ada kegiatan penipuan yang dilakukan di sebuah syarikat atau dilakukan oleh syarikat. Laporan kewangan cek jaminan adalah mengikut standard perakaunan dan prinsip perakaunan. Jaminan diterapkan untuk menilai proses, prosedur, dan operasi, dan proses, prosedur,sistem diperhatikan dengan teliti untuk memastikan prosesnya betul, dan memberikan hasil yang optimum. Assurance pakar dalam menilai dan meningkatkan kualiti maklumat dalam sebuah syarikat. Ini membantu dalam membuat keputusan dalam organisasi kerana ia berfungsi berdasarkan maklum balas pelanggan, maklumat kewangan, maklum balas pekerja, atau bidang di mana maklumat sangat diperlukan dalam membuat keputusan dalam organisasi.

Infografik Audit vs Jaminan

Di sini kami memberi anda 5 perbezaan teratas antara Audit berbanding Jaminan.

Audit vs Jaminan - Perbezaan Utama

Perbezaan kritikal antara Audit vs Jaminan adalah seperti berikut -

  • Audit adalah proses menilai catatan perakaunan yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat. Audit memeriksa ketepatan laporan kewangan, sedangkan Assurance adalah proses menganalisis dan digunakan dalam penilaian catatan perakaunan dan catatan kewangan. Jaminan juga mengesahkan rekod yang terdapat dalam rekod perakaunan syarikat adalah mengikut standard dan prinsip perakaunan, dan juga mengesahkan bahawa rekod perakaunan adalah tepat atau tidak.
  • Audit ini menceritakan tentang salah penyataan yang dilakukan dalam rekod kewangan, penyalahgunaan dana, penipuan, dan aktiviti tidak jujur ​​yang dilakukan di syarikat atau dilakukan oleh syarikat. Sebaliknya, Assurance mengkhususkan diri dalam menilai dan meningkatkan kualiti maklumat dalam sebuah syarikat. Ini membantu dalam membuat keputusan dalam organisasi.
  • Audit adalah langkah pertama, diikuti dengan jaminan.
  • Audit dilakukan oleh juruaudit dalaman atau juruaudit luaran, sedangkan firma audit melakukan Assurance.
  • Pengauditan merangkumi memastikan persembahan etika yang pasti, disajikan dengan adil, tepat, dan juga memeriksa sama ada laporan kewangan mengikut standard perakaunan dan prinsip perakaunan. Sebaliknya, Assurance digunakan untuk mengesahkan ketepatan laporan kewangan. Hal ini juga meyakinkan semua pihak yang berkepentingan bahawa tidak ada penyalahgunaan yang salah dalam catatan kewangan, tidak ada penyalahgunaan dana, tidak ada penipuan, dan tidak ada kegiatan tidak jujur ​​yang dilakukan di sebuah syarikat atau dilakukan oleh syarikat tersebut.

Audit vs Jaminan Perbezaan Kepala ke Kepala

Mari kita lihat perbezaan antara kepala antara Audit berbanding Jaminan.

Asas - Audit berbanding JaminanAuditJaminan
DefinisiAudit adalah proses menilai catatan perakaunan yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat. Audit memeriksa ketepatan laporan kewangan.Assurance adalah proses menganalisis dan digunakan dalam penilaian catatan perakaunan dan rekod kewangan. Jaminan adalah proses mengesahkan rekod yang terdapat dalam rekod perakaunan syarikat mengikut standard dan prinsip perakaunan, dan juga mengesahkan bahawa rekod perakaunan tepat atau tidak.
LangkahPengauditan adalah langkah pertama.Jaminan sekiranya diikuti oleh audit.
Disiapkan olehJuruaudit dalaman atau juruaudit luaran melakukan audit;Firma audit memberi jaminan.
MatlamatAudit ini menceritakan tentang salah gambaran yang dilakukan dalam rekod kewangan, penyalahgunaan dana, penipuan, dan aktiviti penipuan yang dilakukan di syarikat atau yang dilakukan oleh syarikat.Assurance pakar dalam menilai peningkatan kualiti maklumat dalam sebuah syarikat. Ini membantu dalam membuat keputusan dalam organisasi.
KegunaanPengauditan termasuk memastikan persembahan yang beretika, disajikan dengan adil, tepat, dan juga memeriksa sama ada laporan kewangan mengikut standard perakaunan dan prinsip perakaunan.Penggunaan Assurance adalah untuk memeriksa ketepatan laporan kewangan. Hal ini juga meyakinkan semua pihak yang berkepentingan bahawa tidak ada penyalahgunaan yang salah dalam catatan kewangan, tidak ada penyalahgunaan dana, tidak ada penipuan, dan tidak ada kegiatan penipuan yang dilakukan di sebuah syarikat atau dilakukan oleh syarikat tersebut.

Kesimpulannya

Audit vs jaminan adalah proses bersamaan dan digunakan untuk penilaian rekod kewangan syarikat. Pengauditan termasuk memastikan persembahan yang beretika, disajikan dengan adil, tepat. Ia juga memeriksa sama ada laporan perakaunan mengikut standard dan prinsip perakaunan. Pemeriksaan jaminan tidak ada pernyataan yang salah dalam catatan kewangan, tidak ada penyalahgunaan dana, tidak ada penipuan, dan tidak ada kegiatan penipuan yang dilakukan dan memberitahu perkara yang sama kepada semua pihak berkepentingan syarikat.

Video