Kos Overhed

Berapakah Kos Overhed?

Kos overhed adalah kos yang tidak berkaitan langsung dengan aktiviti pengeluaran dan oleh itu dianggap sebagai kos tidak langsung yang harus dibayar walaupun tidak ada pengeluaran; dan contohnya merangkumi sewa yang perlu dibayar, utiliti yang perlu dibayar, insurans yang perlu dibayar, gaji yang perlu dibayar kepada kakitangan pejabat, bekalan pejabat, dll.

Kos Overhed merujuk kepada kos bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan perbelanjaan operasi lain, yang berkaitan dengan menjalankan perniagaan sehari-hari yang biasa tetapi tidak dapat dibebankan secara langsung ke produk atau perkhidmatan atau pusat kos tertentu. Dengan kata lain, itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, bahan, atau perkhidmatan yang tidak dapat diidentifikasi secara ekonomi dengan biaya barang atau perkhidmatan tertentu yang dapat dijual per unit perniagaan. Ia tidak langsung dan perlu dibahagi antara unit kos secepat mungkin.

  • Contohnya termasuk kos Bahan Tidak Langsung, Tenaga Tidak Langsung, dan Perbelanjaan Tidak Langsung. Ini berbeza dari perniagaan ke perniagaan, dan mereka adalah bahagian yang sangat diperlukan yang berkaitan dengan kelancaran perniagaan.
  • Mereka berbeza-beza dengan tingkat produksi (Variable Overheads), atau mungkin sama sekali tidak bergantung pada tahap output (Fixed Overheads) atau gabungan keduanya (Semi-Variable Cost).
  • Adalah penting bagi perniagaan untuk terus mengawasi biaya ini, dan usaha harus dilakukan agar tetap rendah kerana hal itu memberikan kemampuan kepada perniagaan untuk harga produknya dengan lebih efisien sehingga tetap kompetitif lebih unggul daripada pesaingnya.

Contoh Pengiraan Kos Overhed

Beberapa contoh Kos Overhed merangkumi Kos Iklan, Kos Insurans, Sewa, Utiliti, Susut Nilai, Kos kerosakan, Kos Pengeposan & Alat Tulis, dll.

Mari kita fahami perkara yang sama dengan bantuan contoh Numerik:

ABC Limited telah menanggung kos overhed Rs 120000 dan menghabiskan 24000 jam buruh langsung (10 pekerja bekerja selama 48 jam seminggu selama 50 minggu sepanjang tahun) dalam pengeluaran tiga barisan produknya A , B, dan C. ABC adalah berusaha untuk mendapatkan kos satu barisan produknya A. Perinciannya adalah seperti berikut:

Kadar Jam Buruh Terus = Rs 120000/24000.

= Rs 5.00 sejam

Jenis Kos Overhed

Secara amnya, mereka boleh dipisahkan / dikelaskan berdasarkan berikut:

# 1 - Kelakuan- Pengelasan Bijaksana

Berdasarkan klasifikasi tingkah laku yang bijak, kita dapat membahagikannya kepada jenis berikut:

  • Memperbaiki Overhed

Perbelanjaan Overhead seperti itu adalah perbelanjaan yang tetap dan tidak terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan aktiviti pengeluaran atau jumlah output yang dikeluarkan oleh perniagaan. Overhead ini diperbaiki dalam had yang ditentukan dan tidak dipengaruhi oleh tindakan pengurusan sehingga had tersebut.

Contoh Overhead Tetap merangkumi Sewa dan Susut Nilai.

  • Overhead Berubah

Perbelanjaan Overhed sedemikian adalah perbelanjaan yang berbeza secara langsung dengan jumlah output. Perbelanjaan overhed ini secara langsung dipengaruhi oleh aktiviti perniagaan.

Contoh Overhead Berubah termasuk perbelanjaan Penghantaran, Kos Iklan, dll.

  • Overhead Semi-Pemboleh ubah

Perbelanjaan Overhead Semi-Pemboleh ubah adalah sebahagian yang tetap dan sebahagiannya berubah. Oleh itu, unsur-unsur tersebut mengandungi unsur tetap dan berubah-ubah dan, oleh karena itu, tidak berubah mengikut kadar langsung dengan output perniagaan. Contoh overhead separa pemboleh ubah merangkumi Caj Telefon dll.

# 2 - Fungsi- Pengelasan Bijaksana

Berdasarkan klasifikasi fungsi, ia boleh dibahagikan kepada jenis berikut:

  • Overhead Pembuatan

Ini merangkumi semua kos tidak langsung, sama ada dalam bentuk bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, atau perbelanjaan tidak langsung yang dikeluarkan dalam pembuatan barang dan perkhidmatan. Ia juga dikenali sebagai Overhead Kilang, Overhead Kerja, dll.

  • Beban Pentadbiran

Ini terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan perkhidmatan perakaunan dan pentadbiran, dan tidak mungkin mengaitkannya dengan kos pengeluaran per unit.

  • Overhed Jual dan Agihan

Ini terdiri dari overhead penjualan dan pengedaran yang dilakukan dalam pemasaran dan pengiriman produk dan termasuk perbelanjaan yang dikeluarkan untuk pengangkutan dll.

  • Overhead Penyelidikan dan Pembangunan

Perbelanjaan Overhed ini biasanya dilakukan untuk pengembangan produk atau proses baru. Mereka tidak dapat dikenal pasti untuk dikenakan pada produk atau perkhidmatan tertentu yang disediakan oleh perniagaan.

Contohnya termasuk kos bahan mentah yang digunakan dalam penyelidikan, kos kakitangan yang terlibat dalam Penyelidikan, dll.

Peruntukan Kos Overhed

Ini adalah proses dua langkah yang merangkumi:

# 1 - Pemilihan Pusat Kos Anggaran

Ia melibatkan analisis Overhead untuk pemilihan ke Pusat Kos yang sesuai. Itu akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk tahap kawalan yang diperlukan dan maklumat yang ada berkaitan dengan sifatnya.

# 2 - Penentuan

Tahap ini melibatkan analisis untuk menentukan Overhead Cost, yang dapat ditugaskan ke setiap pusat Kos, dan ini melibatkan Peruntukan Kos dan Pembahagian Kos. Peruntukan Kos dicapai dengan mengenal pasti kos yang dapat diagihkan secara khusus kepada Pusat kos tertentu. Dalam kes yang tidak mungkin berlaku, Pembahagian Kos digunakan untuk memperuntukkan kos di antara pusat-pusat kos berdasarkan anggaran manfaat yang diterima oleh setiap pusat kos. Sebagai contoh, tidak mungkin memperuntukkan perbelanjaan elektrik di Organisasi Perkhidmatan di seluruh bahagiannya, dan dengan demikian, biaya dibahagikan di antara bahagian berdasarkan Anggaran.

Kesimpulannya

Kos Overhead adalah bahagian penting dari jumlah kos yang ditanggung oleh perniagaan dalam pengeluaran barang atau pemberian perkhidmatan. Mereka memerlukan pemantauan rapi untuk memastikan yang sama berada dalam tahap yang dapat diterima.