Fungsi Perakaunan

Apakah Fungsi Perakaunan?

Fungsi perakaunan diistilahkan sebagai rangkaian sistem kewangan yang membantu dalam penyimpanan maklumat kewangan dalam organisasi, analisis kewangan, pembuatan ringkasan, pelaporan transaksi dan bertindak sebagai tulang belakang untuk hampir semua perniagaan. Perakaunan sebagai sistem cuba mengenal pasti, menilai dan merekodkan urus niaga kewangan dengan pendekatan yang sangat sistematik.

Fungsi Perakaunan

 1. Perakaunan membantu dalam penyelenggaraan pembukuan dan penyimpanan rekod.
 2. Perakaunan membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan maklumat kewangan, transaksi yang berlaku di dalam organisasi, dan aktiviti kewangan yang berlaku dalam organisasi.
 3. Ini membantu dalam mengesan beberapa maklumat kewangan setiap hari atau setiap bulan.
 4. Ini membantu dalam pembuatan dan pendokumentasian sejarah kewangan dari hari ke tempoh terkini.
 5. Ini membantu dalam perumusan dasar kewangan yang komprehensif untuk perniagaan.
 6. Ia juga digunakan dalam penyediaan anggaran dan unjuran kewangan.
 7. Ini juga membantu dalam penyatuan maklumat antara dua sumber sistem kewangan.
 8. Maklumat yang diperakui dapat dibagi dengan pihak berkepentingan luar dengan tujuan untuk merancang dan mengembangkan perniagaan.
 9. Perakaunan tidak menumpukan pada aktiviti mengenai penganggaran modal.
 10. Ini juga membantu dalam fungsi audit dan membendung kelemahan dalaman kerana membuat sistem dipertanggungjawabkan.
 11. Perniagaan atau organisasi boleh menyiapkan dan mengerjakan beberapa jurnal untuk mengekalkan akaun yang berbeza.
 12. Sistem perakaunan yang komprehensif memastikan bahawa akaun perbelanjaan syarikat tidak bercampur dengan akaun peribadi naib presiden atau pengurus. Contoh seperti itu biasanya disebut sebagai bendera merah.

Jenis Fungsi Perakaunan

# 1 - Perakaunan Pengurusan

 • Jenis perakaunan ini memerhatikan prestasi perniagaan dan mengenal pasti peluang untuk meningkatkan kesihatan kewangan entiti. Sistem atau fungsi seperti ini mengesyorkan pihak pengurusan dengan harga yang ditetapkan untuk menjadikan perniagaan menguntungkan.
 • Pengurusan membantu dalam penyediaan laporan pengurusan dalaman. Ia melihat tren, jangkaan penjualan, dan kos yang sepadan. Ia juga membantu pihak pengurusan dalam perancangan tenaga kerja yang komprehensif.
 • Ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa ia membantu organisasi membuat keputusan mengenai pengurusan.

# 2 - Perakaunan Kewangan

Jenis perakaunan ini menggunakan transaksi perakaunan dan mengubahnya menjadi penyata kewangan gabungan. Sistem ini juga membantu dalam analisis sejarah. Pengguna hasil yang ditunjukkan oleh fungsi perakaunan kewangan dapat dimanfaatkan oleh pemiutang dan pemberi pinjaman.

# 3 - Perakaunan Dalaman

Perakaunan dalaman memantau dan memeriksa kawalan dan proses yang dilaksanakan dalam organisasi untuk mengesan penipuan dan kelemahan dalam pengurusan dan pasukan.

# 4 - Perakaunan Percukaian

Ini merangkumi cukai yang dibayar oleh perniagaan kepada pihak berkuasa pendapatan. Sistem ini memastikan bahawa pulangan cukai dibayar dalam tarikh akhir. Sistem sedemikian juga memudahkan perancangan cukai.

# 5 - Perakaunan Kos

Fungsi perakaunan ini membantu organisasi membuat keputusan mengenai jumlah dan jenis kos yang dikenakannya. Ini memisahkan dan menyenaraikan semua komponen kos yang ditanggung oleh perniagaan untuk memberikan perkhidmatan atau untuk menghasilkan barang jadi.

Kesimpulannya

Pengetahuan mengenai fungsi perakaunan sangat penting untuk pengurusan perniagaan yang komprehensif. Mereka juga memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian. Ini membantu dalam menyimpan rekod sumber-sumber organisasi dengan bijak, yang seterusnya memastikan kepatuhan dalam organisasi. Pemberi pinjaman dan pelabur hanya memberi pinjaman dan melabur dalam perniagaan yang mempunyai amalan perakaunan yang baik.