Tanggungjawab akauntan

Apakah Tanggungjawab Akauntan?

Tanggungjawab Perakaunan bermaksud bahawa pekerjaan akauntan harus memahami dan mengikuti tugasnya untuk mendokumentasikan maklumat perakaunan untuk memastikan kepercayaan dan kepentingan masyarakat semua pihak berkepentingan terpelihara. Akauntan syarikat umumnya diberi tanggungjawab penting yang merangkumi pengumpulan dan rakaman pelbagai maklumat kewangan syarikat, meneliti dan meringkaskan maklumat yang dikumpulkan olehnya dan kemudian membentangkannya dalam bentuk penyata kewangan kepada pengguna maklumat kewangan untuk mereka membuat keputusan.

Komponen Tanggungjawab Akauntan

# 1 - Perakaunan

Dalam perakaunan, sekiranya terdapat jurnal yang diposkan atau invois yang ditempah dalam sistem, ia mesti disemak oleh akauntan dan memastikan bahawa invois tidak ditempah lebih awal atau dari Pembekal yang tidak diketahui. Semasa menutup buku untuk bulan tersebut, akruan harus dibuat untuk invois yang belum dibayar tetapi tidak diterima, dan prabayar harus dilepaskan.

Sering kali pekerjaan itu melibatkan anggaran semasa membuat peruntukan untuk perbelanjaan atau item hasil, di sini akauntan harus jelas dalam mengambil asas anggaran dan harus agak konservatif dalam pendekatan. Juga, pada saat tidak yakin dengan sesuatu barang, sama ada untuk menggunakan modal atau perbelanjaan, seseorang harus mengikuti piawaian perakaunan dan nota panduan lain untuk sampai pada alasan.

# 2 - Pengauditan

Audit adalah satu perkara di mana orang ramai, bank, pelabur, dan pihak berkaitan lain mempercayai bahawa penyata kewangan menunjukkan pandangan yang benar dan adil. Ia mengatakan bahawa juruaudit adalah pengawas dan bukan penunjuk perasaan dengan banyak skandal perakaunan baru-baru ini seperti Tyco, Enron, WorldCom, dll.

SOX dibentuk, dan juruaudit diminta untuk menyelami buku-buku tersebut. Sebagai akaun, semasa bekerja sebagai juruaudit, seseorang tidak boleh melewatkan langkah proses audit. Mereka mesti mengikuti semua langkah, mengambil contoh yang munasabah, mempersoalkan sebarang kekaburan, meminta persetujuan pihak pengurusan yang lebih tinggi secara bertulis jika diperlukan, dan melakukan semua pemeriksaan yang wajar untuk memastikan buku kelihatan baik. Mereka harus mengeluarkan laporan audit hanya setelah berpuas hati dengan kesahan dan ketepatan nombor dalam penyata kewangan.

# 3 - Akauntan Awam yang diperakui

Akauntan yang bekerja sebagai CPA melakukan banyak tugas seperti pengajuan pulangan, penilaian, pelaporan projek, perakaunan forensik, dll. Laporan ini digunakan oleh orang untuk memohon pinjaman, gadai janji, kad kredit, kredit tunai, dan keperluan kewangan lain. Semasa mengesahkan dokumen-dokumen ini, akauntan mesti melihat dokumen asli, laporan beberapa tahun kebelakangan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi, dan hanya dia yang harus menandatangani laporan tersebut.

# 4 - Persekitaran Digital

Dunia digital hari ini menimbulkan cabaran baru dalam tugas-tugas akuntan, dan menjadi tugas mereka untuk dilengkapi dengan skillet yang diperlukan untuk bekerja melalui lingkungan berkomputer. Permintaan pengembangan sistem dan audit sistem dan akauntan tidak hanya memiliki keahlian perakaunan tetapi juga memiliki pengetahuan teknikal tahap tertentu tentang bagaimana perakaunan dilakukan dalam dunia digital.

Akauntan mesti belajar bagaimana menggunakan data ujian di komputer dan mengikutinya dari awal hingga ke titik di mana seorang akauntan dapat melihat bagaimana pengaruhnya terhadap Untung Rugi dan Lembaran Imbangan. Dunia digital hari ini adalah bentuk yang sentiasa berubah, dan jenayah siber dan kecurian yang muncul menimbulkan satu set cabaran baru bagi akauntan dan memerlukan mereka untuk bersiap sedia dan bertanggungjawab terhadap cabaran yang dilemparkan kepada mereka.

# 5 - Tanggungjawab Moral

Seorang akauntan tidak hanya bertanggung jawab untuk dilengkapi dengan keterampilan perakaunan dan digitalisasi, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat, pihak berkuasa peraturan, negara, dan semua pihak terkait. Akauntan juga disebut penjaga ekonomi dan harta karun, dan itu adalah pujian besar yang datang dengan tahap kewajiban dan tanggungjawab moral yang tinggi.

Mereka tidak boleh melakukan penyelewengan, mengemukakan laporan palsu, mengemukakan laporan projek yang tidak masuk akal, atau terlibat dalam penipuan kewangan yang sistematik. Sebagai akauntan, sering kali mereka harus menggunakan pertimbangan mereka, dan harus bebas dari sebarang bias tidak boleh dipengaruhi oleh pihak atasan atau orang lain. Akauntan harus selalu bekerja dengan etika dan profesionalisme tertinggi dan tidak boleh membiarkan profesion perakaunan dengan menggunakan cara yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang semasa menjalankan tugas mereka.

Kelebihan

  • Penyata kewangan mewakili pandangan benar dan adil mengenai status kewangan entiti
  • Kemudahan audit menjadi mudah
  • Pemfailan cukai dan pematuhan undang-undang lain menjadi lebih mudah
  • Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pelabur yang baik untuk perniagaan
  • Meningkatkan muhibah dalam jangka masa panjang
  • Hubungan yang lebih baik dengan bank memudahkan aktiviti pembiayaan

Kekurangan

  • Sekiranya pembukuan dan rekod tidak disimpan secara sistematik, proses audit menjadi sukar, dan juruaudit mungkin memenuhi syarat laporan audit
  • Salah satu kesalahan atau penipuan yang buruk dapat menjadikan organisasi legenda bahkan menjadi muflis
  • Sekiranya akauntan tidak mengikuti proses yang berlaku, ia juga menunjukkan kelemahan dalam kawalan dalaman
  • Kehilangan Muhibah dan perniagaan

Perkara yang perlu diberi perhatian

Dalam globalisasi masa kini dan peningkatan keperluan kepatuhan, tanggungjawab, dan tugas seorang akauntan berubah dengan setiap pindaan. Adalah tugasnya untuk terus memperbaharui diri dengan semua perubahan terkini, kemas kini baru dan mempersiapkan diri dengan sewajarnya. Dengan pengenalan IFRS di seluruh dunia, terdapat perubahan besar dalam sistem perakaunan dan juga cara perakaunan dilakukan di banyak negara. Kini akauntan global harus mengikuti semua perubahan ini dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, dan organisasi sudah siap IFRS.

Kesimpulannya

Perakaunan adalah profesion yang baik dan mulia, dan sudah lama berlaku. Akauntan dianggap sebagai salah satu yang terbaik, dan mereka adalah salah seorang profesional dengan gaji tertinggi. Dengan begitu banyak rasa hormat dan wang datanglah tanggungjawab kewajiban moral dan syarat etika untuk menjaga segala sesuatu yang sederhana dan lurus dan tidak mengecewakan pihak berkaitan yang mempercayai kerja akauntan.