Nilai baki

Apakah Nilai Sisa?

Nilai sisa ditakrifkan sebagai anggaran nilai sekerap aset pada akhir pajakan atau jangka hayat ekonominya atau berguna dan juga dikenali sebagai nilai simpanan aset. Ini menunjukkan jumlah nilai yang akan diperoleh atau diharapkan oleh pemilik aset tersebut apabila aset tersebut dilupuskan.

Memecahkan Nilai Sisa

Katakan anda menyewa kereta untuk lima tahun akan datang. Maka nilai baki adalah nilai kereta setelah lima tahun. Ia sering diperbaiki oleh bank, yang mengeluarkan sewa dan dianggarkan sepenuhnya berdasarkan model masa lalu dan ramalan masa depan. Dengan kadar faedah dan cukai yang berkaitan, ini adalah faktor penting untuk menentukan pembayaran sewa bulanan kereta.

Konsep ini digunakan secara berkala untuk mengira perbelanjaan susutnilai aset. Oleh kerana nilai ini adalah nilai akhir aset, maka ia harus dikurangkan dari jumlah pembelian untuk mendapatkan jumlah keseluruhan, yang memberi kita jumlah susut nilai. Dalam kaedah garis lurus, jumlah ini kemudian dibahagikan dengan jangka hayat aset tersebut selama bertahun-tahun untuk mendapatkan perbelanjaan susut nilai tahunan bagi setiap tahun. Kaedah ini juga digunakan dalam proses penilaian.

Dalam domain kewangan, nilai penyelamatan atau nilai sekerap digunakan untuk mengetahui nilai aliran tunai yang dihasilkan oleh syarikat setelah jangka masa yang digunakan untuk ramalan tersebut. Sekiranya terdapat ramalan ramalan selama 20 tahun dengan anggapan bahawa syarikat akan beroperasi selama dua puluh tahun ke depan, aliran tunai yang diunjurkan untuk tahun-tahun yang tersisa mesti dinilai. Dalam keadaan ini, aliran tunai akan didiskaunkan untuk mendapatkan nilai kini bersih mereka, yang kemudian ditambahkan ke penilaian pasaran projek atau syarikat. Dalam kes projek penganggaran modal, ia memberikan pemahaman yang jelas mengenai jumlah yang anda boleh jual aset setelah syarikat selesai menggunakannya atau ketika aliran tunai yang dihasilkan aset tidak dapat diramalkan dengan tepat.

Contoh Nilai Sisa

Mari kita pertimbangkan contoh nilai Sisa mesin cetak. Jentera percetakan berharga $ 20,000, dan kami dapat dengan selamat menganggap bahawa jangka hayat jentera tersebut adalah sepuluh tahun. Dianggarkan bahawa pada akhir hayat perkhidmatannya, ia dapat dijual sebagai besi buruk ke tempat pembuangan dengan harga $ 3000. Kos pelupusan mesin adalah $ 100, yang perlu dibayar oleh pemiliknya untuk mengangkut mesin tersebut ke tempat pembuangan sampah. Kemudian pengiraan nilai sekerap untuk mesin percetakan adalah $ 2,900 ($ 3000- $ 100).

3 Cara Mengira Nilai Sisa

Terdapat beberapa cara untuk memahami apa yang akan diperoleh pemilik dari aset pada masa akan datang. Cara-cara ini adalah seperti berikut:

# 1 - Tiada Nilai

Pilihan pertama dan terpenting untuk aset dengan nilai yang lebih rendah adalah menjalani pengiraan nilai baki. Di sini anggapan dibuat bahawa aset ini tidak mempunyai nilai pada akhir tarikh penggunaannya. Ini lebih disukai oleh banyak akauntan, kerana ini membantu dalam mempermudah pengiraan susutnilai. Ini adalah kaedah yang sangat berkesan untuk aset-aset yang jumlah nilainya jauh di bawah tahap ambang yang telah ditentukan. Tetapi jumlah penyusutan akhir yang berlaku dengan mengikuti kaedah ini lebih tinggi daripada ketika nilai baki diambil kira.

# 2 - Setanding

Pendekatan kedua adalah setanding apabila nilai sisa dikira sama sekali, dibandingkan dengan nilai aset yang setanding, yang diperdagangkan di pasaran yang teratur. Ini adalah pendekatan yang paling dipertahankan yang digunakan. Contohnya, jika terdapat pasar mobil terpakai yang cukup besar, maka ini dapat dijadikan asas untuk pengiraan nilai sisa untuk jenis kereta yang serupa.

# 3 - Dasar

Yang ketiga adalah Dasar. Mungkin ada dasar syarikat bahawa nilai sisa semua aset yang berada di bawah kelas tertentu selalu dianggap sama. Pendekatan ini tidak dapat diistilahkan sebagai dipertahankan kerana nilai yang diperolehi kebijakan dapat lebih tinggi daripada nilai pasar, dan menggunakan metode ini akan mengurangi biaya penyusutan untuk suatu bisnis. Oleh itu, pendekatan ini tidak dipatuhi sehingga dan melainkan jika nilai-nilai berdasarkan polisi disimpan pada tahap yang sangat konservatif

Kesimpulannya

Perlu diingat bahawa nilai sisa aset harus dikira pada akhir setiap tahun secara khusus. Sekiranya terdapat perubahan dalam anggaran nilai ini semasa memeriksa, maka perubahan ini harus disimpan dalam rekod untuk mengawasi perubahan nilai baki dalam anggaran perakaunan. Nilai baki, nilai penyelamatan, dan nilai sekerap adalah istilah serupa yang digunakan untuk merujuk kepada jangkaan nilai aset pada akhir hayat berguna, dan jumlah ini sering dianggap sifar.