Pelaburan Hijau

Apa itu Pelaburan Hijau?

Pelaburan Hijau adalah aktiviti pelaburan yang memfokuskan pada projek atau kawasan yang komited terhadap pemeliharaan alam sekitar seperti pengurangan pencemaran, pengurangan bahan bakar fosil, pemuliharaan sumber semula jadi, penjanaan sumber tenaga alternatif, projek yang berkaitan dengan pembersihan dan pemeliharaan udara dan air, pengurusan sampah atau jenis amalan alam sekitar yang lain.

Dana pelaburan hijau dapat dikumpulkan oleh syarikat ekuiti swasta, syarikat, dana lindung nilai atau bahkan individu. Beberapa pilihan pelaburan hijau dengan pelabur termasuk sekuriti, dana yang diperdagangkan secara elektronik, dana bersama, dan bon dan kadang-kadang boleh ditawarkan oleh pemerintah untuk menjana pendapatan untuk membiayai projek atau perniagaannya.

Contoh Pelaburan Hijau

sumber: Reuters.com

Pelaburan hijau boleh berupa sekuriti, dana perdagangan elektronik, dana bersama, dan bon. Sebagai contoh, bon hijau yang dikeluarkan oleh syarikat Apple bernilai $ 1.5 bilion adalah bon hijau pertama yang dikeluarkan oleh syarikat teknologi dan yang sama sangat popular. Bon ini juga memenangi anugerah oleh Environmental Finance pada tahun 2016.

Contoh lain pelaburan hijau termasuk bon kelestarian yang dikeluarkan oleh Starbucks dengan motif peningkatan pertanian lestari yang juga mendapat populariti tinggi.

Kelebihan Pelaburan Hijau

Terdapat beberapa kelebihan Pelaburan Hijau yang memberi peluang kepada para pelabur dan juga syarikat memperoleh dana melalui pelaburan ini.

  • Salah satu kelebihan utama pelaburan hijau untuk syarikat mengumpulkan dana melalui kaedah pelaburan hijau termasuk hakikat bahawa syarikat boleh mendapatkan dana dari orang ramai melalui ini yang sangat diperlukan untuk projek-projek yang berkaitan dengan kelestarian kerana jabatan keberlanjutan sering dengan anggaran yang rendah dalam syarikat dan penglibatan syarikat untuk masa depan yang lebih bersih mungkin memerlukan pelaburan pendahuluan dalam jumlah yang besar. Oleh itu, untuk tujuan ini pelaburan hijau sangat membantu syarikat.
  • Orang ramai kini mempunyai kesedaran mengenai keperluan melindungi alam sekitar, jadi apabila ada orang yang mengeluarkan bon hijau maka ia cenderung mendapat perhatian orang ramai yang memudahkan syarikat mengumpulkan dana. Juga, syarikat mendapat pengiktirafan di masyarakat umum untuk pendekatan keberlanjutan inovatif mereka yang pada gilirannya bermanfaat untuk syarikat sahaja.
  • Dari perspektif pelabur pelaburan hijau bermanfaat kerana banyak instrumen pelaburan hijau dikecualikan daripada cukai seperti bon hijau.
  • Bersama dengan faedah lain, pelaburan ini juga memberikan kepuasan peribadi kepada para pelabur kerana mereka berpuas hati bahawa wang yang mereka laburkan digunakan dengan cara yang bertanggungjawab dan positif.
  • Sebilangan besar instrumen pelaburan hijau perlu mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan berkaitan dengan pendedahan yang membantu para pelabur dalam menganalisis bahawa sama ada wang mereka digunakan ke arah yang betul atau tidak oleh orang yang mengumpulkan dana.
  • Dalam bon hijau, apabila permintaan tinggi maka akan ada kos pinjaman yang rendah yang akan mengurangkan perbelanjaan keseluruhan syarikat. Pengurangan perbelanjaan ini kemudian akan diberikan kepada pelabur hanya dalam bentuk dividen yang memberikan faedah kepada mereka.

Kekurangan Pelaburan Hijau

Terdapat beberapa batasan dan kekurangan juga pelaburan hijau bersama dengan kelebihannya seperti berikut:

  • Dari perspektif para pelabur, melaburkan wang tersebut di syarikat hijau mungkin tidak banyak daripada melabur dalam strategi ekuiti jenis lain kerana banyak syarikat di dunia sekarang berada dalam fasa pembangunan yang mempunyai pendapatan rendah dan penilaian tinggi pendapatan mereka menjadikan mereka lebih berisiko untuk membuat pelaburan.
  • Oleh kerana pasaran pelaburan hijau kecil, masuk dan keluar dalam instrumen tersebut tidak mudah jika dibandingkan dengan pelaburan yang lebih popular. Oleh kerana itu, terdapat kekurangan kecairan dalam pelaburan hijau dan para pelabur tidak dapat mengeluarkan wang mereka bila diperlukan dan juga tidak mudah untuk menjual instrumen-instrumen tersebut dan oleh itu para pelabur harus memegang yang sama hingga jatuh tempo.
  • Sering kali, terdapat kekurangan definisi yang jelas tentang hijau atau tujuan untuk mana wang itu akan dilaburkan oleh penerbit instrumen pelaburan. Oleh kerana itu, para pelabur yang melabur mungkin tidak mengetahui dengan pasti bahawa di kawasan mana wang mereka digunakan, yang bermaksud bahawa kemungkinan wang mereka juga dapat digunakan untuk alasan yang salah.

Perkara Penting

Semua pelabur yang melabur dalam pelaburan hijau harus menyedari syarikat yang hanya mengumpulkan dana sebagai pelaburan hijau untuk tujuan penjenamaan sahaja dan tidak mengikuti langkah-langkah yang dijanjikan pada awalnya oleh mereka pada saat mengumpulkan dana. Oleh itu, semasa dan juga bakal pelabur, harus meneliti dengan cara yang tepat sebelum membuat pelaburan mengenai syarikat, prospektus dana hijau dan parameter lain seperti pemfailan saham tahunan. Setelah menganalisis mereka harus melihat sama ada pelaburan merangkumi syarikat yang sesuai dengan definisi atau bidang peribadi mereka.

Kesimpulannya

Pelaburan hijau adalah pelaburan yang merangkumi sekuriti, dana yang diperdagangkan secara elektronik, dana bersama, dan bon di mana orang yang mengeluarkan instrumen terlibat dalam operasi yang mempunyai tujuan akhir untuk memperbaiki persekitaran. Syarikat ini boleh menjadi syarikat sama ada yang terlibat dalam pengembangan teknologi tenaga alternatif atau syarikat yang mempunyai amalan persekitaran terbaik dll. Di bawah ini, dana diperuntukkan untuk projek-projek yang berfungsi untuk kepentingan alam sekitar.