Nilai P dalam Excel

Nilai P digunakan dalam analisis Hubungan bersama dan regresi di excel yang membantu kita mengenal pasti sama ada hasil yang diperoleh adalah layak atau tidak dan data yang mana dari hasil hingga berfungsi dengan nilai nilai P berkisar antara 0 hingga 1, ada tidak ada kaedah inbuilt di excel untuk mengetahui nilai P dari set data yang diberikan sebaliknya kami menggunakan fungsi lain seperti fungsi Chi.

Nilai P Excel

Nilai P tidak lain hanyalah nilai kebarangkalian yang dinyatakan dalam nilai peratusan dalam ujian hipotesis untuk menyokong atau menolak hipotesis nol. Nilai P atau Nilai Kebarangkalian adalah konsep yang popular di dunia statistik. Semua penganalisis yang berhasrat harus mengetahui tentang Nilai P dan tujuannya dalam sains data. Kekerapan titik data disebut sebagai frekuensi hipotesis dan tahap kepentingan yang diperhatikan untuk hipotesis ujian.

  • Nilai P dilambangkan dengan titik perpuluhan tetapi selalu menjadi perkara yang baik untuk memberitahu hasil nilai P dalam peratusan dan bukannya titik perpuluhan. Menceritakan 5% selalu lebih baik daripada memberitahu titik perpuluhan 0,05.
  • Dalam ujian yang dilakukan untuk mencari Nilai P, jika nilai P lebih kecil maka, bukti yang lebih kuat terhadap hipotesis nol dan data anda lebih penting atau signifikan. Sekiranya nilai P lebih tinggi, terdapat bukti yang lemah terhadap hipotesis nol. Oleh itu, dengan menjalankan ujian hipotesis dan mencari nilai P kita sebenarnya dapat memahami kepentingan mencari.

Bagaimana Mengira Nilai P dalam Ujian-T di Excel?

Berikut adalah contoh untuk Mengira Nilai P dalam Ujian-T Excel.

Anda boleh memuat turun Templat Excel P-Value ini di sini - Templat Excel P-Value

Ujian T Nilai Excel Contoh P # 1

Di excel kita dapat mencari Nilai-P dengan mudah. Dengan menjalankan Ujian-T dalam excel, kita benar-benar dapat mencapai pernyataan sama ada hipotesis nol itu BENAR atau SALAH. Lihat contoh di bawah untuk memahami konsep secara praktikal.

Andaikan anda diberi proses penurunan berat badan melalui data diet dan di bawah ini adalah data yang tersedia untuk anda menguji hipotesis nol.

Langkah 1: Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah mengira perbezaan antara sebelum diet dan selepas diet.

Hasilnya diberikan di bawah:

Seret Formula ke sel yang lain.

Langkah 2: Sekarang pergi ke tab Data dan di bawah data, tab klik pada Analisis Data.

Langkah 3: Sekarang tatal ke bawah dan cari Ujian T: Pasangan Dua Contoh untuk Bermakna.

Langkah 4: Sekarang pilih Julat Pembolehubah 1 seperti sebelum menu diet.

Langkah 5: Pemboleh ubah 2 berkisar seperti selepas diet.

Langkah 6: Nilai alfa akan menjadi lalai 0,05 iaitu 5%. Untuk mengekalkan nilai yang sama.

Catatan:   0.05 dan 0.01 sering digunakan tahap arti yang sama.

Langkah 7: Sekarang pilih Out Put Range iaitu di mana anda mahu memaparkan hasil analisis anda.

Langkah 8: Klik OK. Kami mempunyai hasil analisis dari sel F1.

Ok, kita ada hasilnya di sini. Nilai P dengan ujian satu ekor adalah 0.078043 dan nilai P dengan ujian dua ekor ialah 0.156086. Dalam kedua kes tersebut, nilai P lebih besar daripada nilai alpha iaitu 0.05.

Dalam kes ini, nilai P lebih besar daripada nilai alpha sehingga hipotesis nol adalah BENAR iaitu bukti lemah terhadap hipotesis nol. Ini bermaksud titik data sebenarnya sangat dekat antara dua titik data.

Nilai P Excel Contoh # 2 - Cari Nilai P dengan Fungsi T.TEST

Dalam excel, kita mempunyai fungsi bawaan yang disebut T.TEST yang dapat memberi kita hasil P-Value dengan serta-merta.

Buka fungsi T.TEST di mana-mana sel dalam spreadsheet.

Pilih susunan 1 seperti sebelum lajur diet.

Argumen kedua adalah selepas menu diet iaitu array 2

Ekor akan dibahagi satu ekor.

Jenisnya akan Berpasangan .

Sekarang tutup formula kita akan mendapat hasil P-Value.

Oleh itu, kita mempunyai Nilai P iaitu 0.078043 yang sama dengan ujian hasil analisis sebelumnya.

Perkara yang Perlu Diingat

  • Anda boleh mengubah aras keertian (nilai alpha) pada tahap yang berbeza dan sampai pada Nilai P dengan cemerlang pada titik yang berbeza.
  • Nilai alpha biasa ialah 0.05 dan 0.01.
  • Sekiranya nilai P adalah> 0.10 maka data tidak signifikan, jika nilai P adalah <= 0.10 maka data tersebut sedikit signifikan.
  • Sekiranya P-Value adalah <= 0,05 maka data itu Penting dan jika nilai P <0,05 maka data tersebut sangat signifikan.