Gred pelaburan

Definisi Gred Pelaburan

Gred pelaburan adalah penilaian bon, bil, dan nota pendapatan tetap oleh agensi penarafan kredit seperti Standard and Poor's (S&P), Fitch, dan Moody's yang menandakan risiko rendahnya ingatan. Penarafan menentukan kelayakan kredit syarikat berdasarkan kekuatan dan struktur kewangan mereka, data masa lalu, dan potensi pertumbuhan. Syarikat dengan tahap hutang, pembayaran hutang, potensi pendapatan yang baik, dan pertumbuhan akan mempunyai penilaian kredit yang baik.

Nilai pelaburan membantu pelabur dalam proses membuat keputusan mengenai bon mana yang akan dilaburkan. Agensi penarafan kredit menentukan kelayakan kredit berdasarkan banyak faktor seperti pendapatan, aliran tunai, catuan pembayaran hutang, nisbah pendapatan harga, nisbah leverage, dan nisbah kewangan lain.

Peringkat bon tidak tetap dan terus berubah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan penarafannya boleh berubah, Contohnya, kemelesetan ekonomi, kedudukan kewangan, masalah khusus industri, pembaharuan ekonomi, perubahan global, dan lain-lain. Sekiranya ekonomi sedang mengalami waktu henti atau syarikat mengalami masalah kewangan, maka syarikat akan menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban kewangannya, dan dalam kes seperti itu penurunan penilaian. Syarikat dengan penarafan rendah lebih terdedah kerana perubahan ekonomi, industri, dan peraturan.

Sebaliknya, ketika ekonomi sedang meningkat dan terdapat banyak peluang pertumbuhan dan pengembangan, syarikat akan menghasilkan aliran tunai yang baik dan mencerminkan kedudukan kewangan yang kuat dan dalam hal ini, penilaian kredit akan meningkat kerana mereka berada dalam keadaan lebih baik kedudukan untuk membayar hutang dan faedah.

Penilaian Gred Pelaburan

Peringkat diklasifikasikan mengikut urutan dari yang terbaik hingga yang paling teruk dalam corak yang berbeza oleh agensi yang berbeza.

Contohnya - S&P menggunakan huruf besar mengikut urutan penarafan terbaik kepada yang termiskin. Ia mengikuti corak AAA, AA, A, BBB, BB, B hingga D. Bon yang mempunyai kualiti kredit tinggi (AAA dan AA) dan kualiti kredit sederhana (A dan BBB) dikenali sebagai peringkat pelaburan. Bon yang mempunyai penilaian kualiti kredit rendah (BB, B, CCC, dll.) Dikenali sebagai bon sampah atau gred bukan pelaburan.

Bon sampah biasanya akan menghasilkan kadar faedah yang lebih tinggi tetapi berisiko tinggi gagal bayar. Agensi yang berbeza menggunakan variasi yang berbeza untuk penilaian kredit.

Begitu juga gabungan penggunaan huruf besar dan huruf kecil Moody.

Contoh Gred Pelaburan

Mengikut penilaian peringkat pelaburan S & P, berikut adalah beberapa bon yang diberi nilai di Amerika Syarikat

 • Kansas Dev Fin Auth (dinilai AAA)
 • Hopkins Pub Schs (Dinilai)
 • Willis North America Inc. (dinilai BBB)
 • Michaels Stores Inc. (dinilai B)

Sesuai dengan penilaian gred pelaburan S&P, di bawah ini terdapat beberapa bon yang dinilai di United Kingdom.

 • Pembiayaan Gadai janji Towd Point 2018 - Auburn 12 PLC (dinilai AA)
 • Lloyds Bank Corporate Markets PLC (A dinilai)
 • FCE Bank PLC (dinilai BBB)

Kelebihan Gred Pelaburan

 1. Penilaian kredit menunjukkan risiko yang berkaitan dengan bon, bil dan nota. Adalah berguna bagi pelabur untuk memutuskan apakah sesuai untuk melabur mengikut pulangan dan pilihan risiko mereka.
 2. Bon bergred pelaburan memberikan pulangan yang rendah tetapi juga mempunyai risiko keingkaran yang rendah. Mereka mempelbagaikan risiko dalam portfolio kerana tidak berkaitan dengan ekuiti.
 3. Bon bergred pelaburan memberikan risiko keingkaran yang rendah, iaitu kemungkinan besar anda akan kehilangan wang anda.
 4. Pelabur dapat memantau perubahan penarafan kredit bon. Sebagai contoh, jika terdapat penurunan dari BBB ke BB, ini bermaksud bon tersebut diklasifikasikan semula ke status bon sampah. Walaupun penurunannya hanya satu tahap, kesannya teruk dan risikonya berbeza-beza.
 5. Pelabur boleh menjual bon dan keuntungan dengan nilai yang baik dengan menjual pada harga yang lebih tinggi. Begitu juga, pada masa-masa rendah, mereka dapat membeli bon apabila harga menurun yang mana mereka menjangkakan kenaikan harga.

Kelemahan Gred Pelaburan

 1. Penting untuk meneliti bon di mana anda bersedia melabur. Semasa kemelesetan 2007-08, dilihat bahawa penilaian kredit palsu diberikan kepada syarikat yang berisiko tinggi gagal bayar. Jarang sekarang tetapi ada kemungkinan syarikat memproyeksikan aliran tunai palsu dan kedudukan kewangan untuk mendapat penilaian yang baik.
 2. Penarafan bukan acara masa nyata. Perubahan penarafan biasanya berlaku setelah berlakunya suatu peristiwa dan kadangkala syarikat-syarikat tersebut mungkin menghadapi peristiwa yang tidak dijangka dalam waktu yang singkat yang boleh mempengaruhi kelayakan kreditnya untuk jangka masa yang panjang.
 3. Kemungkinan mencari pelabur untuk membeli bon anda mungkin sukar apabila anda sangat memerlukan wang tunai.

Kesimpulannya

Bon bergred pelaburan sangat sesuai untuk pelabur yang menghindari risiko dan mencari pendapatan yang stabil. Ia juga sesuai untuk pelabur yang ingin mempelbagaikan risiko mereka dalam portfolio. Bon sedemikian adalah bon dengan kadar faedah rendah tetapi juga memberikan risiko ingkar rendah. Pelabur harus mempunyai beberapa perkara sebelum mereka melabur. Mereka harus berbeza-beza berapa lama mereka sanggup melabur dalam bon dan memilih tarikh matang bon tersebut. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah syarat bon, syarat pembayaran, pengiraan kadar faedah (tetap atau terapung), kedudukan kewangan syarikat, dll.