Pendapat buruk

Apa itu Pendapat yang Tidak Baik?

Pendapat buruk yang diberikan oleh juruaudit berkanun dalam laporan auditnya menunjukkan bahawa penyata kewangan syarikat tidak menunjukkan pandangan 'Betul & Adil' mengenai amalan perniagaan organisasi dan telah disalahtafsirkan atau disalah anggap.

 Penjelasan

Juruaudit berkanun bertanggungjawab untuk memberikan pandangannya mengenai kebenaran & kewajaran penyata kewangan yang disiapkan oleh pengurusan pada akhir tahun fiskal, yang menunjukkan amalan perniagaan organisasi. Juruaudit, semasa menjalankan prosedur auditnya, berusaha mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan sesuai untuk mengesahkan data yang diberikan dalam penyata kewangan entiti. Setelah mengumpulkan bukti audit, juruaudit membuat pendapatnya mengenai kewajaran penyata kewangan yang disediakan oleh entiti.

Contoh Pendapat Yang Tidak Baik

Pada tahun kewangan 2018-19, sebuah syarikat menghadapi peristiwa luar biasa (gempa bumi), yang memusnahkan banyak aktiviti perniagaan syarikat tersebut. Keadaan ini menunjukkan ketidakpastian material mengenai kemampuan syarikat untuk terus berjalan. Oleh itu, ia mungkin tidak dapat merealisasikan asetnya atau melunaskan liabiliti semasa menjalankan perniagaannya secara tetap. Penyata kewangan dan nota penyata kewangan syarikat tidak mendedahkan fakta tersebut. Juruaudit diminta untuk menyusun pendapat mereka, menjelaskan.

Penyelesaian:

Dalam kes ini, tidak mendedahkan fakta 'kemusnahan perniagaan akibat gempa bumi' dengan jelas menyatakan bahawa penyata kewangan tidak memberikan pandangan yang tepat & adil mengenai organisasi. Oleh itu juruaudit perlu memberikan Pendapat yang Tidak Baik dalam laporan auditnya untuk tahun fiskal 2018-19.

Seperti yang ditunjukkan seperti di bawah:

Pada pendapat kami, kerana peninggalan maklumat yang diberikan di atas dalam penyata kewangan, penyata kewangan tidak memberikan pandangan yang tepat & adil mengikut keperluan. Ia juga tidak memberikan maklumat yang perlu dilaporkan mengikut prinsip perakaunan:

  1. Dalam kes kunci kira-kira, keadaan syarikat pada 31 Mac 2019
  2. Sekiranya penyata untung rugi, untung / rugi untuk tahun berakhir pada 31 Mac 2019
  3. Dalam kes penyata aliran tunai, aliran tunai syarikat untuk tahun berakhir pada 31 Mac 2019

Mengapa Pendapat Tidak Penting?

  • Mari kita anggap juruaudit berkanun memperoleh bukti yang diperlukan untuk audit, dan semasa audit, dia mengetahui bahawa terdapat beberapa pernyataan yang salah. Dia meminta pihak pengurusan untuk memperbaiki ketidaktepatan tersebut. Sekiranya pihak pengurusan membetulkan salah sangka tersebut, maka dia memberikan pendapat yang tidak memenuhi syarat. Namun, sekiranya yang pertama tidak membuat pembetulan, dan sangat penting sehingga dia tidak dapat memberikan pendapat yang berkualifikasi, maka dia memberikan pendapat yang buruk.
  • Sekiranya dia mengenal pasti beberapa penipuan dalam organisasi dan pengurusan organisasi juga terlibat dalam penipuan tersebut, dan juruaudit meminta pihak pengurusan untuk menyatakannya dalam penyata kewangan. Sekiranya pihak pengurusan enggan mengungkapkan hal yang sama, dan jika sangat penting sehingga dia tidak dapat memenuhi syarat laporan tersebut, dia harus memberikan pendapat yang buruk.
  • Ini penting bagi pemegang saham syarikat seperti pemegang saham, kerana pemegang saham adalah pemilik syarikat, dan mereka perlu mengetahui keadaan kewangan syarikat kerana mereka telah melaburkan wang mereka dalam organisasi tersebut. Bagi Bank, mereka perlu mengetahui keadaan sebenar organisasi, sama ada syarikat dalam keadaan membayar balik pinjaman dan jumlah faedah.
  • Kerajaan perlu mengetahui bahawa syarikat itu mematuhi semua peraturan dan undang-undang dan membayar iuran yang ditetapkan pada waktunya. Oleh kerana semua pihak berkepentingan mempunyai kepentingan dalam organisasi, jadi jika juruaudit memutuskan bahawa penyata kewangan tidak memberikan pandangan yang benar dan adil atau penyata kewangan tidak disusun mengikut undang-undang dan peraturan masing-masing, dia harus memberikan pendapat yang buruk.

Perbezaan Antara Keburukan dan Penafian

  •  Pendapat buruk -Seperti yang dijelaskan, semasa audit sekiranya juruaudit mendapat maklumat dan dokumen yang menunjukkan terdapat beberapa kesalahan penyataan atau penipuan dan pengurusan tidak bersedia untuk membetulkan maklumat atau mendedahkan bahawa dalam penyata kewangan, kawalan dalaman syarikat tidak baik atau pihak pengurusan cuba hadkan skop audit. Mereka tidak bersedia untuk mengangkat sekatan tersebut. Sekiranya demikian, juruaudit harus menyampaikannya kepada pihak pengurusan atasan. Sekiranya pihak pengurusan atasan juga tidak mencabut batasan tersebut, dalam hal ini, dia harus berkomunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab atas pemerintahan dan memberikan pendapat yang buruk. Dalam laporan auditnya, ketika dia memberikan pendapat yang buruk, dia menulis bahawa dia telah memperoleh bukti yang cukup dan sesuai. Berdasarkan itu, pada pendapatnya, penyata kewangan tidak memberikan pandangan yang tepat dan adil,atau penyata kewangan tidak disediakan mengikut undang-undang masing-masing.
  • Penafian - Semasa audit, jika juruaudit tidak mendapat maklumat daripada pengurusan atau jika pihak pengurusan menyekatnya untuk mendapatkan bukti dari pihak luar dan dia tidak mendapat bukti yang mencukupi dari sumber mana pun. Sekiranya terdapat kesalahan penyajian material dan dia tidak mempunyai bukti yang mencukupi dan tepat, dan salah sangka itu penting bahawa dia tidak dapat memenuhi syarat dalam hal itu, dia memberikan penafian pendapat. Dalam laporan auditnya, dia menulis bahawa dia tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan sesuai, jadi dia tidak dapat memberikan pendapatnya mengenai penyata kewangan.

Kesimpulannya

Apabila penyata kewangan tidak memberikan semua maklumat dan juruaudit berkanun setelah menjalankan audit & berdasarkan semua bukti yang dikumpulkan, dia menyimpulkan bahawa penyata kewangan tidak memberikan pandangan yang benar dan adil, dia akan membincangkan semua ini dengan pihak pengurusan dan pihak yang bertanggungjawab terhadap tadbir urus . Setelah berkomunikasi, dia memberikan pendapat yang tidak baik.