EBITDA vs Pendapatan Operasi

EBITDA vs Perbezaan Pendapatan Operasi

EBITDA vs Pendapatan Operasi - Pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai, & pelunasan (EBITDA) sering digunakan untuk mencari keuntungan syarikat. EBITDA adalah petunjuk yang digunakan untuk memberikan analisis perbandingan untuk pelbagai syarikat. Ini adalah salah satu alat kewangan penting yang digunakan untuk menilai syarikat dengan saiz, struktur, cukai, dan susut nilai yang berbeza.

  • EBITDA = EBIT + Susutnilai + Pelunasan. Atau
  • EBITDA = Keuntungan bersih + Faedah + Pajak + Susutnilai + Pelunasan

Susut nilai adalah pengurangan nilai aset ketara dari masa ke masa kerana penggunaan, yang mengakibatkan keausan aset ketara.

Pelunasan adalah teknik kewangan yang digunakan untuk secara bertahap mengurangkan nilai aset tidak ketara syarikat.

Pendapatan operasi sering digunakan untuk mengetahui berapa banyak pendapatan syarikat yang dapat ditukar menjadi keuntungan. Pendapatan operasi adalah istilah yang digunakan untuk mengira jumlah keuntungan yang diperoleh oleh operasi syarikat. Ia dapat dikira dengan mengurangkan perbelanjaan keseluruhan dari pendapatan kasar.

  • Pendapatan operasi = Pendapatan kasar - Perbelanjaan operasi
  • Pendapatan kasar = Jualan Bersih - Kos barang yang dijual

Pendapatan Operasi berbanding EBITDA sedikit berbeza antara satu sama lain. Ya, Pendapatan Operasi berbanding EBITDA menunjukkan keuntungan yang dibuat oleh syarikat. EBITDA menunjukkan keuntungan, termasuk faedah, cukai, susut nilai, dan pelunasan. Tetapi pendapatan operasi memberitahu keuntungan setelah mengeluarkan perbelanjaan operasi seperti susutnilai dan pelunasan.

EBITDA vs Infografik Pendapatan Operasi

Berikut adalah 5 perbezaan teratas untuk memahaminya dengan lebih baik.

EBITDA vs Perbezaan Utama Pendapatan Operasi

Berikut adalah perbezaan utama antara mereka.

  • Perbezaan pertama antara pendapatan operasi berbanding EBITDA adalah penggunaan faedah dan cukai. EBITDA adalah petunjuk yang mengira pendapatan syarikat sebelum membayar perbelanjaan, cukai, susut nilai, dan pelunasan. Sebaliknya, pendapatan operasi adalah petunjuk yang mengira keuntungan syarikat setelah membayar perbelanjaan operasi. Itu tidak termasuk faedah dan cukai.
  • EBITDA digunakan untuk mengetahui jumlah penghasilan potensi syarikat. Pendapatan operasi mengetahui pendapatan yang dihasilkan oleh syarikat yang boleh ditukar menjadi keuntungan.
  • EBITDA bukan ukuran rasmi di bawah GAAP. Oleh itu syarikat menggunakan ini untuk memproyeksikan kapasiti pendapatan syarikat ke tahap maksimum. Manakala pendapatan operasi adalah ukuran rasmi di bawah GAAP, dan syarikat tidak dapat melakukan penyesuaian di dalamnya.
  • EBITDA terkenal kerana boleh digunakan di syarikat dengan pelbagai saiz, struktur, cukai, dan kepentingan. EBITDA juga dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan syarikat. Pendapatan operasi, sebaliknya, adalah pendapatan yang dianggap sebagai pendapatan dari operasi. Perbezaan utama antara pendapatan operasi dan pendapatan bersih adalah unsur pendapatan dari sumber lain.
  • EBITDA dapat diukur dengan menambahkan susut nilai dan pelunasan ke EBIT. Ia juga dapat dihitung dengan menambahkan minat, cukai, susut nilai, dan pelunasan ke untung bersih. Pendapatan operasi, sebaliknya, dikira dengan mengurangkan perbelanjaan operasi dari pendapatan kasar.

Jadi, apa perbezaan utama antara EBITDA dan Pendapatan Operasi?

EBITDA lwn Perbezaan Operasi Pendapatan Kepala ke Kepala

Mari kita perhatikan perbezaan kepala ke kepala.

Asas perbandingan 

EBITDA

Pendapatan operasi

Definisi

EBITDA adalah petunjuk yang digunakan untuk mengira kemampuan menjana keuntungan syarikat.

Pendapatan operasi adalah petunjuk yang digunakan untuk memastikan jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh aktiviti operasi syarikat.

Terpakai

Untuk mengira potensi pendapatan organisasi.

Untuk memastikan berapa banyak pendapatan yang dapat ditransformasikan menjadi keuntungan.

Pengiraan

EBITDA = EBIT + Susutnilai + Pelunasan.

Atau

EBITDA = Keuntungan Bersih + Faedah + Pajak + Susut Nilai + Pelunasan

Pendapatan operasi = Jualan Bersih - Kos Barang Dijual - Perbelanjaan Mengendalikan

Pengiktirafan

EBITDA bukan ukuran rasmi GAAP.

Pendapatan operasi adalah ukuran rasmi GAAP.

Pelarasan

Pelarasan dibuat dalam elemen seperti susut nilai dan pelunasan oleh syarikat, yang merupakan sebahagian daripada EBITDA.

Tidak, seperti itu.

Pemikiran Akhir

Indikator EBITDA vs Pendapatan Operasi digunakan untuk mencari kemampuan menjana keuntungan syarikat. EBITDA mencari kapasiti syarikat yang menjana pendapatan. Pendapatan operasi mencari pendapatan yang boleh diubah menjadi keuntungan.

Sebagai pelabur, anda perlu mempertimbangkan Pendapatan Operasi berbanding EBITDA semasa membuat keputusan. Walau bagaimanapun, hanya dua petunjuk ini yang tidak cukup untuk membuat penilaian yang tepat mengenai kesihatan kewangan syarikat. Anda perlu melihat nisbah lain juga untuk memahami bagaimana syarikat itu dijalankan. Melihat semua nisbah yang lain akan membantu anda memahami pandangan syarikat secara menyeluruh sehingga anda dapat membuat keputusan yang bijak mengenai pelaburan tersebut.