Borang SBI Penuh

Bentuk Penuh SBI - Bank Negara India

Bentuk lengkap SBI bermaksud STAT BANK OF INDIA. Bank Negara India adalah institusi kewangan sektor awam dan syarikat multinasional. Bank ini memegang 23 peratus bahagian pasaran dalam industri perbankan dari segi asas aset dan 25 peratus bahagian dalam segmen pinjaman dan deposit menjadikannya organisasi perkhidmatan kewangan berkanun terbesar di India.

Penglihatan

Visi SBI adalah untuk mengambil peranan penyedia perkhidmatan kewangan yang paling disukai dan dipercayai di seluruh dunia. Mereka mempercayai pelanggan terlebih dahulu dan mengutamakan kepuasan pelanggan dengan keutamaan. Mereka ingin menjadi pemimpin dalam industri perbankan dan menyediakan pelbagai perkhidmatan perbankan kepada entiti peribadi dan komersial mereka.

Sejarah

 • Bank ini ditubuhkan sebagai bank Calcutta pada tahun 1806 untuk menawarkan perkhidmatan perbankan umum kepada orang India.
 • Pada tahun 1809, bank tersebut diganti namanya menjadi Bank of Bengal setelah penerbitan piagam kerajaan.
 • Pada tahun 1840, Bank of Bombay digabungkan diikuti oleh penggabungan Bank of Madras pada tahun 1843.
 • Gabungan ketiga-tiga bank ini secara bersama dianggap sebagai bank presiden.
 • Setiap bank presiden dimiliki oleh pelanggan swasta dan pemerintah provinsi.
 • Bank-bank ini mendapat hak eksklusif untuk penerbitan mata wang melalui negara yang kemudian diambil alih oleh pemerintah India pada tahun 1861.
 • Pada tahun 1921, ketiga bank tersebut disatukan dan digabungkan. Ia dinamakan semula sebagai bank Imperial India.
 • Seiring berjalannya waktu dan kemajuan dalam perniagaan perbankan, bank Imperial India berubah menjadi perusahaan dan entiti komersial terbesar di seluruh negara.
 • Selama tahun 1955, pemerintah India dan bank simpanan India mengambil hak milik bersama bank Imperial India.
 • Imperial Bank of India kemudian dikembalikan menjadi bank Negara India.
 • Dengan peruntukan akta bank Subsidiari, entiti-entiti yang dikuasai oleh negara-negara pangeran kemudian menjadi anak syarikat bank tersebut.
 • Dalam tempoh 2007-08, pemerintah India memperoleh baki saham Bank Negara India dari bank simpanan India dengan tujuan penghapusan kemungkinan konflik kepentingan.
 • Bank simpanan India yang digabungkan dengan peranan bank pusat kemudian mengambil alih peranan pengawasan dan peraturan perbankan.

Struktur

 1. SBI ditadbir secara meluas oleh lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh ketua dan pengarah urusan.
 2. Kedua-dua ketua dan pengarah urusan dilantik oleh pemerintah India.
 3. Terdapat beberapa perbezaan perniagaan perbankan.
 4. Setiap bahagian diketuai oleh pengarah urusan yang kemudian melaporkan kepada ketua.
 5. Sumber manusia global, ketua pegawai kewangan dan ketua pegawai berwaspada juga melaporkan kepada ketua.
 6. Untuk setiap pengarah urusan, timbalan pengarah urusan masing-masing jabatan sesuai dengan pengarah urusan untuk memudahkan perniagaan perbankan yang diperkemas.
 7. Pengerusi SBI sekarang ialah Encik Rajnish Kumar. PK Gupta, Dinesh Kumar Khara, dan My Arijit Basu adalah Pengarah Urusan SBI sekarang.
 8. Pada kebiasaannya, Ketua dan naib ketua dinyatakan dalam dewan SBI oleh kerajaan India dengan berunding dengan Bank Rizab India.
 9. Dua pengarah urusan dipilih oleh lembaga pusat SBI dengan persetujuan daripada kerajaan India.
 10. Pemegang saham swasta memilih enam pengarah.
 11. Seorang pengarah masing-masing dilantik oleh pemerintah India dan Reserve Bank of India.
 12. Lapan pengarah dilantik dan dilantik oleh pemerintah India dalam perundingan dan cadangan Bank Rizab India.

Fungsi SBI

 1. Ia menyediakan pelbagai perkhidmatan perbankan komersial.
 2. Ia menerima deposit dari masyarakat umum dan pendeposit institusi.
 3. Ia menawarkan pinjaman kepada entiti yang SBI percaya mampu melayani pinjaman.
 4. Ia juga menjual dan membeli emas.
 5. Ia mengambil peranan ejen untuk bank koperasi dan bank simpanan India.
 6. Ia memainkan peranan sebagai bank pemerintah dan bank banker.
 7. Ini menaja jamin terbitan saham dan bon untuk pelanggan institusinya.
 8. Ia menarik dan membeli bil pertukaran.
 9. Ia memikul peranan pentadbir dan pemegang amanah untuk harta tanah.
 10. Walau bagaimanapun, bank tidak dibenarkan untuk meminjamkan dana yang sesuai dengan stok selama lebih dari enam bulan.
 11. Ia tidak berhak membeli harta tak alih tetapi hanya dapat membeli pejabat untuk tujuan perniagaan rasmi.
 12. Ia tidak mempunyai kuasa untuk mengira semula bil. Bil mesti terdiri daripada dua tandatangan yang bagus.
 13. Ia tidak dapat menurunkan semula pinjaman terhadap sekuriti.
 14. Ia tidak boleh meminjamkan dana tambahan kepada entiti korporat dan individu melebihi had yang ditetapkan.

Perkhidmatan SBI

 1. Bank negara India menawarkan pelbagai perkhidmatan perbankan komersial dan peribadi.
 2. Ia menawarkan untuk membuka akaun dalam skim dana simpanan awam dan juga skim Sukanya Samriddhi.
 3. Ia memberikan kiriman wang asing ke dalam.
 4. Ia telah mengembangkan perniagaannya dalam perkhidmatan pembrokeran dan Demat.
 5. Ia menyediakan perkhidmatan ATM di seluruh India dan di lokasi global yang berbeza.
 6. Ia juga menyediakan perkhidmatan Locker.
 7. Untuk sejajar dengan perbankan digital, kini menyediakan perkhidmatan perbankan internet dan e-dompet untuk individu.
 8. Ia juga mempunyai kemudahan E-pay dan E-rail.
 9. Ia juga menyediakan penyelesaian kasar masa nyata dan pemindahan dana elektronik nasional.
 10. Ia menyediakan kemudahan pinjaman, overdraf dan pinjaman modal kerja untuk memudahkan perniagaan.
 11. Ia juga menawarkan akaun gaji yang direka khas dan disesuaikan untuk syarikat.
 12. Ia juga menyediakan pinjaman rumah, pinjaman peribadi, pinjaman tahan lama pengguna, pinjaman pendidikan dan pinjaman terhadap dana bersama dan sekuriti.
 13. Ia menawarkan perkhidmatan pengurusan kekayaan untuk memilih pelanggan dan pelabur institusi.
 14. Ia menyediakan 2 akses lounge percuma setiap suku tahun untuk menyokong perbankan gaya hidup.

Kesimpulannya

Bank negara India adalah institusi kewangan sektor awam di India. Bermula dari Calcutta, ia telah berkembang ke wilayah geografi yang luas menjadikan dirinya sebagai bank global dan entiti multinasional. Sesuai dengan rancangan pertumbuhan SBI saat ini dan untuk mempertahankan pangsa pasarnya, ia telah membuat perubahan dalam perbankan digital dan transformasi kewangan.