Formula Jumlah Aset

Apakah Formula Aset Jumlah?

Aset ditakrifkan sebagai sumber yang dimiliki oleh syarikat dari mana keuntungan ekonomi masa depan dijangka dihasilkan. Jumlah aset adalah jumlah aset bukan semasa dan semasa, dan jumlah ini harus sama dengan jumlah gabungan ekuiti dan liabiliti pemegang saham.

Formula untuk Jumlah Aset adalah:

Jumlah Aset = Aset Tidak Semasa + Aset Semasa

Nota:

 • Aset Semasa: Aset Semasa adalah aset yang dijangka akan ditukar menjadi tunai atau setara tunai dalam satu tahun kewangan.
 • Aset Bukan Semasa: Aset Bukan Semasa adalah aset yang dimiliki syarikat selama lebih dari satu tahun kewangan, yang tidak mudah ditukarkan menjadi tunai atau setara tunai.

Contoh Formula Jumlah Aset (dengan Templat Excel)

Mari kita lihat beberapa contoh persamaan aset sederhana hingga lanjutan untuk memahaminya dengan lebih baik.

Anda boleh memuat turun Templat Formula Excel Aset Jumlah ini di sini - Templat Formula Excel Aset Jumlah

Contoh # 1

Berikut adalah butiran aset syarikat perkilangan kecil untuk tahun berakhir 31 Mac 2019.

 • Tanah = Rs.10,00,000
 • Jentera = Rs.5,00,000
 • Bangunan = Rs.6,00,000
 • Penghutang Pelbagai = Rs.2,00,000
 • Inventori = Rs.3,50,000
 • Tunai & Bank = Rs.1,00,000

Penyelesaian:

Gunakan data berikut untuk pengiraan jumlah aset.

Jadi, pengiraan jumlah aset boleh dilakukan seperti berikut -

Jumlah Aset = Tanah + Bangunan + Mesin + Inventori + Pelbagai Penghutang + Tunai & Bank

Jumlah Aset = 1000000 + 600000 + 500000 + 350000 + 200000 + 100000

Dalam formula jumlah aset di atas, aset bukan semasa adalah Tanah, Bangunan & Jentera, atau dikenali sebagai aset tetap.

Jumlah Aset akan -

Jumlah Aset = 2750000

Oleh itu, jumlah aset akan dikira sebagai Rs. 27,50,000.

Contoh # 2

Berikut adalah butiran aset syarikat bersaiz sederhana untuk tahun berakhir 31 Mac 2019.

 • Tanah = Rs.20,00,000
 • Persediaan = Rs. 40,00,000
 • Bangunan = Rs.60,00,000
 • Penghutang Pelbagai = Rs. 30,00,000
 • Kenderaan = Rs.22,00,000
 • Tunai & Bank = Rs. 25,00,000

Penyelesaian:

Nota:

 • Susut Nilai Terkumpul di Bangunan = Rs. 20,00,000
 • Susut Nilai Terkumpul pada Kenderaan = Rs. 6,00,000
 • Susut Nilai Terkumpul pada Mesin = Rs. 3,50,000

Gunakan data berikut untuk pengiraan jumlah aset.

Jadi, pengiraan jumlah aset boleh dilakukan seperti berikut -

Jumlah Aset = Tanah + Bangunan - Acc. Susutnilai Bangunan + Kenderaan - Acc. Susut Nilai Kenderaan + Mesin - Acc. Susut Nilai Mesin + Inventori + Pelbagai Penghutang + Tunai & Bank

Jumlah Aset = 2000000 + 6000000-2000000 + 2200000-600000 + 1500000-350000 + 4000000 + 3000000 + 2500000

Jumlah Aset akan -

Jumlah Aset = 18250000

Oleh itu, jumlah aset akan dikira sebagai Rs. 1,82,50,000.

Dalam contoh ini, kita memerhatikan konsep Nilai Buku Kasar vs Bersih. Semasa mengira jumlah aset, penting untuk diperhatikan bahawa aset tetap harus dinyatakan pada Nilai Bersih (Nilai Kasar - Susut nilai terkumpul). Diandaikan bahawa nilai bangunan, kenderaan dan mesin yang diberikan adalah kasar (dengan kos).

Oleh itu, dalam jumlah persamaan aset di atas - Susutnilai terkumpul (Bangunan, Kenderaan, mesin) dikurangkan dari nilai kasar.

Contoh # 3

Berikut adalah butiran aset syarikat besar untuk tahun berakhir 31 Mac 2019.

 • Tanah = Rs.5,00,000
 • Persediaan = Rs. 50,00,000
 • Bangunan = Rs.70,00,000
 • Penghutang Pelbagai = Rs. 20,00,000
 • Kenderaan = Rs.12,00,000
 • Tunai & Bank = Rs. 32,00,000
 • Perabot = Rs.40,00,000
 • Perbelanjaan Prabayar = Rs. 10,00,000
 • Bil Terima = Rs.15,00,000
 • Peruntukan Hutang Rugi = Rs. 1,50,000

Penyelesaian:

Gunakan data berikut untuk pengiraan jumlah aset.

Jadi, pengiraan jumlah aset boleh dilakukan seperti berikut -

Jumlah Aset = Tanah + Bangunan + Kenderaan + Perabot + Bil Yang Diterima + Inventori + Perbelanjaan Prabayar + Penghutang Lain-lain - Peruntukan Hutang Lapuk + Tunai & Bank

Jumlah Aset = 500000 + 7000000 + 1200000 + 4000000 + 1500000 + 5000000 + 1000000 + 2000000 + 3200000-150000

Jumlah Aset akan -

Dalam persamaan jumlah aset di atas, aset semasa adalah Bil Terima, Inventori, Belanja Prabayar, Penghutang Pelbagai, dan Tunai & Bank.

Jumlah Aset = 25250000

Oleh itu, jumlah aset akan dikira sebagai Rs. 2,52,50,000.

Dalam contoh di atas, penting untuk memperhatikan aset khas berikut: -

 • Bil yang diterima adalah bil pertukaran yang akan diterima oleh syarikat pada masa akan datang. Secara amnya, ini dikeluarkan apabila syarikat telah memberikan penjualan kredit (iaitu, tanpa aliran masuk tunai penjualan).
 • Perbelanjaan prabayar yang dilaporkan sebagai aset semasa, mewakili jumlah perbelanjaan prabayar yang akan habis dalam satu tahun semasa (semasa). Ini menunjukkan pembayaran yang dibuat oleh syarikat untuk barang atau perkhidmatan yang akan diterima di masa hadapan.
 • Penghutang hendaklah dinyatakan pada 'nilai bersih', iaitu setelah mengurangkan peruntukan hutang lapuk dan ragu. Peruntukan ini menunjukkan sejauh mana penghutang yang syarikatnya tidak yakin untuk mendapatkan dari penghutang.

Contoh # 4

Berikut adalah butiran aset syarikat pembuatan besar untuk tahun berakhir 31 Mac 2019.

 • Tanah = Rs20,00,000
 • Persediaan = Rs. 40,00,000
 • Bangunan = Rs60,00,000
 • Penghutang Pelbagai = Rs. 30,00,000
 • Kenderaan = Rs22,00,000
 • Tunai & Bank = Rs. 25,00,000
 • Perabot = Rs15,00,000
 • Tanda Dagangan = Rs. 27,00,000
 • Pelaburan = Rs40,00,000
 • Muhibah = Rs. 6,50,000
 • Jentera = Rs80,00,000

Nota:

 • Susut Nilai Terkumpul di Bangunan = Rs. 20,00,000
 • Susut Nilai Terkumpul pada Kenderaan = Rs. 6,00,000
 • Susut Nilai Terkumpul pada Mesin = Rs. 3,50,000
 • Perabot dibeli pada hari terakhir tahun kewangan.

Penyelesaian:

Gunakan data berikut untuk pengiraan jumlah aset.

Jadi, formula jumlah aset dan pengiraan dapat dilakukan seperti berikut -

Jumlah Aset = Tanah + Bangunan - Acc. Susutnilai Bangunan + Kenderaan - Acc. Susut Nilai Kenderaan + Mesin - Acc. Susutnilai Mesin + Perabot + Pelaburan + Tanda Dagangan + Muhibah + Inventori + Penghutang Lain-lain

Jumlah Aset = 2000000 + 6000000 + 2200000 +8000000 + 1500000 + 4000000 + 2700000 +650000 + 4000000 + 3000000 + 2500000 - 2000000 - 600000 - 3500000

Jumlah Aset akan -

Jumlah Aset = 30450000

Oleh itu, jumlah aset akan dikira sebagai Rs. 3,04,50,000.

Dalam contoh di atas, penting untuk memperhatikan aset khas berikut: -

 • Oleh kerana perabot tersebut dibeli pada hari terakhir tahun kewangan, tidak ada susut nilai yang sama.
 • Pelaburan boleh dianggap jangka panjang kerana tidak ada spesifikasi yang dibuat sama. Ini menunjukkan bahawa mereka adalah aset yang ingin dimiliki syarikat selama lebih dari satu tahun, iaitu sekuriti, harta tanah, dll.
 • Tanda dagang adalah aset tidak ketara yang mewakili hak undang-undang untuk menggunakan nama, logo, atau pengecam lain dalam perniagaan. Apabila tanda dagangan diberi nilai seperti dalam contoh ini, biasanya nilai saksama sama apabila dibeli dari orang lain.
 • Muhibah juga merupakan aset tidak ketara yang mewakili perbezaan antara nilai pasaran syarikat dan nilai buku aset (seperti dalam Neraca).

Kesimpulannya

Pelbagai jenis aset boleh dikategorikan menjadi Tidak Semasa dan Semasa. Ini bergantung pada penggunaan dan kepentingannya terhadap operasi syarikat. Walau bagaimanapun, secara amnya, jumlah aset dikira dengan penjumlahan semua nilai aset semasa dan bukan semasa setelah disesuaikan untuk susutnilai terkumpul dan apa-apa penghapusan atau penyediaan penghutang. Variasi lain bergantung pada penerapan standard perakaunan.