Fungsi VBA VARTYPE

Fungsi VT Excel VBA

VBA VARTYPE bermaksud "Jenis Berubah". Fungsi ini membantu kita mengenal pasti jenis data yang diberikan kepada pemboleh ubah tertentu atau dengan kata mudah kita boleh mengatakan ia dapat mengetahui jenis nilai yang disimpan atau diberikan kepada pemboleh ubah.

Sintaks

VarName: Kita hanya perlu memberikan nama pemboleh ubah untuk mencari data yang disimpan dalam nama pemboleh ubah yang dibekalkan.

Jadi, ia mengambil nama pemboleh ubah sebagai sintaks atau argumen dan dalam output, ia mengembalikan jenis data yang diberikan kepada pemboleh ubah atau jenis data yang disimpan dalam pemboleh ubah.

Oleh itu, jika anda pernah terfikir bagaimana mencari jenis data pemboleh ubah atau jenis data yang diberikan kepada pemboleh ubah maka di sini kita mempunyai fungsi VBA "VarType".

Contoh

Anda boleh memuat turun Templat VBA VARTYPE Excel ini di sini - Templat VBA VARTYPE Excel

Contoh # 1

Dalam VBA semasa menulis kod, kita biasanya menyatakan pemboleh ubah dan memberikan jenis data kepadanya. Sebagai contoh lihat kod VBA di bawah.

Kod:

 Sub VarType_Example () Dim MyVar Sebagai String MyVar = "Hello" End Sub 

Dalam contoh di atas, kami telah menyatakan pemboleh ubah sebagai "String" dan untuk string ini, kami telah menetapkan nilai sebagai "Hello".

Ini adalah kes lurus ke depan tetapi juga mungkin untuk menyatakan pemboleh ubah tanpa memberikan pemboleh ubah kepada mereka, jadi dalam kes seperti itu, fungsi VarType membantu kita.

Kod:

 Sub VarType_Example () Dim MyVar MyVar = "Hello" Akhir Sub 

Dalam kod di atas, kami tidak memberikan jenis data apa pun tetapi langsung memberikan nilai sebagai "Hello", jadi dengan menggunakan fungsi VarType kita dapat menemukan jenis data pemboleh ubah.

Buka MSGBOX dalam pengekodan VBA dalam kod di atas.

Kemudian buka fungsi VarType.

Sekarang masukkan nama pemboleh ubah sebagai argumen fungsi VARTYPE.

Kod:

 Sub VarType_Example () Dim MyVar MyVar = "Hello" MsgBox VarType (MyVar) Akhir Sub 

Sekarang jalankan kod dan lihat apa yang kita dapat di kotak mesej.

Kami mendapat hasilnya 8 kerana VBA mempunyai kod tertentu untuk setiap jenis jenis data berubah-ubah, jadi di bawah ini adalah senarai terperinci untuk anda.

NilaiPemalarPenerangan
0vb KosongPemboleh ubah belum dimulakan
1vbBatalData tidak sah diberikan
2vbIntegerNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Integer"
3vbLongNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Panjang"
4vbSingleNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Tunggal"
5vb gandaNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Double"
6vb Mata WangNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Mata Wang"
7vbTarikhNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Tarikh"
8vbStringNilai pemboleh ubah adalah jenis data "String"
9vbObjekNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Objek"
10ralatNilai pemboleh ubah adalah Nilai Ralat
11vbBooleanNilai berubah adalah jenis data "Boolean"
12vbVariantNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Varian" (hanya digunakan dengan susunan varian)
13vbDataObjectNilai pemboleh ubah adalah Objek Akses Data
14vb PerpuluhanNilai boleh ubah adalah jenis data "Perpuluhan"
17vbBaitNilai pemboleh ubah adalah jenis data "Byte"
20vbLongLongNilai pemboleh ubah adalah jenis data "LONG LONG" (hanya berlaku pada platform 64-bit)
36Jenis vbUserDefinedNilai berubah adalah jenis data "Ditentukan Pengguna"
8192vbArrayNilai pemboleh ubah adalah Array

Ok, sekarang kod kami telah menyatukan semula jenis data pemboleh ubah sebagai 8 iaitu nama pemboleh ubah "MyVar" mengandungi jenis data "String".

Contoh # 2

Sekarang, lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub VarType_Example2 () Dim MyVar Set MyVar = ThisWorkbook MsgBox VarType (MyVar) End Sub 

Mari jalankan kod ini dan lihat apa hasilnya.

Hasilnya adalah 9 iaitu pemboleh ubah yang mengandungi jenis data "Objek". Ya, ini betul kerana untuk pemboleh ubah "MyVar" kami telah menetapkan rujukan buku kerja "Buku Kerja Ini".

Contoh # 3

Sekarang, lihat kod di bawah.

Kod:

 Sub VarType_Example3 () Dim MyVar MyVar = 32500 MsgBox VarType (MyVar) Akhir Sub 

Ini akan mengembalikan hasilnya sebagai 2.

Kerana nombor 32500 yang diberikan kepada pemboleh ubah adalah nilai "Integer".

Sekarang saya akan menukar nilainya menjadi 40000 dan melihat hasilnya.

Kod:

 Sub VarType_Example4 () Dim MyVar MyVar = 40000 MsgBox VarType (MyVar) Akhir Sub 

Ini akan memberikan hasilnya sebagai 3.

Kerana nilai Integer berakhir pada 32767, jadi apa-apa di atas yang akan dianggap sebagai jenis data VBA LONG.

Sekarang saya akan memasukkan nombor dalam petikan ganda.

Kod:

 Sub VarType_Example5 () Dim MyVar MyVar = "40000" MsgBox VarType (MyVar) Sub Akhir 

Jalankan kod dan lihat hasilnya.

Kami mendapat hasilnya sebagai 8 iaitu jenis data String.

Ini kerana apa sahaja yang disediakan dalam kurungan akan dianggap sebagai pembolehubah String.

Perkara yang Perlu Diingat

  • VARTYPE bermaksud "Jenis Berubah".
  • Jenis Data diwakili oleh nombor unik, jadi rujuk jadual untuk memahami nombor mana yang mewakili jenis data pemboleh ubah.